za baner video

 

Javna priznanja Općine Rešetari dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine Rešetari, te za njeno promicanje u zemlji i svijetu. Javna priznanja koja će se dodjeljivati u 2023. godini su: Grb Općine Rešetari, Plaketa Općine Rešetari i Zahvalnica Općine Rešetari.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je do 01. travnja 2023. godine.

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Rešetari

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Jubilarno 30. izdanje PORIN-a ove godine pratimo sa posebnom pažnjom obzirom da je za ovu prestižnu nagradu u uži krug nominacija ušao i KUD Drežnik sa svojim albumom „Al je lipo u našemu kraju“ u kategoriji broj 17 - najbolji album folklorne glazbe.  KUD Drežnik ovaj album predstavio u listopadu prošle godine u izdanju izdavačke kuće Croatia records, a sniman je u “Rokoko” studiju u Strizivojni kod glazbenog producenta Tihomira Ivanetića.

Sama nominacija za najbolji album folklorne glazbe već je veliko priznanje za člnanove KUD-a Drežnik a mi im želimo puno uspjeha i sreće u daljenjem radu.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, otvorile su prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za izvođenje radova, temeljem Zakona o javnoj nabavi, za Rekonstrukciju državne ceste oznake DC 51 na dionici Rešetari- Baćin dol, u dužini 5,5 km, savjetovanje završava 9.2.2023. godine.

Ukupna vrijednost radova 6.338.800,00 EURA, bez PDV-a. ( 47.759.688,60 kn)

Po završetku savjetovanju ako gospodarski subjekti ne budu imali značajne primjedbe na nacrt Pripremljene javne nabave i tehničke dokumentacije, odmah će se raspisati Javni poziv za provođenje Javne nabave za izvođenje radova.

Nakon više godišnje težnje da se na spoju državne ceste DC 51 I ŽC 4158 u naselju i Općini Rešetari radi sigurnosti i bolje prometne povezanosti općine i županije izgradi kružni tok umjesto sadašnjeg semafora, kao i sanira dio državne ceste koja propada. Nakon projektiranja i ishođenje dozvola više od pet godina, došlo se do završne faze, pripreme javnog natječaja, a potom i samih radova, koje očekujemo ako ne bude većih problema do kraja mjeseca svibnja 2023. godine. Veliko hvala Hrvatskim cestama na pomoći i suradnji i direktoru Josipu Škoriću- naglasio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

 

 

 

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Pregledna situacija D51

Cjelokupna dokumentacija - DC 51

 

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga u prisustvu Dražena Miličevića predsjednika skupštine Vukovarsko-srijemske županije boravio je u posjeti Republici Sloveniji, te najvećoj Poslovnoj zoni KOMENDA u Sloveniji.

Delegaciju su primili predstavnici poslovne zone, te je predstavljena Poslovna zona, razvoj i početak formiranja iste te sadašnji potencijali. Predstavljene su potencijalne mjere za ulagače te način i struktura upravljanja istom, kao i gospodarski pokazatelji prije osnivanja zone te sada, a poseban naglasak je bio na strukturi stanovništva prije i sada kako na razvoj poslovne zone tako i na Općinu Komenda. Tom prigodom obišlo se nekoliko radnih pogona, a jedan od njih je tvrtka MAPI- PIPE d.o.o. proizvodnja cijevnih sistema za instalaciju sustave odvodnje ( kanalizacije), gdje je goste primila uz vlasnike tvrtke dir. Vanja Frus.

Obišla se i Općina Brezovica uz grad Ljubljanu gdje je delegaciju primio zamjenik župana Marko Čude te upoznao sa radom i razvojem Općine Brezovica. Poseban naglasak je stavljen na novi sustav vakumske kanalizacije te je predstavljen rad iste i rad naprednog novog sustava odvodnje i njegove prednosti.

Na sastanku uspoređene su mogućnosti i karakteristike razvojnih mogućnosti Općina u Hrvatskoj i Sloveniji, a posebno prakse i iskustva u području poslovanja i poduzetništva. Na kraju radnog posjeta istaknuto je da su mnoge teme ostale otvorene za buduće susrete. Sastanak su zaključili sa obostranim željama za nastavkom suradnje i održavanjem kontakata s ciljem provođenja mogućih zajedničkih projekata kao i korištenje iskustva u razvoju poduzetnički zona.

Delegaciju je ugostio i direktor tvrtke Flovac Adria d.o.o. Dejan Pušnik iz Petrovče te upoznao sa mogućnostima tvrtke te primjenom vakumske kanalizacije u Hrvatskoj.

Daljnje upoznavanje delegacije sa okolicom Ljubljane i gospodarskim pregledom i upoznavanjem sa pripremom investicija bili su vlasnici tvrtke MAPI PIPE d.o.o. Marijan i Tatjana Piskar, gdje je stavljen akcent na mogućim investicijama za Hrvatsku od strane menadžmenta kao i upoznavanju sa marketinškim aktivnostima vlastitih proizvoda i trgovačkog asortimana.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na podnošenje prijava prema ovom Javnom pozivu za ostvarivanje prava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari (dalje: Javni poziv) za rješavanje stambenog pitanja isključivo u 2023. godini.

Pravo na ostvarivanje prava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Program) mogu ostvariti obitelji, samci ili jednoroditeljska obitelj, koji u trenutku podnošenja nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno ima kuću koje su u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje/ dogradnje/rekonstrukcije ili adaptacije kuće zbog potreba vlastitog stanovanja (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Prava iz Programa odobravaju se samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju/rekonstrukciju/adaptaciju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik nekretnine.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

 

- JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2023. GODINU

- NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...