6875Objavljena dva natječaja za podmjeru 4.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Rekonstruiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 250.000.000,00 kn od čega:
- 125.000.000,00 kn za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
- 125.000.000,00 kn za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi korisnici su:

7194Poljoprivrednici s područja Općine Rešetari i Grada Nova Gradiška, u podružnicama Agencije za plaćanje možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu samostalno popuniti u Agronetu, ali ga moraju isprintati te poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 17. svibnja 2021. godine.

Poljoprivrednici koji posjeduju e-poljoprivrednu iskaznicu zahtjev mogu podnijeti elektronički, uz elektronički potpis. Svima koji nemaju tu mogućnost pomažu djelatnici Agencije za plaćanje, Ministarstva poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba) i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

polj zemljOpćina Rešetari obavještava sve zakupce/korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Rešetari da su dužni dostaviti Općini Izvješće o provedbi Gospodarskog programa temeljem odredbe članka 38. stavak 8. Zakona svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu, a samo izvješće mora sadržavati podatke o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa koji je gospodarstvo prethodno napisalo i dostavilo kao svoj cilj gospodarskog rasta.

Napominjemo da je odredbom članka 13. stavak 4. Zakona propisano da je neostvarivanje ciljeva odnosno neprovođenje Gospodarskog programa koji čini sastavni dio ugovora jedan od razloga za raskid ugovora. Također, za sve koji ne dostave traženo navedeno izvješće Općina je dužna zatražiti inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskog programa.

Općina je dužna izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede o svemu poduzetom pa stoga pozivamo poljoprivrednike da postupe po traženom.

1U petak, 12.03.2021. godine održana je 91. izvanredna izborna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rešetari koju je vodio zapovjednik društva Antun Jug.

Uz nekolicinu članova društva, skupštini je nazočio načelnik općine Zlatko Aga kao i njegov zamjenik Željko Kolaković. Skupštini su se odazvali i prijatelji iz bratskog DVD-a Zakorenje (općina Brestovac – Požeško slavonska županija).
Izvješće upravnog odbora za 2020. godinu podnio je tajnik Hrvoje Đukić, izvješće zapovjednika Antun Jug, financijsko izvješće blagajnik Sanja Kolaković, a izvješće nadzornog odbora Julijana Jembrić. Program rada i prateći financijski plan za 2020. godinu prezentirao je zapovjednik Antun Jug. Podnijeta izvješća, program rada i financijski plan za 2021. godinu kojeg je donio Upravni odbor krajem 2020. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ovo je bila ujedno i izvanredna izborna skupština jer je bila izmjena članova Upravnog odbora koje bira skupština po statutu DVD-a. Upravni odbor je donio Odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Krešimira Knežević i izabran je novi predsjednik Antun Jug koji je bio dosadašnji zapovjednik, a Krešimir Knežević postavljen je za potpredsjednika. Na prijedlog Upravnog odbora za novog zapovjednika DVD-a Rešetari izabran je dočasnik Hrvoje Đukić, a ostali se članovi Upravnog odbora nisu mijenjali.

DSC 8220

U mjesecu prosincu 2020. godine završeni su svi radovi Rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma i spremišta s društvenim domom u Rešetarima. Ovi objekti koji zajedno čine jednu cjelinu i čija se realizacija i obnova odvijala kao jedan projekt, došla je do završetka.

Dana 10.03.2021. godine održan je tehnički pregled dograđenih i uređenih prostorija, a pregled je vodio viši referent za graditeljstvo i prostorno uređenje Pododsjeka u Novoj Gradiški gosp. Goran Delač, dipl. ing.

Na tehnički pregled su bili pozvani investitor, projektanti, izvođač radova i nadzorni inženjer kao i javnopravna tijela koja su u postupku ishođenja građevinska dozvole utvrdila posebne uvjete (HEP, Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Hrvatske vode, Plin projekt, Služba županijske sanitarne inspekcije, ŽUC, MUP i drugi).

Komisija za tehnički pregled dala je pozitivno mišljenje na projekt izgradnje, a nalaz i uporabna dozvola Upravnog odjela za prostorno uređenje i građenje Brodsko – posavske županije očekuje se u tijeku slijedećeg tjedna.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...