za baner video

 

Odvajanje otpada zakonska je obveza građana. Općina Rešetari stvorila je preduvjete korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za odvajanje otpada „na kućnom pragu“. Korisnicima su podijeljene plave posude za odvajanje papira i kartona, žute posude za metal i plastiku, zelene za preostali otpad, a kako živimo na selu ostali kućanski otpad koji se može razgraditi, nije prihvatljiv da se stavlja u zelenu kantu već ga trebamo kompostirati u svojim baščama ili predviđenim mjestima za kompostiranje.

Ovih dana na adresu općine došlo je Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o obvezi plaćanja poticajne naknade razdvajanja miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu u iznosu od 4.108,30 EUR (30.954,00 kn). Okvir ove kazne je poticaj JLS-e da potakne građane na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja je do sada iznosila 26,544 EUR (200 kn) po toni što ga građani predaju ukupno na javno odlagalište.

Uz ovu kaznu općina Rešetari mora platiti i gradu Nova Gradiška naknadu po toni predanog miješanog komunalnog otpada i to mjesečno u punom iznosu od 688,33 EUR (5.186,25 kn) ili po toni 13,372 EUR, kao naknada za otpad koji se odlaže na njihovoj JLS-e.

Naglašavamo da moramo ŽURNO smanjiti količine miješanog komunalnog otpada i to ne bacanjem nelegalno u prirodu, pa da općina mora trošiti dodatna sredstva i na saniranje nelegalnih divljih deponija u prirodi, pa taj otpad opet moramo voziti na javno odlagalište te se ono pribraja u količinu miješanog komunalnog otpada i plaćanje određenih kazni i naknada.

Stoga, želimo biti odgovorni prema sami sebi kao svaki član zajednice općine Rešetari, a želimo biti i općina bez smeća u prirodi i primjer da smo europska civilizacija –čista i uredna općina.

Kompostiranje ne zahtijeva veliki prostor. Kompostirati se može u vrtu ili čak u kutu dvorišta. Taj otpad težinom i volumenom smanjuje opterećenje u zelenoj kanti i ukupno prikupljenog otpada, a time i plaćanje kazni po toni kako smo vam ukazali bit će manje. Otpad iz kuhinje ili dvorišta, koji se smije i može kompostirati odvojite i kompostirajte na hrpi ograđenom drvetom, daskom, paletom, ciglom ili drugim načinom. Sav organski otpad bogat ugljikom ili dušikom može se razgraditi i koristiti kao kompost u vašim baščama, a ne da za njega plaćamo bespotrebne kazne.

Također pozivamo sve mještane općine da koriste „Reciklažno dvorište u Rešetarima“ koje ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućava vama građanima zbrinjavanje manjih količina otpada iz kućanstva i to bez naknade.

- Ljudi moraju biti aktivni u razvrstavanju otpada i to nam mora biti dio kulture te nam ne treba umjetna inteligencija za taj proces- naglasio je načelnik Zlatko Aga dodavši – Komunalni red na ulicama i javnim površinama možemo postići samo ako se zajednički potrudimo i preuzmemo odgovornost za vlastiti otpad. S obzirom na sve pogubniji utjecaj čovjeka na okoliš i klimu, ne bi nam trebalo biti manje važan osobni doprinos očuvanja okoliša i nastojanje da se što veće količine sirovina iz otpada recikliraju i kompostiraju te što manje toga završi na trajnom zbrinjavanju u odlagalištu.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“, kodni broj UP.02.1.1.16.0295, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16), Općina Rešetari objavljuje

POZIV ZA PRIJAVU KRAJNJIH KORISNIKA ZA KORIŠTENJE USLUGE POTPORE (POMOĆI U KUĆI) OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA U PROJEKTU „KREIRAJMO KVALITETNIJI ŽIVOT ZAJEDNO III“

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora /domova korisnika
- pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
- drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta


da se prijave za potporu (pomoć u kući) koja će se pružati u sklopu projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“, UP.02.1.1.16.0295, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano je da se potrebna potpora i podrška u kućanstvu pruža u periodu od 6 mjeseci.

Nemoćne osobe su između ostaloga osobe s invaliditetom, teško pokretne i nepokretne osobe, teški kronični bolesnici i slično, neovisno o starosnoj dobi i one uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument, npr. osobe s invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.). krajnji korisnici (nemoćni) dužni su potpisati Izjavu da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba te uz Izjavu osigurati i priložiti službeni dokazni dokument koji potkrepljuje navode iz Izjave. (Izjava dostupna uz zahtjev).

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenosti za provedbu iste i sl.
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem/boravištem na području Općine Rešetari koje:
- ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi
- u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi


Prijavi je potrebno priložiti:
- presliku osobne iskaznice

- Obrazac 1 – Privola krajnjih korisnika

- Obrazac 2 – Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka 

- Obrazac 3 – Izjava da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba s dokazima (ako je primjenjivo) 

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici https://www.resetari.hr/ ili osobno u Općini Rešetari, radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, do 13. siječnja 2023. godine.

Prijave s nepotpunim podatcima, prijave na nepropisnim obrascima, kao i prijave nakon popunjavanja kapaciteta, neće se razmatrati.

Prijaviti se možete na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (predmet: Prijava korisnika), preporučenom poštom na adresu Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari (s naznakom „Prijava korisnika“ ili predajom prijave u Općini Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari (radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, do 13. siječnja 2023. godine).

U slučaju velikog broja prijava, prednost će imati ranije prijavljeni kandidati/tkinje.

Sve informacije o Pozivu „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (broj Poziva UP.02.1.1.16) mogu se naći na stranici:  http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/


Projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ provodi Općina Rešetari u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.200,00 kn. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

Što god nam Nova godina sprema, bit ćemo u tome zajedno.

Sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu želi Vam načelnik Zlatko Aga i Općinsko vijeće na čelu sa predsjednicom Milkom Perković.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...