za baner video

 

Načelnikov kolegij

DSC04242U ponedjeljak 17. ožujka u 15.00 sati, u prostorijama Općine Rešetari održat će se 6. Načelnikov kolegij.
Dnevni red:

1. Izvješće o radu načelnika lipanj – prosinac 2013. godine
2. Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Općine Rešetari za 2013. godinu.
3. Odluka o načinu provođenja javnih usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, metala, stakla, plastike, i tekstila, te krupnog (glomaznog)komunalnog otpada.
4. Sporazum grada Nova Gradiška i JLS o pružanju javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog, papira, metala, stakla, plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
5. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima.


6. Odluka o kriterijima i postupku za odgodu plaćanja, obročne otplate duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Rešetari
7. Plan javne nabave za 2014.godinu.
8. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela općine Rešetari
9. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima
10. Program mjera i provedbeni plan preventivne i obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Rešetari za 2014. godinu.
11. Etički kodeks općinske uprave Općine rešetari
12. Plan prijema u službu za 2014. godinu.
13. Odluka o visini naknade za povremeno korištenje prostora domova u vlasništvu Općine Rešetari
14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude opskrbe električnom energijom Općine Rešetari
15. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...