Školsko sportska dvorana

Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Nakon nešto više od jedne godine radova, školsko-sportska dvorana u Adžamovcima u potpunosti je završena, a kada će biti otvorena još nije poznato. Načelnik Zlatko Aga danas je predao zahtjev i zatražio tehnički pregled radi ishođenja uporabne dozvole, gdje bi se trebalo vidjeti da li je sve napravljeno prema pravilima struke i glavnog projekta. Svečano otvorenje ovisit će o tome kada će objekt biti pregledan. Tehnički pregled provodi županijski Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje. Općina Rešetari kao investitor zadovoljna je navedenim radovima koje je s više od 5 milijuna kuna financirala Europska investicijska banka, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, te Općina Rešetari i županija Brodsko-posavska u iznosu od 2 milijuna kuna. Od osnutka Općine Rešetari, ovo je najvrjedniji projekt visokogradnje, te će na radost djece, učitelja i mještana po svečanom otvorenju, objekt biti korišten u svrhu sportsko rekreativnih i društvenih potreba.
Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Kanalizacijska mreža

Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

U okviru EU projekta aglomeracije Nova Gradiška – Rešetari – Cernik radovi su započeli u naselju Adžamovci , a 27.04.2016. godine i u naselju Rešetari. Do sada je izgrađeno nešto više od 1,5 km nove mreže u Adžamovcima, a u sklopu radova u Rešetarima izvest će se gravitacijski kolektori uz državnu cestu D-51 do županijske ceste ŽC- 4158 sa predviđenim priključcima.
Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

Odlagalište otpada

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Ukupna vrijednost projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“ iznosi 20.858.820 kuna, a projekt je financiran iz Kohezijskog fonda Europske unije (85%), te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%). Razdoblje provedbe ovog projekta je od 4.11.2015. do 30.11.2016., a izvođenje radova sanacije odlagališta započelo je 28.4.2016. godine.
Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Sanacija klizišta

Sanacija klizišta Rešetari

Općina Rešetari se našla prošle godine pred vrlo zahtjevnim i iznenadnim problemom klizišta u naselju Rešetari uz ŽC-4142 i nerazvrstanu cestu u ulici Vladimira Nazora. Izradom projektnog prijedloga, glavnog projekta, te revizija istog i upoznavanje sa novonastalom situacijom, te daljnjem klizanju terena, načelnik općine Zlatko Aga upoznao je upravu Hrvatskih cesta te zamolio za pomoć u rješavanju problema sanacije, kako posljedice ne bi bile daleko veće.
Sanacija klizišta Rešetari

Neodgovorno onečišćenje zelenih otoka

zel-otoci-neodgovornoPrilikom obilaska zelenih otoka te pregleda razvrstavanja otpada, posebno u Rešetarima na ulasku u Ulicu Vladimira Nazora, usprkos prijašnjim zamolbama i uputama o odlaganju otpada, opet je evidentirano nepravilno odlaganje otpada na zelenim otocima i ostavljanje većih količina miješanog i biootpada ispred i oko kontejnera, donešenog otpada koji ne pripada u vrstu otpada razvrstavanja po kontejnerima za što su isti predviđeni, te su ustanovljeni ozbiljni prijestupi poput nasilnog otvaranja kontejnera i ubacivanja raznog drugog otpada u njih.

Takvi postupci nagrđuju okoliš samog zelenog otoka i protivni su njegovoj svrsi, a na tako odloženom otpadu skupljaju se i životinje koje dodatno raznose i trgaju taj otpad, zbog čega je moguća i pojava raznih zaraza i sanitarno-higijenskih problema. Za naglasiti je da zeleni otoci nisu predviđeni za odlaganje raznog otpada kojeg građani čisteći svoja dvorišta, tavane ili šupe u velikim količinama žele riješiti na ovako neprimjeren način, a ista mjesta nisu predviđena za takvu namjenu već za razvrstavanje otpada koji se dalje koriste za uporabu.

Još jednom apeliramo na građane da se pridržavaju pravila odlaganja otpada na zelenim otocima, te da odlažu samo onaj otpad koji piše na kontejnerima. Također, molimo građane da ne otvaraju na silu kontejnere ili u njih ubacuju otpad u vrećama, već da svaki predmet zasebno bace u otvor na, za tu vrstu otpada predviđenom kontejneru.

Za postupanje protivno ovim uputama nadležan je komunalni redar Općine Rešetari, koji je ovlašten na licu mjesta novčano kažnjavati prekršitelje (sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Rešetari) i koji će pojačano nadzirati otoke na kojima se događaju takvi incidenti. Apeliramo na građane da, ukoliko ubuduće vide takvo postupanje, prijave prekršitelja općinskom komunalnom redaru.

Čuvajmo okoliš i koristimo zelene otoke na odgovoran i primjeren način!

Školsko-sportska dvorana u Adžamovcima predana na upravljanje

9Jučer 22. rujna 2016. godine izvršena je konačna primopredaja školsko-sportske dvorane u Adžamvcima, te je ista predana na upravljanje Općini Rešetari. Na samom objektu izvršena je primopredaja radova od strane izvođača radova Watmont d.o.o. Vinkovci, investitoru Općini Rešetari koju zastupa načelnik Zlatko Aga.

Primopredaji su prisustvovali nadzorni inženjer Jakov Vidović, predstavnici tvrtke Watmont d.o.o., predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Moćan, predsjednik Mjesnog odbora Adžamovci Željko Domazetović, ravnateljica Osnovne škole u Adžamovcima Marija Petričević te odvjetnik Dragomir Urban. Uz sve ključeve sportske dvorane, dokumentaciju i završne situacije za izvođenje radova, izvršio se pregled objekta i zatražilo se po zapisniku žurno otklanjanje svih ukazanih grešaka na objektu. Idući tjedan pustit će se u rad strojarski dio objekta, započeti obučavanje na radu istog, izvršiti prelazak sustava grijanja škole sa lož ulja na plin kao i grijanje dvorane, klimatizacija i ventilacija.

