za baner video

 

Povodom obilježavanja Dana europske baštine u Republici Hrvatskoj u 2022. godini, na inicijativu Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, uz podršku i pokroviteljstvo Općine Cernik, u suradnji s Gradskim muzejom Nova Gradiška i Hrvatskim institutom za povijest, Podružnica za Slavoniju, Srijem i Baranju iz Slavonskog Broda organizirana je popratna konzervatorska izložba s temom Srednjovjekovno graditeljsko i povijesno nasljeđe cerničkoga kraja.

Izložba je rezultat interdisciplinarnog pristupa temi i suradnje konzervatora, povjesničara umjetnosti, arheologa i povjesničara te donosi najnovije rezultate rekognosciranja prostora, konzervatorskih, arheoloških i povijesnih istraživanja lokaliteta srednjovjekovne sakralne i fortifikacijske arhitekture te nove spoznaje i rezultate povijesnih istraživanja pojedinih plemićkih obitelji koje su u nekom vremenskom razdoblju srednjeg vijeka živjele i imale svoje posjede na prostoru današnje općine Cernik (Dessewffy Cernički, Podvrški, Tamásy, Héderváry i dr.)

Lokaliteti koji su obuhvaćeni izložbom u srednjem vijeku su dio požeške županije, kao i cijeli Cernički kraj, dok su danas neki od njih teritorijalno na prostoru općine Rešetari i grada Nove Gradiške. (Šagovina, Podvršje, Cernik, Gračanica, Stari grad, utvrda Šumetlica, Baćin Dol, Rešetarica, Prvča, Jakaševa gradina, crkva BDM u Cerniku. sv. Stjepana u Opatovcu, sv. Martina u Banićevcu, sv. Grgura u Drežniku, Svih svetih u Prvči, sv. Ivana Krstitelja na groblju u Bukovici (Rešetari))

Cilj je ove izložbe bio proširiti znanje te upoznati stručnu i širu javnost s bogatim srednjovjekovnim graditeljskim i povijesnim nasljeđem cerničkoga kraja čije se izrazito značenje u razdoblju srednjeg vijeka može iščitati u velikom broju lokaliteta srednjovjekovne fortifikacijske i sakralne arhitekture koji su građeni od druge polovice 13. st. pa sve do provale Osmanlija 1536. / 1537. god.

Jedan od ciljeva ove izložbe je i upoznavanje lokalne javnosti s postojećim građevnim stanjem, stupnjem ugroženosti i višestoljetnom degradacijom ovih lokaliteta.

Općina Rešetari organizira manifestaciju obilježavanja završetka radova u poljoprivredi.

Manifestacija će se održati u petak 28. listopada 2022. godine s početkom u 17:00 sati u društvenom domu u Bukovici.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i kušaju proizvode lokalnih poljoprivrednika te steknu nova znanja.

Veselimo se vašem dolasku.

Prijava obveze plaćanja

Prema dostavljenim podatcima kojima raspolaže Općina Rešetari uočeno je neprijavljivanje nastale obaveze plaćanja komunalne naknade kod novoizgrađenih ili dograđenih nekretnina, kao i kod promjena vlasnika nekretnina, kao i sve većeg broja izgrađenih vikendica u prostoru, a koja izgradnjom bez dozvola narušavaju izgled prostora. Također, uočene su neusklađenosti stvarnih podataka površina nekretnina i podataka koja se nalaze u evidenciji Općine Rešetari, odnosno koji su iskazani na rješenjima dostavljenim obveznicima.

Kako sukladno Općim poreznim zakonom ( NN br. 115/16 do 42/20) prijava plaćanja komunalne naknade kao i svake promjene naknade bitnih podataka za utvrđivanje i komunalne naknade predstavlja obvezu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, stoga pozivam Vas da prijavite obvezu plaćanja komunalne naknade i eventualne promjene podataka relevantnih za utvrđivanje obveze. Naime, sukladno citiranom Zakonu ,Općina Rešetari ovlaštena je za pokretanje prekršajnog postupka , budući da neprijavljivanje obveza plaćanja ili promjena vezanih uz nekretnine koja su predmet naplate predstavlja prekršaj.

