zucŽupanijska uprava za ceste Brodsko posavske – županije provodi otvoreni postupak javne nabave radova gdje je predmet nabave gradnja dionice na županijskoj cesti Ž4159 (Brđani-Ž4158).

Predmet zahvata je izgradnja cestovnog kolnika između naselja Brđani i županijske ceste Ž4158.

Ukupna dužina prometnice iznosi 953,22 m i širine cca 3,80 m sa cestovnim jarcima i cestovnim propustima na kolnim ulazima. Na predmetnoj prometnici postaviti će se novi nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u debljini od 40 cm sa kontinuiranim procjednicama debljine 10 cm. Nakon toga asfaltni kolnički zastor izvodi se sa nosivohabajućim asfaltom u jednom sloju sa AC16 surf 50/70 AG4 M4 u debljini od d=7 cm namijenjenim za lako prometno opterećenje. Po dovršetku nasipa i kolničke konstrukcije potrebno je izvesti humusirane bankine u širini od 1,0 odnosno 1,2 m sa minimalnim poprečnim padom od 4,0 %.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 31.03.2021. godine objavio Dokumentaciju o nabavi na EOJN RH sa svim prilozima.

zgrada opcine 2021Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu od dana 25. siječnja 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Rešetari.

Rok za dostavu dokumentacije je 15.04.2021. do 14:00 sati. Molimo sve prijavitelje da prouče i postupe u skladu sa svim izmjenama navedenim u I. izmjeni Uputa za prijavitelje. Pozivamo sve prijavitelje na poštivanje Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

Također, nam dostavite pravilno popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja (OIS i FIS) za pravdanje sredstava dobivenih u prethodnoj godini.

20210329 200510Jučer je u prostoru Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Adžamovcima održana tribina i prezentacija najavljenih mjera iz Programa ruralnog razvoja u tekućoj 2021. godini s naglaskom na – Mjeru 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ i Mjeru 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“. Radionicu je organizirala Općina Rešetari, a vodila Ivana Gorički Bionda, vlasnica tvrtke LAGO CONSULTING. Na radionici je bio nazočan i predstavnik Agencije za poljoprivredu i hranu Zlatko Kausal.

Ivana Gorički Bionda upoznala je sve prisutne sa mjerama iz Programa ruralnog razvoja kako bi na vrijeme bili informirani o pojedinim Natječajima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i uvjetima za prijavu na iste. Predstavila je indikativan plan objave Natječaja te ih pozvala da se slobodno obrate ukoliko su zainteresirani za kandidiranje na najavljene natječaje.

„Poljoprivrednici su danas u teškoj situaciji. Iskoristite priliku za dobivanje EU sredstva kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Uđite u rizik, budite hrabri i prijavite se na navedene Natječaje. EU sredstvima modernizirajte i opremite, odnosno rekonstruirajte svoja gospodarstva. Sve što ne povučete vi, dobiti će netko drugi. Sretno svima u daljnjem radu i poslovanju“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

DSC 8563U prostoru općine Rešetari održano je predavanje o načinu rada udruga kojeg je održala Ivana Ožegović, direktorica tvrtke Domino Mod d.o.o.

Na predavanju su bili prisutni predstavnici svih udruga s područja Općine Rešetari koji su na ovaj način dobili informaciju o načinu na koji bi njihova udruga trebala djelovati u skladu sa Zakonom o udrugama. Informirali su se o pravilnom vođenju same udruge, važnosti i ozbiljnosti rada, potrebnoj odgovornosti te mogućim novčanim kaznama u slučaju nepravilnog, odnosno nezakonitog rada. Istaknula je važnost djelovanja udruga sukladno Zakonu u udrugama.

„S obzirom na probleme s kojima se suočavaju udruge organizirali smo ovo predavanje kako bi naše udruge mogle kvalitetno i zakonito djelovati. Sretan sam što ste se odazvali na moj poziv. Pozivam sve na ozbiljnost rada jer to je ključ uspješnog djelovanja. Učinimo ovaj naš prostor ugodnim za boravak i nastojmo svi zajedno pridonositi poboljšanju kvalitete života u našoj Općini.“ – rekao je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

1Općina Rešetari nakon postupka obnove vanjskog i unutrašnjeg prostora stare općinske zgrade (bivša škola u Rešetarima) stare oko 150 godina te dograđene zgrade općine etapno je uredila i opremila urede, kao i malu i veliku vijećnicu.

Uredi s velikom vijećnicom su sada najreprezentativniji prostori te djelatnici i općinski vijećnici sa ponosom provode svoje radne trenutke u osmišljavanju projekata za napredak svih 7 naselja.

U sklopu uređenja velike vijećnice radi se na provedbi informatičke modernizacije postavljanja WIFI sustava te audio sustava ozvučenja i opreme za snimanje i internetski prijenos. S novim sazivom planira se i postavljanje laptopa za vijećnike tako da se više neće morati slati i fotokopirati hrpe papirnatih materijala već će se materijali slati elektronski, a sve sjednice snimati kao živi zapis sjednice Općinskog vijeća.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...