za baner video

 

20150116 104450Ovih dana na području Općine rešetari odvijaju se radovi na uklanjanju štete nastale od poplava tijekom 2014. godine. Na vodotoku Rešetarica čiste se nanosi šljunka i taloga na branama i samom vodotoku.

Radovi su započeli na brani Hrvojević i odvijaju se cijelom dužinom. Nakon čišćenja taloga, provodit će se nasipanje pojasa i uređenje pokosa vodotoka gdje je došlo do odrona zemlje.

Radove izvodi Vodoprivreda d.o.o.

Nanosi blata i zemlje na cestama po završetku radova biti će uklonjeni. Molimo mještane na razumijevanje do okončanja radova.

stipendijeOpćina Rešetari raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima, akademske godine 2014/2015.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja predavanja,a koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta na području općine Rešetari
- da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog stručnog ili sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
- da nisu stariji od 22 godine života, za studente prve godine studija,
- da se prijavljuju po osnovi:

20141227 144847Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o pojačanom održavanju poljskih putova na traženje većeg broja zainteresiranih građana.

Poljskim putem se smatra svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prolaz poljoprivrednim zemljištem, a kojim se koristi veći broj korisnika.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

-redovito održavanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera.
-nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom
-čišćenje poljskih putova od korova i sječe pojedinih stabala grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskih putova
-čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta
-održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove

pesticidi prskanje stroj-485x273JAVNI POZIV - EDUKACIJA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Dugo najavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju.

Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12).

Spomenuti Pravilnik propisuje obvezu edukacije za sve korisnike najkasnije do 26. studenog 2016. godine. Značajno se kasni s početkom edukacije s obzirom da se radi o velikom broju obveznika po statistici (preko 100 000 osoba). Izvjesno je i moguće prekoračenje potpisanih rokova što Republiku Hrvatsku izlaže plaćanju mogućih penala.

Osobe koje nakon spomenutog roka neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupiti potrebna sredstva za zaštitu bilja, (osim amaterskih).

opcina-katastarska-izmjeraNačelnik Općine Rešetari poziva građane Općine Rešetari na predlaganje inicijativa u svrhu utvrđivanja prijedloga i osnovnosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna i donošenje prostornih planova na području Općine Rešetari.

Člankom 85. st.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisano je da je gradonačelnik, odnosno načelnik općine, dužan najmanje jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana,odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Općina Rešetari je oformila Povjerenstvo za prostorno uređenje Općine Rešetari , koje među ostalim zadaćama ima i zadatak preuzeti i razmotriti sve zahtjeve za izradu prostorno-planske dokumentacije Općine, te dati Načelniku ocjenu usklađenosti prijedloga pojedinih projekata s prostorno-planskom politikom utvrđenom prostornim planom kao i potrebama svih mještana Općine Rešetari.

Rok za dostavu prijedloga i potreba za izradu izmjena i dopuna prostornih planova zaprimit će se do 30. Siječnja 2015. Godine u prostorijama Općine Rešetari.

Svi prijedlozi moraju biti usklađeni novim zakonskim rješenjima i obvezama, uvažavajući načine financiranja izrade prostornih planova predviđene Zakonom o prostornom uređenju.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...