za baner video

 

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga danas je uputio županu Brodsko-posavske županije Danijelu Marušiću zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode izazvane sušom za cijelu općinu Rešetari.

Na području općine Rešetari prouzročena je velika materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima uslijed velike sušne sezone tokom ove 2022. godine.

O eventualnom proglašenju elementarne nepogode i daljnjim koracima koji slijede, stanovnike naše općine ćemo izvještavati preko naše web stranice, oglasnih ploča te drugih oblika informativnih medija.

Vlada čuva kućanstva od cjenovnih udara, ali ne i vrtiće ili javne institucije…

Načelnik Općine Rešetari razmotrio je dosadašnje stanje rada Dječjeg vrtića „Čarobni svijet u Rešetarima“ ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji provodi rani predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač Općina Rešetari.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Rešetarima i područni vrtić (PV) u Adžamovcima.

Osnivač i vlasnik vrtića je Općina Rešetari, vrtić se financira iz općinskog proračuna te iz roditeljskih uplata. Dosadašnja ekonomska cijena 1.733,93 kuna po djetetu za cjelodnevni program nije više dostatna  za nesmetan program rada provedbe predškolskog odgoja za 2022/2023. školsku godine. Cjelodnevni program do sada su sufinancirali roditelji sa 33% cijene, tj. 580,00 kn, a razliku Općina 66%, 1.123,93 kune, a za poludnevni boravak roditelji su financirali 22% odnosno 380,00 kn, a Općina 78% ili 1.353,93 kune.

Osnivač je razmotrio i dati će prijedlog povećanja cijene programa Dječjeg vrtića u Općini Rešetari kao i novu ekonomsku cijenu od 2.200,00 kuna, te je odobrio dodatne upise u vrtić, a time je dat i prijedlog ukidanja poludnevnog boravka djece u vrtiću, te  od početka ove školske godine započinje jaslička skupina vrtića sa radom.

Prvi puta od 2011. godine mijenja se iznos sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja redovitog programa Dječjeg vrtića u Rešetarima što je bila 580,00 kuna . Nova cijena utvrđena je u iznosu od 750,00 kuna za predškolski 10-satnii program rada, što iznosi 34% od ukupne ekonomske cijene vrtića

Razlozi se očituju kroz povišene troškove poslovanja Dječjeg vrtića u Rešetarima zbog povećanja cijene energenata, komunalnih usluga, namirnica i prehrane za djecu, ostalih troškova materijalnih usluga, kao i održivih pedagoških standarda po novom Zakona o predškolskom odgoju kojeg vrtići moraju ispuniti i posebno zbog većeg broja zaposlenih.

Naime trošak prehrane po djetetu veći je za 25%- samo ručak (nova cijena i dostava sada je 20 kn sa PDV-om) uz dodatni doručak i dvije užine u odnosu na isto razdoblje prošle godine koje je poraslo za 18% uz tendenciju kontinuiranog rasta. Cijena električne energije veća je 350%, dok cijena drugih higijenskih potrepština veća za preko 30% te nizu drugih troškova . Dječji vrtić Čarobni svijet prepoznat je kao jedan od provjerenih po kvaliteti rada i novouređenosti dvaju objekata kao izvrsni vrtići  te dosadašnjim više milijunskim ulaganjima stvorila se posebna kvaliteta rada za 100 djece i pomoć obiteljima u čuvanju i odgoju djece.

Kako bi osigurali mogućnost podmirenja povećanih troškova poslovanja i nastavili nuditi djeci kvalitetnije uvijete boravka sukladno propisanim standardima, načelnik Općine Rešetari prokomentirao je navedena povećanja cijene vrtića kao i odnos sufinanciranja koji će podnijeti Općina i proračun ( 65-70%) te roditelji (30-35%) uz umanjenje mjesečnih uplata za kategoriju roditelja sa 2, 3 ili više djece, samohrani roditelji ili operativni članovi vatrogasnih društava.

Dakako za djecu koja nisu sa područja Općine Rešetari a pohađaju vrtić sufinanciranje nove ekonomske cijene financirat će njihove općine ili grad uz prethodni sporazum sa vrtićem u Rešetarim ili sami roditelji u punom iznosu. Cijena vrtića, odnosno Općinsko sufinanciranje ekonomske cijene vrtića kako bi se smanjila konačna cijena koju plaćaju roditelji itekako je bitan pokazatelj socijalne osviještenosti i fokusiranosti načelnika na demografske mjere i pomoći mladim obiteljima. No koliko god niža cijena ili besplatni vrtić  značajno olakšava život roditelja, ključna je demografska mjera – dostupnost vrtića što je Općina Rešetari napravila najviše od svih i izgradila 2 nova vrtića u zadnje 2 godine i silan trud i novca uložila u dostupnost, a činit će i dalje kontinuirano i sustavno ulaganje u proširenje dodatnih kapaciteta. Nema puno koristi od besplatnog ili jeftinog vrtića ako u njima nema dovoljno mjesta za svu djecu i ako veliki dio njih ostaje na listi čekanja i nemaju ista prava kao i oni koji koriste vrtić.