Komunalna naknada i komunalni doprinosi su, može se reći i najvažniji instrumenti financiranja Jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, te su uređeni Zakonom o komunalnom gospodarstvu ( NN broj 68/18,111/18, i 32/20- u daljnjem tekstu ZKG). Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture  na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Obveznici mogu prijavu potrebnih podataka za utvrđivanje komunalne naknade dostaviti Općini Rešetari, Jedinstvenom upravni odjelu popunjavanjem obrazaca dostupnih na web stranici i u pisarnici Općini Rešetare, a koja se mogu dostaviti poštom na adresu Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari 35403, osobno u pisarnici Općine Rešetari ili putem elektroničke pošte na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

odjava-obveze-komunalne-naknade-za-poslovni-prostor-stambeni-prostor

prijava-obveze-komunalne-naknade-za-poslovni-prostor

prijava-obveze-komunalne-naknade-za-stambeni-prostor

Zahtjev za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za promjenu podataka obveznika plaćanja komunalne naknade

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 

  1. ZAKONSKA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
  • • članak 91. stavak 2. i članak 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

   („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20)

  • • članak 13. stavaka 1. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine

   Rešetari“ br. 1/19)

  • • članak 19. Statuta Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari“ br. 1/18,

   1/20, 1/21)

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donosi se na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom se određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine.

  1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE DEFINIRAJU ODLUKOM

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Vrijednost boda komunalne naknade iznosi isto za sve zone. Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. Dosadašnjom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (“Službeni glasnik Općine Rešetari“ broj 07/18) utvrđena je vrijednost boda za obračun komunalne naknade u visini od 4,32 kn godišnje po četvornom metru korisne površine.

Vrijednost boda komunalne naknade za obveznike se nije mijenjala od 2019. godine („Službeni glasnik Općine Rešetari“ broj 07/18) od kada iznosi 0,36 kn mjesečno odnosno godišnje 4,32  kn.

Troškovi energenata, troškovi građevinskih radova, materijala  kao i svi ostali troškovi, koji utječu na procjenu troškova održavanja komunalne infrastrukture, potrebni za osiguranje obavljanja komunalnih djelatnosti, znatno su se povećali, iz čega proizlazi da ostvarena sredstva komunalne naknade u odnosu na procjenu troškova održavanja komunalne infrastrukture, nisu dostatna za trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno za održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20).

Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture neizbježno povećava troškove te je nužno sagledati sve izvore održavanja i povećati vrijednost boda komunalne naknade  stoga se predlaže povećanje vrijednosti boda komunalne naknade.

 

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da u periodu od 21. listopada do 20. studenog 2022. godine, do kraja dana, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi nacrt Odluke kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Rešetari na koju će se Odluka uputiti na donošenje.

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

NAČELNIK

 Zlatko Aga

Obrazac_za_savjetovanje -Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

odluka o vrijednosti boda komunalne naknade - nacrt

Sezona svinjokolje polako se približava, a mnogim mještanima općine Rešetari najvažniji posao koji često prati i problem odlaganja neiskoristivih svinjskih ostataka – crijeva, iznutrica, kostiju, kože i drugog.

Do sada se nesavjesni pojedinci i dalje drže prakse, da se svinjokoljski otpad baca po kanalima i njivama, gdje ga raznose psi i mačke, kao i divljač, a drugi isti bacaju u posude za mješoviti komunalni otpad, pa čak i u kanalizaciju.

Kao mjera prevencije od zarazni bolesti, načelnik općine Rešetari Zlatko Aga donio je Odluku o kupnji kontejnera za otpad od svinjokolja te postavljanje istoga na reciklažno dvorište, kao sabirne točke za odlaganje nusproizvoda životnija tog podrijetla ostalih klanjem svinje namijenjenih potrošnji u kućanstvu, te će općina platiti zbrinjavanje kako bi spriječila izvore zaraze i širenje nepodnošljivog smrada.

Troškovi odvoza i zbrinjavanja su poprilični i Općina u sezoni svinjokolje planira izdvojiti 30-tak tisuća kunu za ovu aktivnost kao mjeru od zaraznih bolesti.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...