za baner video

 

Poziv na dostavu prijedloga projekata EU br. EN.2.1.13.-aglomeracija Nova Gradiška-Cernik-Rešetari

eu-projektMinistar poljoprivrede Tihomir Jakovina uputio je poziv gradu Nova Gradiška te općinama Cernik i Rešetari kao i nositelju projekta komunalnoj tvrtki Slavča d.o.o. da dostave projektni prijedlog u sklopu ograničenog Poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.13. u sklopu Operativnog programa „Zaštite okoliša" za razdoblje 2007 – 2013.

Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 06. ožujka 2015. godine.

Sukladno smjernicama o postupanju tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata EU, Ministarstvo poljoprivrede kao predstavničko tijelo razine 1 za operativni program „Zaštite okoliša" za razdoblje 2007 – 2013. Prioriteta OS 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama" pozvalo je da se pripreme i podnesu prijave projektnog prijedloga na ograničenom natječaju u sklopu ukazanog poziva.

 

Za direktan poziv u sklopu ovog natječaja odobren je projekt aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari koji je predselektiran s obzirom da je aglomeracija potpala pod prvo prijelazno razdoblje iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva s rokom za izgradnju /proširenje potrebnih sustava za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda do 2018. godini.

Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevom definiranim programima i shemama financiranih iz javnih sredstava proračuna Europske zajednice.

Unutar ovog ograničenog poziva za dostavu projektnog prijedloga za projekt aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari dostupna bespovratna sredstva EU iznose do najviše 121.5000.000,00 kn.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...