za baner video

 

Proračun

 2023. GODINA

 Godišnji izvještaj
za 2021.
Polugodišnji izvještaj
za 2022.
 Prijedlog proračuna
za 2023.
 Izglasani proračun
za 2023.
 Proračunski vodič
za građane
 pdfpdf pdfpdf pdfdoc 1    doc 2 pdf doc 1    doc 2  pdf pdf

 

ex

 Pojašnjenja za polugodišnje izvršenje proračuna 30.06.2023

 

ex

 Ispis izvršenja proračuna 30.06.2023

 

pdf Proračun u malom 2023.

 

ex Opći dio Proračuna za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

ex Posebni dio Proračuna za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 .

word Obrazloženja uz proračun Općine Rešetari za 2023

 

word Odluka o izvršavanju proračuna za 2023

 

2022. GODINA

 

 Godišnji izvještaj
za 2020.
 Polugodišnji izvještaj
za 2021.
 Prijedlog proračuna
za 2022.
 Izglasani proračun
za 2022.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf pdf pdf

 

exIspis izvršenja proračuna 31.12.2022

 

exPojašnjenja za godišnje izvršenje proračuna

 

pdfProračunski vodič za građane

 

exOpći dio proračuna za 2022.

exPosebni dio proračuna za 2022.

wordPojašnjenje uz Proračun Općine Rešetari za 2022. godinu

 

word Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.

 

 

3. Rebalans

ex Ispis rebalansa - Opći dio

 

ex Ispis rebalansa - Posebni dio

 

wordPojašnjenje 2022. - 3. rebalans

 

 

2. Rebalans

ex Ispis rebalansa - Opći dio

 

ex Ispis rebalansa - Posebni dio

 

wordPojašnjenje 2022. - 2. rebalans

 

 

1. Rebalans

ex Ispis rebalansa - Opći dio

 

ex Ispis rebalansa - Posebni dio

 

wordPojašnjenje 2022. - 1. rebalans

 

 

ex Ispis izvršenja proračuna 30.6.2022

 

ex Pojašnjenja za polugodišnje izvršenje proračuna

 

2021. GODINA

 

 Godišnji izvještaj
za 2019.
 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf pdf pdf

 

 

pdfGodišnje izvršenje proračuna 2021.

 

-------------------

 

pdfOdluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Rešetari za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

 

2. Rebalans

 

 

ex  II. Izmjene i dopune proračuna za 2021 - Opći dio


ex  II. Izmjene i dopune proračuna za 2021 - Posebni dio


word  Pojašnjenje - II. Izmjene i dopune proračuna za 2021.

 

 

1. Rebalans

 

ex  Izmjene i dopune proračuna za 2021 - Opći dio


ex  Izmjene i dopune proračuna za 2021 - Posebni dio


word  Pojašnjenje 2021.

---------------------------------------------------------------------------

 

ex  Opći dio proračuna za 2021.


ex  Posebni dio proračuna za 2021.


ex  Plan razvojnih programa za 2021.-2023.


word  Pojašnjenje 2021.

 

------------------------------------------------------------------------------

exPRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU


wordUPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI I PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE REPŠETARI ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

pdfUPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

 

 

2020. GODINA

 

pdf Izvještaj o izvršenju proračuna za 1.1.2020.-31.12.2020.

 

 Godišnji izvještaj
za 2018.
 Polugodišnji izvještaj
za 2019.
 Prijedlog proračuna
za 2020.
 Izglasani proračun
za 2020.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf pdf pdf

 

2. Rebalans

 

ex  Izmjene i dopune proračuna za 2020 - Opći dio


ex  Izmjene i dopune proračuna za 2020 - Posebni dio


word  Pojašnjenje 2020.

 

-------------------------------------------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA-PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 23

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Rešetari_ razina 23

pdfPotvrda o predaji fin. izvještaja za 2020._ razina 23

---------

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA-PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 22

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Rešetari_ razina 22

pdfPotvrda o predaji fin. izvještaja za 2020._ razina 22

 ---------

pdfIzvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2020. do 30.06.2020.

pdfProračun Općine Rešetari za 2020.

pdfPrijedlog proračuna Općine Rešetari za 2020.

 

 

pdf UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.

 

2019. GODINA

 

pdfIZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.

pdfIzmjene i dopune plana proračuna za 2019. - OPĆI DIO

pdfIzmjene i dopune plana proračuna za 2019. - POSEBNI DIO

pdfIzvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2019. do 30.06.2019.

pdfProračun Općine Rešetari za 2019. - Posebni dio

pdfProračun Općine Rešetari za 2019. - Opći dio

 

 2018. GODINA

 

 Godišnji izvještaj
za 2017.
 Polugodišnji izvještaj
za 2018.
 Prijedlog proračuna
za 2019.
 Izglasani proračun
za 2019.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf pdf pdf

 

 

pdfIZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01.01.2018. DO 31.12.2018

pdfIzmjene plana proračuna za 2018. - Posebni dio

pdfIzmjene plana proračuna za 2018. - Opći dio

pdfIzvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2018. do 30.06.2018.

pdfProračun Općine Rešetari za 2018. - Posebni dio

pdfProračun Općine Rešetari za 2018. - Opći dio

 

2017. GODINA

 

 

 Godišnji izvještaj
za 2015.
 Polugodišnji izvještaj
za 2016.
 Prijedlog proračuna
za 2017.
 Izglasani proračun
za 2017.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf pdf pdf

 

pdfIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

pdf3. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - posebni dio


pdf3. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - opći diopdf2. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - posebni dio

pdf2. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - opći dio

 

pdf1. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - posebni dio

pdf1. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2017. - opći dio

 

pdfProračun Općine Rešetari za 2017.

pdfPrijedlog proračuna Općine Rešetari za 2017.

 Obavijest o pripremi Proračuna Općine Rešetari za 2017. godinu

 2016. GODINA

 

pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

 

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016.


pdf1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

pdf2. Pojašnjenje polugodišnjeg izvršenja za 2016.

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.


pdf1. Izmjene i dopune proračuna općine Rešetari za 2016.

pdf2. Pojašnjenje izmjena i dopuna proračuna općine Rešetari za 2016.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015.


pdf1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.

pdf2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Rešetari za 2015.

pdf3. Pojašnjenje izvršenja proračuna Općine Rešetari za 2016.

 

PLAN PRORAČUNA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.


pdf1. Proračun Općine Rešetari za 2016.

pdf2. Plan razvojnih programa Općine Rešetari za 2016.

pdf3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rešetari

pdf4. Proračun Općine Rešetari za 2016. sa izvorima

pdf5. Pojašnjenje Proračuna za 2016.

 

 

2015. GODINA

 

pdf KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 2015.

pdfIZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. - DJEČJI VRTIĆ

pdf IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 2015.

pdf PRORAČUN OPĆINE REŠETARI 2015.

 

2014. GODINA

 

pdf IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014 - DJEČJI VRTIĆ

pdf IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 2014.

pdf PRORAČUN OPĆINE REŠETARI 2014.

 

2013. GODINA


pdf REBALANS PRORAČUNA 2013.

pdf PRORAČUN 2013. 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...