za baner video

 

sut„Dostupnost sportske infrastrukture djeci, rekreativcima i profesionalnim sportašima u svim dijelovima Hrvatske jedan je od naših najvažnijih strateških ciljeva te smo ove godine izdvojili dosad najveći iznos sredstava za izgradnju i obnovu rekordnog broja sportskih projekata. Prepoznali smo i najveći izazov jedinica lokalne samouprave do 10.000 stanovnika, koje po analizi provedenoj u okviru izrade Nacionalnog programa športa imaju najmanju stopu ulaganja u sport, te smo uveli i novu programsku skupinu namijenjenu izgradnji vanjskih vježbališta na otvorenom u tim sredinama. U sklopu 77 projekata financirat će se 22 takvih projekata u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna i na taj način u cijeloj Hrvatskoj potičemo građane na bavljenje sportom te pozitivno utječemo na loše pokazatelje bavljenja tjelesnom aktivnošću opće populacije“, istaknula je ministrica Brnjac te dodala kako je Vlada RH od 2018. godine sufinancirala projekte obnove ili izgradnje 93 sportska objekta u ukupnom iznosu od gotovo 46 milijuna kuna.

Na Natječaj je ukupno prijavljen 261 projekt s ukupnom vrijednosti zatraženih sredstava od oko 320.000.000,00 kuna, a sredstava će biti dodijeljena 77 najbolje ocijenjenim projektima. Natječajem se potiče promidžba sportskih vrijednosti i popularizacija sporta te međunarodna sportska promocija Republike Hrvatske.

Pogledajte koji projekti iz Brodsko-posavske županije će biti sufinancirani:

1. Rešetari- Izgradnja sportskog malonogometnog igrališta u Gunjavcima – 294.970,40kn
2. Slavonski Šamac- Outdoor Fitness Gaj – 150.000,00 kn
3. Gudinci- Izgradnja i opremanje malonogometnog igrališta u Gudincima – 343.465,08 kn
4. Garčin- Izgradnja sportskog malonogometnog igrališta – 280.000,00 kn

ODLUKA

ljetni kamp balePoštovani roditelji i djeco,

draga djeco polazak u ljetni kamp u Istru planiran je 04.07.2022-10.07.2022. god.

Ponedeljak (04.07.2022.) potrebno je doći u 6,30 sati na adresu Matije Gupca 29, Rešetari (montažna zgrada iza općine ). Planirano vrijeme polaska je u 7 sati stoga molimo svu djecu da na vrijeme dođu.

Podsjetnik za roditelje da zdravstvene iskaznice i lijekove ne zaborave ponijeti te predati voditeljima ljetnog kamp.

Ukoliko ima nejasnoća oko polaska možete nas kontaktirati na broj mobitela :

Predsjednica DND - Sanja Kolaković 0993536561
Vidimo se.

zgrada opcine 1Od lipnja ove godine, nakon 15 godina, korigirati će se godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta te cijene usluge ukopa i drugih grobnih usluga.

Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta, tj. grobna naknada uobičajeno se plaća jednogodišnjom ratom i biti će korigirana za 36%, a cijena ukopa za 25% . Svjesni odgovornosti i utjecaja na životni standard građana, Općina Rešetari kao uprava groblja godinama su zadržavali istu visinu naknade za svoje komunalne usluge, usprkos neprekidnom porastu svih ulaznih troškova. To smo uspijevali povećanjem efikasnosti u organizacijskom i operativnom djelovanju te racionalizacijom ukupnog poslovanja. Posljednjih nekoliko mjeseci to više nije moguće budući da su iskorišteni svi mogući mehanizmi koji su držali cijene usluge na staroj razini.

Godišnja grobna naknada koristi se za redovito održavanje groblja te ju plaćaju korisnici grobnog mjesta, tako će konkretno, dosadašnja grobna naknada za jedno grobno mjesto s 25 kuna po m2 porasti na 34 kune po m2 s ciljem održavanja kvalitete u obavljanju komunalnih usluga, a istovremeno osiguravajući prihvatljivost cijena, došlo je do povećanja cijene pogrebnih usluga za 25% , a posebno je došlo do niza noviteta u cijeni ukopa i mogućih dodatnih pratećih poslova na grobljima. Ovim mjerama želimo zajamčiti potpunu kvalitetu usluge građanima kao i sačuvati postojeću radnu snagu za ove poslove.

