za baner video

 

obavijest-opcina-resetariProračun općine Rešetari od poreza i naknade za ovu godinu je 2.831.000,00 kuna, te je u zadnjih nekoliko godina značajno manji ali je u skladu s prihodima koje općina Rešetari može ostvariti. Općinski proračun najviše opterećuje loša naplata komunalne naknade.

Stanje potraživanja po izdanim rješenjima za općinske poreze i naknade po drugim osnovama na dan 31.03.2014. godine iznose 2.680.681,00 kuna.

Načelnik općine Rešetari poziva građane na odgovorno ponašanje te plaćanje zakonskih obveza, kao i odgovorno ponašanje u plaćanju staroga duga i tekućih obveza svih subjekata spram Općine Rešetari.

U prvom kvartalu 2014. godine naplata komunalne naknade iznosila je svega 20%, što dovodi pod veliki upit visok standard održavanja komunalne infrastrukture kao i uređenosti svih naselja.

Sredstva komunalne naknade su strogo namjenska i troše se za plaćanje javne rasvjete, kao i njeno održavanje, uređenje nerazvrstanih cesta i putova (krpanje rupa na asfaltu, navoz kamenog agregata, uređenje kanala, iskop odvodnih jaraka, košenje, malčeriranje i dr.) čišćenje snijega, uređenje zelenih površina (košenje trave, sadnja cvijeća i ukrasnog bilja) uređenje staza te ostalih aktivnosti na uređenju kanalske infrastrukture.

Upravo prikupljen iznos od komunalne naknade nije bio dostatan ni za plaćanje električne energije HEP-u za vanjsku rasvjetu u tri mjeseca.

Stoga pozivamo velik broj neplatiša, većinom koje su iste osobe iz godinu u godinu da izvrše svoju zakonsku obavezu kako ne bi ovrhom došlo do uvećane naplate jer se tada moraju platiti i zatezne kamate s troškovima po izdanim rješenjima.

Ovim putem pozivamo sve građane Općine Rešetari da podmire svoja dugovanja te tako omoguće brže i kvalitetnije uređenje naše općine.

P1080380 KopirajS ciljem obrane od mogućeg urušavanja stambenih i pomoćnih objekata koji se nalaze uz potok Adžamovka, Hrvatske vode započele sa sanacijom klizišta u Drežniku.

Nakon ekstremnih padalina i poplava 2009. godine, pa i godina poslije, na mnogim mjestima došlo je do naglih klizišta. Samim tim došlo je do opasnosti od urušavanja kuća i ugrožavanja života mještana uz korito potoka.

Hrvatske vode su dugi niz godina prisutne na području Općine Rešetari, te su uložile cca 15 milijuna kuna u sanacije i uređenje vodotokova i kanalske mreže kao i izgradnje objekata na samim potocima. Radove izvodi Vodopriovreda d,o,o, Nova Gradiška, a vrijednost radova je oko 80.000,00 kuna.

IMG 8500Predstavnici Vlade RH, zajedno s njihovim domaćinima obišli su danas u Rešetarima, lokalitet buduće izgradnje sustava aglomeracije Nova Gradiška – Cernik –Rešetari, odnosno biološkog pročistača s dodatnim uređajima, te svečano otvorili radove na obilaznoj cesti Rešetari - Nova Gradiška.


Izgradnjom spomenutog pročistača nastoji se poboljšati vodno komunalna infrastruktura na aglomeraciji Nova Gradiška. To se planira postići izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 22.100 ES, 30 km kolektora i tlačnih cjevovoda te 10 crpnih stanica. U sklopu projekta planirana je i rekonstrukcija 7 retencijskih bazena, 1 retencijskog kolektora i 1 crpne stanice, kao i rekonstrukcija uređaja za kondicioniranje vode, izgradnja vodospreme, te 3,8 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda.


Partneri na ovom projektu su Grad Nova Gradiška , te općine Rešetari i Cernik, a njegovim završetkom, 2017. godine, grad i općine trebali bi dobiti napredni sustav pročišćavanja otpadnih voda, funkcionalan sustav odvodnje, izgrađen novi sustav odvodnje u susjednim općinama kao i uređaj za kondicioniranje vode, što bi u konačnici podiglo razinu cjelokupne vodoopskrbe i vodoodvodnje na ovom području.

P1030520Dolaskom proljeća i toplijih danas svjedoci smo intenzivnog bujanja i rasta trava i ostalog bilja. U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće i uređenja naselja na području općine Rešetari, kao i pridržavanja Zakona i Odluka propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje, kao i minimalni obim radova koji obuhvaća održavanje javnih površina svih korisnika istih ili svih koji posjeduju svoje vlasništvo uz javne površine.

Odluke o komunalnom redu su dužne su se pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje se trajno ili privremeno nalaze na području Općine Rešetari.

Stoga pozivamo sve pravne i fizičke osobe uz javne površine , da urede i drže urednima svoje ograde, vrtove, voćnjake i ostale površine,a posebno javne površine ispred svojih kuća ili neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Vlasnika ili korisnika površina koji ne izvrši obvezu održavanja tih površina Jedinstveni upravni odjel može svojim rješenjem narediti uređenje neuređenih površina, a nakon isteka roka dati ili urediti na trošak vlasnika nekretnina

poz

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...