Za ovu školsku godinu u vrtiću, Općina Rešetari za svako dijete izdvaja 1.450,00 kuna mjesečno ( 17.400,00 kuna godišnje) odnosno gotovo 105.000,00 kuna u šest godina, po djetetu od prve godine života do polaska u 1. razred Osnovne škole. Slijedom navedenog, proizlazi da se za redovan rad vrtića izdvaja gotovo oko 1.600.000 kuna godišnje, što  je 50% od 3.200.000 kuna od poreza i prireza svih zaposlenih u Općini koji izdvajaju u općinski proračun, a što je više od polovice izvornog proračuna koje izdvajamo samo za rad vrtića.

Dobrim dijelom manje jedinica lokalne uprave i samouprave izdvajaju za vrtiće pa tako i Općina Rešetari i proračun Općine za vrtić, jaslice i dječje predškolske dobi što je najveća stavka u proračunu te je svakom pametnom dosta samo to naglasiti kako ne bi negativno pričali o nečemu što ne stoji i tražili nedostatke rada i usluge vrtića na uštrb drugih obaveza i potreba koje provodi Općina Rešetari.

Kao načelnik naglašavam da je krajnje vrijeme da država preuzme troškove vrtića, kao što financira osnovne škole, a kao osnivač našeg vrtića dajem podršku sindikalcima u nastojanju da odgajatelji u cijeloj državi imaju isti iznos plaća za isti rad , uz javne utvrđene iznose jer svi oni odgajaju vašu i našu djecu.

Ulaganje u djecu nam je svakako visoko na listi prioritet, stoga ćemo i dalje pratiti uz druge pomoći mladim obitelji kako bi podigli kvalitetu života u Općini Rešetari, a onima koji manipuliraju činjenicama i dezinformiraju javnost namjerno ili neznanjem ostavljamo Vama na prosudbu, a pojedince da ne misle samo na sebe i svoj budžet nego javno djelovanje i poštenu raspodjelu proračunskog novca i bolji doprinos zajednici za bolje svih, a ne samo pojedinaca.

Itekako znamo kakvi su uvjeti rada svih u javnim službama i tko pregovara za njihove plaće, ali i uvijete rada na poslovima koje radimo jer netko mora voditi brigu i o proračunima za koje je odgovoran svatko na čelu sustava kojeg vodi.

Načelnik
Zlatko Aga

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za
projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini kojom je
Općini Rešetari dodijeljeno 56.571,00 kuna.
Cilj projekta je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje
postojećih kapaciteta vanjskog terena dječjeg vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru
te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece.
Projektom će se postići poboljšanje materijalnih uvjeta u područnom objektu Dječjeg vrtića te
će se podići kvaliteta pedagoškog standarda. Poboljšati će se materijalni uvjeti u Dječjem
vrtiću te će se ojačati socijalna kohezija i održivi razvoj. Doprinijeti će se ublažavanju
postojeće regionalne nejednakosti vrtića. Općina Rešetari kao osnivač Dječjeg vrtića Čarobni
svijet u Rešetarima u svom proračunu ima predviđena sredstva za financiranje rada Dječjeg
vrtića te planira sufinancirati projekt u iznosu od 20% s mogućnošću povećanja udjela.
Ulaganje u objekt dječjeg vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju
kvalitete pedagoških standarda te doprinijeti ublažavanju postojećih regionalnih nejednakosti.

HŽ Instrastuktura na području Zapolja provodila je uređenje i izgradnju staklene nadstrešnice
na stajalištu uz željezničku postaju Zapolje.
Izvođač radova je građevinska tvrtka : Pružne građevine Zagreb d.o.o.
Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga se zahvaljuje HŽ Infrastrukturi što su prepoznali potrebu
te nam izgradili prometno stajalište. Sada mještani, a pogotovo djeca pri odlasku u školu ili
fakultete neće više morati čekati vlak na kiši, vjetru i snijegu.

Smeće u samom centru naselja Rešetari. Zar je to slika koju želimo pokazati?
Naime, već duže vrijeme u samom centru naselja Rešetari viđamo kako djeca i mladi
ostavljaju smeće na javnim površinama. Nađe se tu od plastičnih boca do kartonskih
kutija od pizze pa do limenki piva.
Ostavljate li tako i u svom dvorištu?
Stvaranje otpada jedan je od najočitijih pokazatelja odnosa ljudskog društva prema
okolini u kojoj živi. Ove slike dokaz su odnosa pojedine djece i mladih prema okolišu i
slika odgoja, odnosno neodgoja.
Nitko nije dužan čistiti nered koji se stvara ostavljanjem vašeg smeća. To smeće ne
treba niti smije biti slika nas. To je ono što ruši izgled naše prelijepe općine i utječe
na onečišćenje okoliša.
Apeliram na roditelje, opomenite svoju djecu, utječite na njih. Nadamo se da će ovo
apeliranje biti učinkovito te da neće biti potrebe za poduzimanjem dodatnih mjera,
postavljanjem nadzornih kamera i slično, a pogotovo da moramo tražiti da policija
mora djelovati represivno prema djeci.
Stoga molimo roditelje djece koja su svakodnevno u centru općine da apeliraju na
kulturno ponašanje svoje djece i naše mladosti kako moraju imati odgovorno
ponašanje u prostoru u kojem borave.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...