POZIV NA JAVNI UVID PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) Općina Rešetari objavljuje

 

P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D

PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

 

Prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  Rešetari izložiti će se na javni uvid u razdoblju od 8. ožujka 2024. godine do  22. ožujka 2024. godine u sjedištu općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35400 Nova Gradiška.

Uvid u prijedlog Izmjena i dopuna programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 8. ožujka do 22. ožujka 2024. godine radnim danom od 9:00 h – 13:30h u prostoru Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Izmjene i dopune programa su također objavljene na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati pisane prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (22. ožujka 2024. godine)

O svim prigovorima odlučit će Općina Rešetari.

Prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Općine Rešetari ili poštom.

 

NAČELNIK OPĆINE:
Zlatko Aga

Poziv na javni uvid

PK_Općina_Rešetari

obrazac-sudjelovanja-na-javnom-uvidu-nacrta-programa-rapsolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-rh

TABLICA V1

PRPZ_Općina Rešetari_tekstualni dio

Zadnje dodano

Skip to content