za baner video

 

Utvrđuje se i donosi konačna lista djece upisane u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima za pedagošku godinu 2022./2023. temeljem ostvarenog broja bodova djeteta:

KONAČNO Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima- ped.god. 2022.-2023.

Dana 27.7.2022. godine svjedočili smo puštanju u probni rad UPOV aglomeracije Nova Gradiška,
projekt koji provodi Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne
infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, gdje su Općina Rešetari, uz Grad Nova Gradiška i Općinu
Cernik partner na projektu.
Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki
standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj
vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.
„Mi danas obilježavamo početak pokusnog rada. Na uređaj su puštene otpadne vode. Dakle, došli
smo do točke kada možemo reći da smo ovaj projekt završili. Cijeli ovaj projekt je počeo još 2010
godine. Dakle, od 2010. do danas se mi borimo da dođemo do ovoga, do ove točke na kojoj se
nalazimo danas. Znači, Projekt aglomeracije Nova Gradiška koji je vrijedan 143 milijuna kuna, gdje je
udio Europske Unije na nivou 70%, Republike Hrvatske 26% i lokalne uprave sa samo 4% je projekt
koji je od iznimne važnosti za Novu Gradišku i ovu sredinu. Ovime se rješavaju mnogi dugogodišnji
problemi.“ – rekao je direktor Vodovoda Zapadne Slavonije Davor Rukavina.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom
području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima. UPOV je
projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i
masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati
pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima
i direktivama.
„Ponosni smo što su Hrvatske vode partner u ovome projektu koji je projekt za primjer. Ovo je jedan
projekt među 60 projekata koji završavaju koncem slijedeće godine. Među tih 60 projekata i 25
milijardi kuna je 5 milijardi kuna PDV-a i 14 milijardi bespovratnih sredstava Europske Unije. S jedne
strane govorimo da je ovaj projekt među njih 60 među privilegiranim. Ali zašto? Zato što je netko
ozbiljno pristupio od početka ovome poslu i doveo ga uspješno do kraja.“- rekao je Davor Vukmirić,
zamjenik Generalnog direktora Hrvatskih voda.
Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021. godine i od iznimne je važnosti za Grad Novu Gradišku i
općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih
voda.

U srijedu, 20. srpnja 2022. godine u Općini Rešetari održana je završna konferencija za
medije i najava završetka projekta "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II", prilikom koje su
dodijeljene diplome ženama koje su se obrazovale i stekle nova znanje kroz navedeni
projekt.
– Projekt se financira kroz Program "Zaželi program zapošljavanja žena – faza II" u okviru
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog
socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.246.450,00 kuna. Korisnik je Općina
Rešetari, a razdoblje provedbe projekta je od 23.6.2021 – 23.09.2022. godine – istaknula je,
u ime tvrtke „Sintagma" Marija Mateša.
– Projekt "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno II" uključivao je ciljnu skupinu dugotrajno
nezaposlenih žena s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike, starije osobe
i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je bilo zaposleno 35 žena koje su kroz 12
mjeseci brinule za više od 210 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Rešetari.
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i HZZ, Podružnica Slavonski
Brod. Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno su osnaženi mnogi
relevantni dionici na području socijalne skrbi, zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala što
će rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti
multipliciranje rezultata projekta kako na lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj.
Projekt se provodio s ciljem uključivanja žena u nepovoljnom položaju s nižom razinom
obrazovanja na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, a sve u cilju kako bi se
osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno
potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. U okviru
projekta zaposlene žene su se i dodatno obrazovale za zanimanja kao što su
gerontodomaćica, voditeljica OPG-a, računalni operater, cvjećarka/aranžerka.
Osposobljavanjem, obrazovanjem i iskustvom koje su ciljne skupine stekle prilikom
sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postigla se
institucionalna održivost projekta jer su te iste osobe stekle uvjete za nova buduća
zaposlenja, te su unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih
projekata.
Zadovoljstvo realiziranim projektom izrazila je i predsjednica Općinskog vijeća Rešetara Milka
Perković:
– Danas je završna konferencija projekta Kreirajmo kvalitetniji život zajedno koji je, zaista,
brzo prošao. Zasigurno je da je ovaj projekt pridonio poboljšanju životnog standarda ne samo
korisnika projekta, nego i samih zaposlenica koje su stekle dodatna znanja. Čestitam ženama
koje su dobile diplome na uspjehu i želim da što skorije nađu posao. Nadamo se i nastavku
ovog hvale vrijednog projekta koji će dobro doći svim stanovnicima općine Rešetari – rekla je
Perković.

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16 i 4/17), Odluke o visini početne cijene zemljišta na području Općine Rešetari, Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/22), Odluke o izmjeni Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 7/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21) općinski načelnik raspisuje

IZMJENE JAVNOG NATJEČAJA

za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

 

U naselju Rešetari u tijeku je sanacija potoka Rešatarice. Sanacijom se izvode radovi izmuljivanja i
regulacije potoka što će pozitivno utjecati na sprječavanje izlijevanje potoka prilikom većih kiša i
mogući poplava.
Troškove sanacije u iznosu većem od 200.000,00 kuna snose Hrvatske vode, a radove izvodi
Vodoprivreda Nova Gradiška d.d.
„Ovi radovi se izvode u naselju Rešetari i na jednom od najproblematičnijih mjesta do sada te će ovim
zahvatom doći do usporavanja brzine vodotoka kao i čišćenja korita potoka. Zahvaljujući dobroj
suradnji s Hrvatskim vodama konačno smo riješili za mještane taj problem“ – pojasnio je načelnik
općine Zlatko Aga, te naglasio da plaćanje vodoslivne naknade koju plaćaju građani nije uzaludno te
da su ulaganja Hrvatskih voda još uvijek daleko veća nego što svi zajedno plaćamo na području
općine Rešetari.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...