za baner video

 

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe

sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za  28. travanj 2023. godine (petak) u 19:30 sati

                          

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

- usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 16. ožujka     

 1. godine

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja

       2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari za 2022. godinu

d) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

e) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

g) Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije na području Općine Rešetari za 2022. godinu

h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

i) Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Rešetari za 2022. godinu

j) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rešetari za 2022. godine

k) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2022.

l) Izvještaj o danim jamstvima za 2022. godinu

m) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza za 2022. godinu

n) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU za 2022. godinu - predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija pješačke staze u naselju Rešetari u ulici bana Josipa Jelačića
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija nogometnog igrališta u naselju Gunjavci
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Inicijalna procjena geotermalnog potencijala Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Razno

    

           PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

            Milka Perković

21. travnja 2023. godine je u prostorijama Dječjeg vrtića „Čarobni svijet“ u Rešetarima održana Osnivačka skupština hrvatskih branitelja „Domovini vjerni“. Prva je to udruga osnovana za područje jedne općine. Za prvog predsjednika izabran je Darko Radić, dopredsjednika Dražen Rosi i tajnicu Željka Balunović. Izabrani su upravni i  nadzorni odbor i časni sud. Darko Radić je istaknuo kako je cilj osnivanja udruge pomoć hrvatskim braniteljima u ostvarivanju njihovih prava te radi promicanja istine o Domovinskom ratu, stvaranju boljeg društva kroz uključenost branitelja u sve aspekte društva.  Udruga je osnovana na inicijativu općine Rešetari predvođenu Zlatkom Agom, načelnikom uz tridesetak okupljenih branitelja, pripadnika svih postrojbi iz obrambenog sustava od prvih pripadnika policije, ZNG, brigada i pukovnija, specijalne policije, izviđačkih postrojbi, civilne zaštite i ratnog saniteta i svih drugih  hrvatskih branitelja i ljudi koji su organizirali obranu stanovništva, nabavku oružja i odlazak dragovoljaca u postrojbe, te su radili na poslovima mobilizacije. Okuplja sve branitelje bez obzira u kojim su postrojbama bili i da li su već članovi drugih udruga. Skupštinu je otvorio Antun Lukačević, jedan od najstarijih branitelja koji je u svom kamionu za prijevoz kruha dovozio pomoć i naoružanje na novogradiško bojište.

 Nazočne su pozdravili Adam Tomićić,  Antun Zdunić, Dražen Rosi i u ime općine Rešetari Milka Perković, predsjednica Općinskog vijeća općine Rešetari. Govorili su o početcima organiziranog otpora agresoru na području općine Rešetari i na novogradiškom području. Na prvom sastanku gdje se govorilo o pripremama za Osnivačku skupštinu ove udruge načelnik Zlatko Aga je naglasio da je želja općine Rešetari  uključivanje branitelja u život lokalne zajednice i pomoć svim onim braniteljima koji do sada nisu uspjeli ostvariti svoja prava.  Određen je 28. lipanj kao Dan udruge „Domovini vjerni“.   

Ovih dana je u tijeku provedba arheološkog istraživanja nalazišta Lipanovac – Pustošine (Grgurevo) u Drežniku kojeg provodi Hrvatski restauratorski zavod. Srednjovjekovni lokalitet Lipanovac-Pustošina nalazi se jugoistočno od naselja Drežnik. Lokalitet je smješten na povišenom platou na 267 m nadmorske visine i prostire se na k.č.br. 966 i 967 k.o. Drežnik.

Ugovorena vrijednost arheološkog istraživanja iznosi 10.617,82 EUR (80.000,00 kn). Projekt je u potpunosti financiran iz proračuna Općine Rešetari.

Terenski dio istraživanja vršiti će se u razdoblju od 17. travnja 2023. godine do 28. travnja, a stručno izvješće o provedenim istraživanjima će biti izrađeno u roku 3 mjeseca od završetka arheoloških istraživanja.

 „U cilju istraživanja povijesne baštine i očuvanja kulturnog sadržaja Općine Rešetari, započeli smo s ovim hvale vrijednim projektom zbog čega sam izuzetno sretan. Ovo je jedan od bitnih projekata jer naša je dužnost da čuvamo i njegujemo povijest i kulturnu baštinu ovoga našega kraja“ – naglasio je načelnik Općine Zlatko Aga.

Obavještavamo sve stanovnike Općine Rešetari da se privremeno zatvara državna cesta DC 51
dionica 002 od km 18+000 do km 23+200 zbog aktiviranja klizišta te oštećenja državne ceste.
Cesta će biti zatvorena do završetka sanacije.
Obilazni pravci su:
- Za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona
DC 51 – ŽC 4158 (Rešetari) – DC 49 (Batrina) – DC 49 (Pleternica) – DC 38 (Požega) – DC 51
(Brestovac)
Za obrnuti smjer koristiti autocestu A3 izlazom na čvor Lužani
- Za vozila čija ukupna masa ne prelazi 7.5 tona
DC 51 – ŽC 4158 (Nova Gradiška) – ŽC 4141 (Cernik) – DC 51 Baćin Dol) i obrnuto
,

Pozivamo sve vozače na strpljenje i pažnju u vožnji.

Općina Rešetari započela je radove uređenja pristupne ceste prema arheološkom nalazištu Lipanovac – Pustošine (Grgurevo) u Drežniku.

Izvođač radova je Automehanika i građevinarstvo Gudeljević, vl. Goran Gudeljević iz Cernika, a vrijednost radova je oko 11.000,00 EUR. Radovi su u potpunosti financirani iz proračuna Općine Rešetari.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...