Javni poziv i mišljenje građana s područja naselja Adžamovci za imenovanje novonastale ulice

 

Temeljem članka 7. Zakona o naseljima (Narodne novine br. 39/22) Općinski načelnik objavio je

Javni poziv i mišljenje građana s područja naselja Adžamovci za imenovanje novonastale ulice

 

Općina Rešetari poziva sve zainteresirane mještane, nevladine organizacije i ostale zainteresirane sa područja naselja Adžamovci da dostave pisane prijedloge za određivanje imena novonastale ulice u naselju Adžamovci.

Predlaže se naziv novonastale ulice u „Ulica Svetog Vinka“, a koja je smještena u naselju Adžamovci na k.č.br. 827 k.o. Adžamovci te se proteže u dužini od 440 metara od županijske ulice kralja Tomislava, točnije od kućnog broja 15 na k.č.br. 43/7 k.o. Adžamovci do k.č.br. 25/1 k.o. Adžamovci.

Grafički prikaz ulice nalazi se u prilogu ovog poziva.

Kriteriji za davanje imena ulica određuju se po:

  • općim i zemljopisnim pojmovima,
  • toponimima,
  • biljnim i životinjskim vrstama,
  • zanimanjima,
  • imenima osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom, političkom i znanstvenom razvoju naselja Adžamovci, Općine Rešetari i/ili Republike Hrvatske
  • imenima drugih naselja, gradova i država,
  • povijesnim događajima, pokretima i datumima koji su vezani uz povijesne događaje,
  • povijesnim kvartovima, tj. toponimima iz pučke predaje.           

Imena ulica mogu imati i brojčane oznake.

Neće se prihvaćati prijedlozi imena povijesno kontroverznih osoba i događaja.

Uz pisani prijedlog obavezno se dostavlja i obrazloženje koje mora sadržavati osnovne podatke o predloženom nazivu, posebno one koji su opredjeljujući kod predlaganja naziva (povijesnog datuma, toponimima i sl.). Jedna osoba može dati više prijedloga.

Prijedlozi se podnose na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Kada se inicijativa odnosi na ime neke osobe, ista mora sadržavati kratke biografske podatke i podatke koji se odnose na doprinos navedene osobe razvoju naselja Adžamovci, Općine Rešetari i/ili Republike Hrvatske.

Zaprimljene pisane inicijative Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Rešetari će razmotriti u skladu s usvojenim kriterijima, a konačan prijedlog imena novonastale ulice u naselju Adžamovci će biti upućen na usvajanje Općinskom vijeću Općine Rešetari.

Pisana inicijativa može se uputiti osobno ili na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari s naznakom „Javni poziv i mišljenje građana s područja naselja Adžamovci za imenovanje novonastale ulice“ – NE OTVARATI ili na službeni email opcina-resetari@sb.t-com.hr

Rok za dostavu prijedloga je zaključno s 23. listopad 2023. godine.

Obzirom da imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena (čl.7. st. 3. Zakona o naseljima), Općinsko vijeće Općine Rešetari zatražit će mišljenje gore navedenog nadležnog tijela o predloženom nazivu ulice.

KLASA: 013-02/23-01/05

URBROJ: 2178-18-01/01-23-1

Rešetari, 06. listopad 2023. godine

 

Općinski načelnik

Zlatko Aga

 

OBRAZAC – PRIJEDLOGA IMENA

Prilog I geoportal

Prilog II izvadak iz katastarskog plana

Zadnje dodano

Skip to content