Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Općina Rešetari obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi.  Temeljem Pravilnika
o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017, 144/2020   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je
objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Stoga, Plan nabave Općine Rešetari za 2023. objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne
nabave.
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

 

Skip to content