CJENIK GROBNIH USLUGA

Promjene u društvu zadnjih 30 godina eksplicitno utječu na obrazovanje te iziskuju stalne prilagodbe i unaprjeđenje obrazovnih institucija. Pri tome identitet i imidž škole zauzimaju sve značajniju komponentu u definiranju uloge i mjesta školske institucije u društvu, a u njihovom kreiranju i upravljanju posebno mjesto pripada čelnicima ustanova.

Doprinos ravnatelja kao čelnika ustanove od iznimne je važnosti jer kao stručni i poslovni rukovoditelj ima višestruku odgovornost za njezino pozicioniranje u svekolikoj javnosti, ali i svjesnu moć izravnog i neizravnog utjecaja na njezin identitet i imidž. Za naglasiti je da je u našem slučaju osnovnih škola postignuta do sada visoka izvrsnost što mi koji pratimo znamo, a iza obadviju škola stoje rezultati i oni su nepobitni.

No građani koji žele postaviti svoj suludi identitet jednoumlja i negativnog imidža rada odgovornih ljudi te sulude ideje da ovo mora biti zemlja jednog naroda, jedne vjeroispovijesti i jedne nacije, sa tezom da nismo svi isti pred zakonom i ustavom je rezultat društva u kojem živimo, sa ciljem kako to netko drugi želi nametnuti svoju samovolju , a sa svrhom klevete i jala. Anonimna predstavka koju su poslali pojedinci osnivaču osnovne škole, Županiji Brodsko- posavskoj i drugim institucijama je njihova osobna konstatacija nikako javna, posebno ne mene kao načelnika i predstavnika svih građana Općine Rešetari, a koja je upućena direktno protiv ravnatelja škole sa ciljem diskriminacije i izazivanja kaosa u najosjetljivijoj točki društva, a to je školstvo i rad sa našom djecom, posebno u organizacijske zadane elemente gdje se diskriminira određene djelatnike škole u Rešetarima, na čelu sa ravnateljem.

Ovakvo pretjerano ponašanje pojedinaca koji su iznijeli niz neistina, Općina Rešetari javno osuđuje te kao takvu neće tolerirati u našem društvu jer to je vraćanje na vremena špijuna i udbaša, a ne na tekovine poštene i odgovorne svijesti svakog pojedinca koji samo svojim radom žele bolje i napredno društvo, a temeljem zakona i ovlasti svih koji se bavimo odgovornim poslom.

Kompetencije ravnatelja i školskog odbora sa ciljem zadovoljena školskih standarda su do sada bile visoke u odnosu na druge škole kao i jačanje kompetencije u pomoći učinkovitijem provođenju nastalih promjena obrazovnog sustava te prepoznavanju važnosti stvaranja imidža škole, mjesta i općine sa ciljem kako očuvati i afirmirati identitet i ljudsko dostojanstvo.

Poštovani građani, pozivam Vas na svaku osudu pojedinaca koji su svojim neodgovornim stavom otežali rad škole u Rešetarima na kraju školske godine, kako kolektiva tako i ravnatelja, i bacili zrno sumnje u odgovorni rad te Vas pitam zašto podupiremo loše ljude, a ne cijenimo dobre, zar i u škole treba spuštati politiku i zar i djeca moraju osjetiti gorčinu odraslih?

Uvođenje daljnjih promjena u obrazovne sustave, ali i nalaženje ljudi koji će u svim segmentima unaprijediti našu školu jer znamo da je nedostatak resursa kao neizostavan čimbenik za daljinu održivost, razvoj i stvaranje prepoznatljivosti škole kojom se Reštarci mogu ponositi pod okriljem svih njezinih zaposlenika uz vodstvo sadašnjeg ravnatelja.

Borili smo se oduvijek za društvo tolerancije, uvažavanja i zadovoljnih građana sa ciljem da pomognemo jedni drugima, tako će biti i u buduće, a pojedinci koji bi tjerali građane i prijetili se, ostati će obični licemjeri koji nemaju hrabrosti pogledati u oči istini i vremenu u kojem živimo.

 

Načelnik Općine Rešetari
Zlatko Aga

zgrada opcine 2U utorak 14. lipnja 2022. godine s početkom u 19:30 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 9. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o grobljima na području Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
3. Prijedlog Odluke o upravljanju mjesnim grobljima na području Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
4. Prijedlog Odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja o zboru građana na području Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
5. Prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
a) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rešetari u 2021. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Rešetari u 2021. godini
c) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava za javne potrebe u vatrogastvu na
području Općine Rešetari 2 2021. godini
d) Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture na području
Općine Rešetari u 2021. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Rešetari u 2021. godinu
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
7. Prijedlog Odluke o naknadama predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Općina Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
8. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
9. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...