za baner video

 

Općenito o općini

opcenito resetari 02Općina Rešetari smještena je u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, na prijelazu iz brežuljkastog u nizinsko područje. Sa površinom od 59,42 km2 zauzima 2,93% površine županije.Prema popisu stanovništva iz 1991.g. općina je imala 5627 stanovnika ali su podaci iz 2001.g. pokazali pad nataliteta pa općina danas broji 5090 stanovnika. Općinu Rešetari čini sedam naselja: Rešetari, Adžamovci, Brđani, Zapolje, Bukovica, Drežnik i Gunjavci.

S prometno-zemljopisnog gledišta Općina Rešetari ima vrlo povoljan položaj. Nalazi se na koridorima važne prometne infrastrukture državnih i županijskih cesta i magistralne željezničke pruge. Ovakvim položajem, uz vrlo kvalitetne i brze prometne pravce, prostor općine prelazi u sferu utjecaja Zagreba kao središnje točke RH s jedne strane, županijskog središta Slavonskog Broda s druge strane te relativno ograničenog utjecaja teže dostupnog regionalnog centra Grada Osijeka. Radi dobre prometne povezanosti sa urbanim područjem Požege može se govoriti o povoljnom geografskom položaju Općine Rešetari unutar razvojnog i utjecajnog "trokuta" Nova Gradiška-Požega-Slavonski Brod, uključivo Zagreb i Osijek.

opcenito resetariNa području općine djeluju dvije župske zajednice u Rešetarima i Zapolju. Također djeluju i dvije matične osnovne škole u Rešetarima i Adžamovcima. Od udruga u općini djeluje nekoliko sportskih udruga, dva kulturno umjetnička društva i dvije lovačke udruge. KUD "Rešetari" u suradnji s općinom i posredstvom Hrvatske matice iseljenika njeguje izuzetno dobre odnose s Hrvatima u inozemstvu. U općini djeluju tri vatrogasna društva, a nositelj vatrogasnih aktivnosti je DVD Rešetari, osnovano 1930. godine.

Nositelji privrednih aktivnosti su privatna poduzeća i niz obrtničkih, ugostiteljskih, prijevozničkih i trgovačkih radnji. U Rešetarima se nalazi Tvornica kože "Psunj" koja je počela s radom 80-tih godina prošlog stoljeća. Od ukupno 5500 ha poljoprivrednog zemljišta,obradivo je 3018 ha.

opcenito resetari 01U tijeku 8 godina od ustroja općine učinjeno je slijedeće: izgrađena je školska sportska dvorana u Rešetarima, dograđena je i adaptirana zgrada osnovne škole u Adžamovcima, obnovljena je mreža javne rasvjete u naseljima, izgrađena su četiri repetitora za prijem programa HRT-a, izgrađene su mrtvačnice na svim grobljima na području općine, dokupljena zemljišta za proširenje groblja, izgrađena je zgrada za potrebe vrtića i ambulante u Rešetarima, obnovljena je telefonska mreža i izgrađene su tri telefonske centrale (Rešetari, Zapolje, Gunjavci), premješten deponij komunalnog otpada iz naselja, ustrojen organizirani odvoz komunalnog otpada iz naselja, riješen problem križanja "Barbara" izgradnjom vezne ceste, izvršena su ulaganja u društvene domove na području općine i izgrađena nova filijalna crkva u Bukovici – župa Rešetari, izgrađena i stavljena u funkciju pošta u Rešetarima, adaptirane crkve u Adžamovcima i Zapolju te dograđena crkva u Drežniku.

U budućnosti najvažniji zadaci su: formiranje stambeno - poslovne zone i zone male privrede, razvijanje industrije u pojasu uz autocestu, izgradnja sustava odvoda otpadnih voda, vodoopskrbnog sustava i plinifikacije općine. Sve to je preduvjet za razvoj gospodarstva na području općine, a samim time i otvaranje radnih mjesta čime bi se smanjio odlazak mladih izvan Hrvatske.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...