za baner video

 

1Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12), određena je obveza i postupak donošenja proračuna, temeljnog financijskog dokumenta kojim se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih JLS-a.

Nacrt proračuna Općine Rešetari za 2015. zajedno s obraćanjem načelnika možete pronaći i na našim stranicama.

2370 8932 fzoeuFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 19. rujna 2014. godine Javni poziv na natječaj za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu.

OPŠIRNIJE...

1Temeljem zahtjeva udruga za produženjem roka za dostavu prijedloga po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Rešetari koji je objavljen 13. listopada 2014. godine, s rokom dostave 31. listopada 2014. godine, isti se Odlukom načelnika Općine Rešetari produžava do 10. studenog 2014. godine.

apzAgencija za poljoprivredno zemljište pripremila je letak s osnovnim informacijama o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Letak možete pogledati ovdje.

pesticidi prskanje stroj-485x273Dugo najavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju.

Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12).

Spomenuti Pravilnik propisuje obvezu edukacije za sve korisnike najkasnije do 26. studenog 2016. godine. Značajno se kasni s početkom edukacije s obzirom da se radi o velikom broju obveznika po statistici (preko 100 000 osoba). Izvjesno je i moguće prekoračenje potpisanih rokova što Republiku Hrvatsku izlaže plaćanju mogućih penala.

Osobe koje nakon spomenutog roka neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupiti potrebna sredstva za zaštitu bilja, (osim amaterskih).

Zagrebinspekt obrazovanje i Zagrebačko učilište kao ovlaštene ustanove od strane Ministarstva poljoprivrede počinju polovicom studenog 2014. godine sa predmetnom edukacijom na cijelom području Republike Hrvatske i to za sve modele, kategorije i potkategorije edukacije za uporabu pesticida.

Kako je Općina Rešetari iskazala kao zainteresirana strana u organizaciji ovog osposobljavanja za građanstvo na svom području, poziva sve zainteresirane mještane Općine Rešetari da se prijave za iskazanu edukaciju koja bi se organizirala ove jeseni i zime na području Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE...

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...