za baner video

 

 

poklade-dreznik-link-video

HRT i

 

svisvete-dreznik-link-video

HRT i

 under

 

udruge

 

Civilno društvo može se definirati kao sfera društvenog života koja ne pripada niti državnom, niti privatnom sektoru, a koja već sama po sebi, na različite način znači aktivan odnos građana organiziranih u rješavanju širokog spektra posebnih i skupnih interesa. Organizacije civilnog društva čine udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove kao i sve ostale vrste neformalnih građanskih inicijativa čija su temeljna obilježja neovisnost, pluralizam, otvorenost i horizontalnost koja označava jednakopravnost sudionika tako ustrojenog društva.

Bez aktivnog zalaganja svih aktera civilnog društva, ni temeljne vrednote ustavnog poretka; sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav uistinu se ne mogu zajamčiti niti jednom našem građaninu jer je stupanj razvijenosti civilnog društva vrlo dobar pokazatelj razine razvoja demokracije i otvorenosti pojedinog društva.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje više od 29.000 registriranih udruga, od kojih je najveći broj vezan uz četiri najveća grada, što se direktno može dovesti u korelaciju sa izrazitim nesrazmjerom u životnom standardu građana između pojedinih hrvatskih regija i gradova, a koje odgovaraju stupnju razvijenosti civilnog društva na navedenim područjima.

Navedeno stanje djelomično se reflektira i na područje Općine Rešetari, koja iako površinom relativno mala, može se podičiti sa podatkom o 26 neprofitnih udruga iz različitih domena djelovanja registriranih na području općine:

- KUD „Rešetari“
- KUD „Drežnik“
- KLD „Rešetari“
- Udruga Matice hrvatskih umirovljenika
- Udruga žena „Brđani“
- Kuglački klub „Rešetari“
- NK „Budućnost“ Rešetari
- NK „Polet“ Adžamovci
- NK „Mladost“ Brđani
- NK „Slavonac“ Gunjavci
- LU „Gostinac“ Rešetari
- LU „Kuna Zlatica“ Adžamovci
- DVD „Rešetari“
- DVD „Adžamovci“
- DVD „Gunjavci“
- Vatrogasna zajednica Općine Rešetari

Isto tako, iako nisu registrirane na području Općine Rešetari brojni žitelji naše općine aktivno sudjeliju u radu nekoliko udruga čiji rad financijski potpomaže i Općina Rešetari, a od kojih posebno moramo istaknuti:

- UHDDR Nova Gradiška
- HVIDRA Nova Gradiška
- Hrvatski domobran
- Udruženje roditelja poginulih branitelja
- Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Zebre“
- Udruga PTSP
- Udruga slijepih
- Udruga osoba s mentalnom retardacijom
- Udruga gluhih i nagluhih osoba
- Udruga oboljelih od multiple skleroze
- Udruga Stoma

S obzirom da civilno društvo kao takvo zadire u sve pore ekonomskog i društvenog razvoja, upravo vizija sveobuhvatnog razvoja Općine Rešetari uključuje stvaranje uvjeta za razvoj lokalne zajednice u kojoj građani individualno i organizacije civilnog društva u sinergiji s državnim i privatnim sektorom sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve, te će čelništvo Općine Rešetari sve resurse usmjeriti upravo ka ostvarivanju navedenog.

under

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...