za baner video

 

9. Sjednica Općinskog vijeća

IMG 8606 KopirajU utorak 16. prosinca 2014. godine s početkom u 17.30 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 9. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:
1. Aktualna pitanja

2. Donošenje Odluke o izmjeni Proračuna općine Rešetari za 2014.godinu
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

3. Donošenje Odluke o proračunu općine Rešetari za 2015.i projekcijama za 2016.i 2017.
a) Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2015.godinu.
b) Usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture
c) Usvajanje Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
d) Usvajanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

 

4. Izvješće o radu Načelnika Općine Rešetari za razdoblje od 01.01.20104. do 30.06.2014.
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

5. Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj
poduzetničkih zona
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

6. Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području BPŽ
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

7. A) Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
B) Donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

8. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja nekretnina u svrhu provedbe zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
- Predlagatelj Načelnik Općine Rešetari

9. Donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravljaju tijela općine Rešetari i nekretninama u vlasništvu općine Rešetari i
- Predlagatelj Načelnik Općine Rešetari

10. Donošenje Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću u 2015.godini
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

11. Donošenje Odluke o planu mreže dječjih vrtića
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Rešetari
- predlagatelj Načelnik općine Rešetari

13. Donošenje Odluke o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Općine Rešetari
Sa Zakonom o prostornom uređenju
- Predlagatelj Načelnik općine Rešetari

14. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...