za baner video

 

U srijedu, 05.10.2022. godine u 10.00 sati u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna, djeca sa odgojiteljicama iz Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima posjetili su Općinu Rešetari gdje su ih primili načelnik Zlatko Aga, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković te zaposlenici Općine Rešetari.

Prilikom susreta s načelnikom djeca su podijelila balone s porukama za odrasle te su iznijela svoje želje i prijedloge za poboljšanje rada Vrtića. Načelnik je istaknuo kako mu je drago što su došli i poručio im da kada god budu šetali pokraj zgrade Općine da slobodno dođu, da su uvijek dobrodošli. Djeca su se počastila sokovima i slatkišima te su zahvalili Načelniku na lijepom gostoprimstvu. 

Na samom kraju uslijedilo je grupno fotografiranje te su se djeca sa svojim tetama veselo vratila u Vrtić.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22).

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
 • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem3 na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura)

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

 • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte  na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-443, 01/6448-453, 01/6459-747 i 01/6459-748, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Detaljnije možete pročitati ovdje https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195

Povodom Rešetaračkih susreta pjesnika koji doprinose očuvanju hrvatskog jezika u zemljama diljem svijeta u kojima žive Hrvati, Općinu Rešetari su posjetili delegacija Općine Lupac i predstavnici Osnovne škole iz Lupaca u Rumunjaskoj.

Delegaciju Općine Lupac predvođenu s načelnikom Marianom Vlasic i predstavnike Osnovne škole iz Lupaca primio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga te im uputio dobrodošlicu. Bila je to prilika da se razgovara o unapređenju dosadašnje suradnje, razmijene iskustva, ali i planiraju zajednički projekti i njihovo kandidiranje kao prekogranična suradnja kod fondova Europske unije. Načelnik Marian Vlasic je izrazio zadovoljstvo i pohvalio načelnika i njegove suradnike što je Općina Rešetari među tri općine u Hrvatskoj koje su povukle najviše sredstava iz fondova EU, što se, kako je istaknuo, vidi na realizaciji projekata. Istaknuo je da se vidi veliki napredak Općine u odnosu na prošli susret koji je bio prije 5 godina.

Prilikom susreta gosti su obišli Osnovnu školu „Ante Starčević“ koja u suradnji s osnovnom školom iz Lupaca već dugi niz godina provodi projekt „Naš zavičajni govor“ čiji je cilj upoznavanje jezika, kulture i običaja. Nakon obilaska prostora škole, gosti su posjetili prostor novoizgrađenog Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima te vatrogasnog doma i spremišta, dva velika europska projekta. Gosti su također obišli i prostor reciklažnog dvorišta u Rešetarima. Gosti su posjetili Kožaru Psunj gdje su vidjeli cijeli pogon proizvodnje same kože – od njenog početka do kraja te na koji način su postavljeni solari koji opskrbljuju cijeli pogon električnom energijom. U popodnevnim satima održana je vožnja djece u konjskim zapregama kroz Rešetare nakon čega je uslijedila zajednička večera.

„Lupac je jedna zanimljiva općina, a Rumunjska nam nije tako daleko. Kao općina potpisali smo memorandum o suradnji s Općinom Lupac. U nekoliko navrata smo bili dobro ugošćeni i mi smo njih ovdje ugostili. Raduje nas što smo poveznica s Hrvatima koji tamo žive. U tim kontaktima sudjeluju Matica iseljenika Hrvatske i Ured Vlade RH za iseljene Hrvate. Povezali smo nekoliko segmenata u suradnji, a poveznica nam je Književno-likovno društvo Rešetrari i nekoliko Hrvata iz Rumunjske koji više godina redovito dolaze u Rešetare. Smatram, da je to dobar početak i da će naš budući odnos biti još bolji“ – istaknuo je načelnik Općine Zlatko Aga.

Početkom srpnja Općinska uprava Rešetari i Dječji vrtić „Čarobni svijet u Rešetarima“ uputili su poziv svim općinama (Davor, Staro Petrovo Selo, Vrbje i gradu Nova Gradiška) čija su djeca upisana u Dječji vrtić u Rešetarima da sudjeluju u sufinanciranju boravka djece u općinskom vrtiću Općine Rešetari za djecu s područja njihovih JLS-e. Kako do sada spomenute JLS-e se nisu htjele očitovati, Općina Rešetari smatra da su iste odbile ovaj Prijedlog Općine Rešetari o sufinanciranju ekonomske cijene polaska njihove djece u vrtić u Rešetarima, što znači da će roditelji koji dolaze s njihovih područja od 1. listopada 2022. godine plaćati punu ekonomsku cijenu vrtića u Rešetarima.

Prema zakonskim odredbama Općina, kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave, proračunskim sredstvima mogu financirati isključivo aktivnosti, projekte i programe s područja koja obuhvaćaju JLS-e. U slučaju Općinskog vrtića u Rešetarima to znači da se može subvencionirati cijenu vrtića samo za djecu čija oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Rešetari.

Upravo je zato i upućen poziv Općinama i Gradu kako bi se pomoglo roditeljima koja nisu s područja općine Rešetari, a čija su djeca polaznici Reštaračkog dječjeg vrtića, u pomoći sufinanciranja ekonomske cijene vrtića. Pozivamo roditelje da sami izvrše razgovore sa svojim čelnicima JLS-e i zatraže sufinanciranje cijene vrtića u Rešetarima, kako bi im cijena vrtića bila kao i roditeljima s područja općine Rešetari.

                                                 

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-01/69

URBROJ: 2178-18-03/01-22-1

Rešetari, 26. rujna 2022. godine

ČLANOVIMA VIJEĆA

S V I M A

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

s a z i v a m

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 29. rujna 2022. godine (četvrtak) u 18:00 sati

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30.

- usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopuna proračuna Općine Rešetari za 2022. godinu s izmjenama i dopunama Programa
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Rešetari za razdoblje od 1. lipnja 2021. do 1. lipnja 2022. godine
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste- neotuđivo vlasništvo Općine Rešetari, k.o. Drežnik,, k.o. Adžamovci i k.o. Baćin Dol
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Rešetari i Općine Marina (Splitsko-dalmatinska županija)
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Razno
 1. Prezentacija tvrtke Neoen Renewables Croatia d.o.o.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...