za baner video

 

Općina prvi puta napravila registar podataka o nekretninama u vlasništvu općine Rešetari: Do sad procijenjena imovina vrijedna više od 40 milijuna kuna

 

Akti Registra nekretnina:

 

- Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2020. godinu

 

- PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE REŠETARI ZA 2020. GODINU

 

-------------------------------------------------------------------------

- Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Rešetari za razdoblje 2017-2022 godine

- Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Rešetari za razdoblje 2017. godine

- Registar nekretnina općine Rešetari

 

strategija-imovinaPrvi podaci popisani u katalog i javni registar općinske imovine pokazuju da Općina Rešetari u svom vlasništvu ima nekretnine vrijedne u iznosu od 40 milijuna kuna, pa se stoga na 2. sjednici Općinskog vijeća 10. srpnja 2017. godine , prišlo po prvi puta donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Rešetari za razdoblje 2017-2022 godine, kao i Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine za 2017. godinu tj. donijet je Plan prodaje nekretnina u 2017. godini.

U jedinstveni registar i katalog općinske imovine do sada je uneseno 525 raznih nekretnina, a popisana procijenjena vrijednost općinskih poslovnih, stambenih i društvenih nekretnina, zajedno sa zemljištem u vlasništvu Općine, iznosi 40.578.450,00 kn.

Naime, sredinom prošle godine, načelnik je započeo projekt „ Upravljanje imovinom" u sklopu kojeg se prišlo internoj obradi podataka i rješavanja do sad neriješenih problema utvrđivanja vlasništva svega što općina posjeduje te procjene vrijednosti iste.

Načelnik općine Zlatko Aga naglasio je da će javni registar i katalog nekretnina uvijek biti podložan promjenama, te da će se taj posao stalno morati pratiti i dorađivati kako se budu nekretnine stjecale ili prodavale ili zbog drugih razloga promjena kretanja na tržištu. Postoji još dosta imovine koja nije uvedena u Registar zbog čega će općina tražiti pomoć Ministarstva za upravljanje imovinom RH, institucija Državne geodetske uprave, županije i drugih relevantnih institucija kako bi Registar bio što potpuniji.


Zbog toga ne možemo reći da smo ovaj posao završili, jer će to biti konstantan i dinamičan rad u budućem razdoblju rada Jedinstvenog upravnog odijela. Za naglasiti je da se za Registar nekretnina može reći da je jedan od najbitnijih dokumenata i akata Općine Rešetari.

Načelnik Aga ocjenjuje da je ovo važan projekt za općinu, te će usvajanjem Registra od Predstavničkog tijela, isti biti uspostavljen i kao jedinstveni elektronski registar imovine na web stranici Općine Rešetari.
Uspostavom ovog bitnog registra neophodno je da bi općina prvo imala jasnu evidenciju, na osnovu toga ostvarila i efikasno upravljanje imovinom, a nadasve odgovorno, s obzirom na to je evidencija ranije vođena na ne baš transparentan način.

Stoga se pozivaju i građani da se odgovornije počnu ponašati prema društvenom vlasništvu, a uvidom u Registar moguće probleme zajednički s JLS-e riješe, ako ih imaju kao zajedničke.
Općina Rešetari, čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96 do 143/12), zemljište u svojem vlasništvu može otuđiti ili njime na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odabirom pojedine lokacije, a za iskazivanje interesa za raspisivanje javnog natječaja, pisanim se putem dostavlja Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Rešetari zahtjev za provedbu javnog natječaja za otkup nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari.

Stoga Općina sa svojom imovinom, prije svega, mora postupati kao dobar gospodar, što podrazumijeva izradu i kontinuirano ažuriranje sveobuhvatnog popisa cjelokupne imovine, kao i utvrđivanje stanja u kojem se ta imovina nalazi, te nadasve voditi brigu o mijenjanju tržišnih vrijednosti istih.

U predstojećem petogodišnjem razdoblju koje obuhvaća strategija, razrađen je, kroz ciljeve i smjernice, kompletan postupak upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine koje je potrebno usavršavati i prilagođavati, a nadasve podrazumijeva i sustavno ulaganje u usavršavanje službenika za poslove upravljanja i raspolaganja imovinom, kao i nabavi opreme (program) za vođenje ovoga kompleksnog sustava, kako bi se zadovoljile sve zakonske regulative, a s time i da se iskaže snažna volja i opredjeljenje da se imovina stavi i u službu financijskog punjenaa općinskog proračuna, kao i njenog trošenja u sve potrebe zajednice općine Rešetari.

 

 

 

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...