za baner video

 

 

 

Pozivaju se svi ljubitelji glazbe da se odazovu na Božićni koncert koji će se održati u srijedu 21.12.2022. godine u crkvi Krista Kralja u Rešetarima.

Ulaz je slobodan, a Božićne skladbe će izvesti Ansambl flaute Osnovne škole „Mato Lovrak“ iz Nove Gradiške.

Općinsko vijeće općine Rešetari na svojoj 17. sjednici održanoj u petak 4. prosinca 2022. godine jednoglasno je donijelo proračun Općine Rešetari za 2023. godinu vrijedan 48.746.361,06 kn ili 6.469.753,94 eura.

Donošenjem najvažnijeg općinskog financijskog dokumenta prethodilo je stvaranje svih općinskih programa koji su njegov sastavni dio, a to su: Programi gradnje objekata komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari, Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari, Program utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rešetari, Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Program korištenja sredstava socijalne skrbi Općine Rešetari, Program javih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi u Općini Rešetari, Program financiranja javnih potreba u sportu Općine Rešetari, Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Općine Rešetari, Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Rešetari, Program poticanja razvoja turizma na pdoručju Općine Rešetari, Program razvoja civilnog društva Općine Rešetari te niza Programa koji su sastavni dio novoga Proračuna za 2023. godinu, a po prvi puta donesen je Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari i Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari kao mjere potpore građanima.

Načelnik se prilikom predlaganja Proračuna osvrnuo na probleme koji su ove godine izuzetno otežali rad Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog vijeća i izvršne vlasti uslijed svih nedaća koje su zadesili RH. Bio je to ujedno i uvod u najavljenu temu sjednice – Proračun Općine Rešetari za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. U obrazloženju, uvodno je istaknuo kako bi ovaj proračun trebao dati novi smjer općini nakon dosadašnjih tranzicijskih faza u kojoj su postavljeni temelji za novi razvitak općine u cijelosti, sa ciljem da se dobiju tražena sredstva kroz apliciranje projekata kako prema nacionalnim tako i prema EU fondovima. A ako se i ne uspije, Općina će sa provedbom projekata aktivnije krenuti sama, vlastitim sredstvima, po fazama.

Najveća želja će biti osnivanje Turističke zajednice i početak njenog rada, a u sklopu te aktivnosti plan je općinu pokrenuti u turističkom smjeru i aktivnije sudjelovanje građana u tom pravcu.

Načelnik je istaknuo da općina Rešetari nikada nije bila općina koja je forsirala projekte nauštrb socijalno osjetljivih skupina građana te da se kao načelnik nikada neće baviti populističkom politikom, a pogotovo nauštrb proračuna kupovati biračko tijelo i dovoditi mještane u zabludu populističkim mjerama, iako je istina da se u 2023. godini ide s paketom potpore građanima kako bi prebrodili najteže krizne mjesece. A sve to pokazuju da se u Općini Rešetari, uz sve velike kapitalne projekte želi građane staviti na prvo mjesto.

Ovo je prvi Proračun iskazan u eurima jer kuna odlazi u povijest i usmjeren je zadovoljenju dostignutog standarda i kvalitete života u Općini Rešetari, posebno visoke razine komunalnog standarda. Upravo sam s tim ciljem i ekipirao općinske službe u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Načelnik Zlatko Aga zahvalio se vijećnicima koji su konstruktivni i odgovorni prema zajednici te su glasali za Proračun i time ostavljaju trag u povijesti razvoja općine te čvrsto vjerujem u uspješnost provedbe, svih razvojnih projekata unatoč izazovima koji nas očekuju.

Tradicionalni božićni koncert u organizaciji KUD-a Drežnik održan je u subotu 17. prosinca 2022. godine u, kao i do sada, prepunom mjesnom domu u Drežniku.

Na početku koncerta domaćini su pozdravili sve prisutne goste, a posebno načelnika Općine Rešetari Zlatka Agu, i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko – posavske županije Željka Burazovića.

U ime općine Rešetari čestitku je uputio načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga i zahvalio KUD-u na požrtvovnom radu i njegovanju tradicijske baštine, kao i na ovim blagdanskim koncertima na koje doista svi rado dolaze.

Čestitku je uputio i Željko Burazović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko – posavske te je istaknuo vrijednost djelovanja KUD-a Drežnik s ciljem njegovanja i prezentiranja kulturne baštine naših predaka i kako je Drežnik mjesto u kojem se pjesma uvijek čula.

Božićni koncert bio je pleter naših prelijepih slavonskih i božićnih pjesama. Koncert su započeli muška i ženska pjevačka skupina KUD-a Drežnik sa izvedbom Božićnih pjesama uz pratnju sviračke skupine KUD-a Drežnik. Nakon njih pozdrav svim prisutnima je uputio i predsjednik KUD-a Drežnik svima poželjevši sretne Božićne blagdane i uspješnu Novu 2023. Godinu.

Uslijedio je nastup dječje sekcije Društva koji su se predstavili Božićnim običajima te pjesmama i plesovima Slavonije. Posebna poslastica bio je dramski igrokaz „U birtiji kod Mike“ za kojega je tekst napisao Andrija Čakarić i ponovno se u šali krilo pola istine, a inspiracija je bila zapravo u događaju iz života.

Sve prisutne goste domaćini su obradovali i izvedbom vlastite pjesme „Selo Dreežnik“.

Koncert je zaključen zajedničkom izvedbom tradicionalne božićne pjesme „Svim' na zemlji mir, veselje“", a potom je druženje domaćina i gostiju nastavljeno.

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe

sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 20. prosinca 2022. godine (utorak) u 17:00 sati

                          Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30

- usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 02. prosinca 2022. godine

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja
 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Rešetari za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 1. Donošenje Odluke o III. izmjenama  i dopunama Proračuna Općine Rešetari za 2022. godinu sa izmjenama slijedećih Programa:
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  programa poticanje razvoja gospodarstva Općine Rešetari uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa socijalne skrbi Općine Rešetari uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Rešetari uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa Javne potrebe u sportu uz III. Izmjene i dopune proračuna  Općine Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa Osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja na području Općine Rešetari uz III. izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa predškolskog odgoja i obrazovanja uz III. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja civilnog društva Općine Rešetari uz 3. Izmjene i dopune proračuna u Općini Rešetari za 2022. godinu

-  predlagatelj općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima

- predlagatelj općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage UPU PZ 1 Rešetari

- predlagatelj općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Rešetari

- predlagatelj općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Rešetari

- predlagatelj općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima

- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

 1. Razno

    

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...