Objekt dvorane je u vlasništvu Općine Rešetari, te će Općina darivanjem ustupiti Osnovnoj školi „Vladimir Nazor" u Adžamovcima objekt dvorane, po potpunoj primopredaji i prikupljenoj dokumentaciji.

jpgFOTO GALERIJA

Započinje sanacija klizišta Rešetari

2Kao što je i najavljeno, sve je spremno za početak realizacije vrlo značajnog projekta za naselje i mještane Rešetara i mještana Bukovice koji prolaze uz klizište na ŽC-4142 u ulici Vladimira Nazora u Rešetarima. Ova investicija koja je samo dio onoga što se provodi i planira u cilju unaprjeđenja komunalne infrastrukture te ostalih projekata predviđenih za 2016. godinu.

21. rujna 2016. godine uveden je u posao izvođač radova Vodoprivreda Zagreb d.d. sa podizvođačima. Izvođač radova na sanaciji klizišta i obnovi cesta u zoni klizišta započet će 8 dana od dana prijave gradilišta tj. same radove 27.rujna 2016. godine, a rok za završetak je 45 radnih dana. Nositelj investicije su Hrvatske ceste d.o.o., a Općina Rešetari je partner u projektu. Voditelj projekta je Mato Vinarić, Hrvatske ceste d.o.o. Slavonski Brod, a nadzor Ivan Rašić, INGRI d.o.o.

Vrijednost projekta dva milijuna kuna, a sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odlukom Vlade RH za 2015. godinu (Sanacija klizišta na cestama RH).

S obzirom na uvijete Fonda za zaštitu okoliša i prirode i Hrvatskih cesta, Općina Rešetari je uz projektnu dokumentaciju, geotehnička ispitivanja, izradila i sanacijski program i provela javnu nabavu izvođenja radova.

Načelnik sazvao hitnu sjednicu Vatrogasne zajednice

100607-resetari-522. rujna 2016. godine Načelnik općine Rešetari sazvao je hitnu sjednicu Vatrogasne zajednice općine Rešetari , te uz prisutnost svih DVD-ova, donijet je zaključak za održavanje izvanredne izborne skupštine VZO-a Rešetari.

Razlog donošenja ovakve odluke je bilo neprovođenje obaveznih aktivnosti u radu VZO-a, te nedostavljanje zakonskih obveznih podataka institucijama u radu temeljem plana zaštite od požara, te neprovođenja aktivnosti temeljem Zakona o udrugama koji se trebao provesti u 2015. i 2016. godini.

Izvanredna izborna skupština VZO-a Rešetari održat će se 3. listopada 2016. godine u Rešetarima, a pripremni sastanak za provođenje skupštine 29. rujna 2016. godine u prostorijama Općine Rešetari.

ZAVRŠEN XIX. REŠETARAČKI SUSRET PJESNIKA / FOTO

pjw05bigREŠETARI, 17. rujna 2016. - Jučer i danas održan je XIX. REŠETARAČKI SUSRET PJESNIKA. Ova jedinstvena pjesnička manifestacija koja okuplja Hrvate iz cijelog svijeta počela je jučer prije podne u Vatrogasnom domu

promocijom Zbornika mladih pjesnika „Potpisi djetinjstva" i njihovim susretom s učenicima osnovnih škola zapadnog dijela Brodsko- posavske županije i hrvatskim pjesnicima izvan Hrvatske, te učenicima iz Rumunjske, Makedonije, Lipovljana i Donje Voće. Ove je godine bio jako dobar odaziv mladih pjesnika. Zbornik, u kome je zastupljeno 50 mladih pjesnika predstavila je Gabrijela Vojvodić. I ove godine sponzor mladim pjesnicima bio je Antun Kikaš iz Kanade, veliki prijatelj Rešetaračkih pjesničkih susreta i pjesništva, koji godinama potiče čuvanje hrvatskog jezika među najmlađim naraštajima Hrvata u Hrvatskoj i diljem svijeta.

U poslijepodnevnom programu prof. Ivan Slišurić promovirao je XIX. zbornika pjesama Rešetaračkog susreta pjesnika „Između kamena i svitanja". U Zborniku su zastupljena 193 pjesnika, a preko 200 ih se javilo na ovogodišnji natječaj iz Kanade, SAD, Novog Zelanda, Australije, Južnoafričke republike i gotovo svih europskih zemalja.

Održana je i promocija knjige Fabijana Lovrića „Sad je na redu čovjek".

Tradicionalno, pjesnici i uzvanici su imali susret sudionika sa Zlatkom Agom, načelnikom Općine Rešetari i Brankom Babićem zamjenikom predsjednika Općinskog vijeća. Općinski načelnik je, kao i ostali govornici, izrekao brojne pohvale na račun Književno-likovnog društva Rešetari i njenog predsjednika Ivana de Ville zbog kontinuiteta Susreta pjesnika i promoviranja Općine Rešetari u zemlji i svijetu, kao i velikog doprinosa u promoviranju hrvatskog jezika kod Hrvata izvan domovine i njihovog povezivanja s Hrvatskom. Govorio je i postignućima koje Općina kao lokalna zajednica ima u unapređenju ukupnog života stanovništva istaknuvši da se u ovom trenutku na području općine odvijaju investicije u komunalnu i društvenu infrastrukturu vrijedne 90 milijuna kuna.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111