za baner video

 

Općinsko vijeće općine Rešetari jednoglasno donijelo proračun Općine Rešetari za 2023. godinu

Općinsko vijeće općine Rešetari na svojoj 17. sjednici održanoj u petak 4. prosinca 2022. godine jednoglasno je donijelo proračun Općine Rešetari za 2023. godinu vrijedan 48.746.361,06 kn ili 6.469.753,94 eura.

Donošenjem najvažnijeg općinskog financijskog dokumenta prethodilo je stvaranje svih općinskih programa koji su njegov sastavni dio, a to su: Programi gradnje objekata komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari, Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari, Program utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rešetari, Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Program korištenja sredstava socijalne skrbi Općine Rešetari, Program javih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi u Općini Rešetari, Program financiranja javnih potreba u sportu Općine Rešetari, Program osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Općine Rešetari, Program predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Rešetari, Program poticanja razvoja turizma na pdoručju Općine Rešetari, Program razvoja civilnog društva Općine Rešetari te niza Programa koji su sastavni dio novoga Proračuna za 2023. godinu, a po prvi puta donesen je Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari i Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari kao mjere potpore građanima.

Načelnik se prilikom predlaganja Proračuna osvrnuo na probleme koji su ove godine izuzetno otežali rad Jedinstvenog upravnog odjela, Općinskog vijeća i izvršne vlasti uslijed svih nedaća koje su zadesili RH. Bio je to ujedno i uvod u najavljenu temu sjednice – Proračun Općine Rešetari za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. U obrazloženju, uvodno je istaknuo kako bi ovaj proračun trebao dati novi smjer općini nakon dosadašnjih tranzicijskih faza u kojoj su postavljeni temelji za novi razvitak općine u cijelosti, sa ciljem da se dobiju tražena sredstva kroz apliciranje projekata kako prema nacionalnim tako i prema EU fondovima. A ako se i ne uspije, Općina će sa provedbom projekata aktivnije krenuti sama, vlastitim sredstvima, po fazama.

Najveća želja će biti osnivanje Turističke zajednice i početak njenog rada, a u sklopu te aktivnosti plan je općinu pokrenuti u turističkom smjeru i aktivnije sudjelovanje građana u tom pravcu.

Načelnik je istaknuo da općina Rešetari nikada nije bila općina koja je forsirala projekte nauštrb socijalno osjetljivih skupina građana te da se kao načelnik nikada neće baviti populističkom politikom, a pogotovo nauštrb proračuna kupovati biračko tijelo i dovoditi mještane u zabludu populističkim mjerama, iako je istina da se u 2023. godini ide s paketom potpore građanima kako bi prebrodili najteže krizne mjesece. A sve to pokazuju da se u Općini Rešetari, uz sve velike kapitalne projekte želi građane staviti na prvo mjesto.

Ovo je prvi Proračun iskazan u eurima jer kuna odlazi u povijest i usmjeren je zadovoljenju dostignutog standarda i kvalitete života u Općini Rešetari, posebno visoke razine komunalnog standarda. Upravo sam s tim ciljem i ekipirao općinske službe u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Načelnik Zlatko Aga zahvalio se vijećnicima koji su konstruktivni i odgovorni prema zajednici te su glasali za Proračun i time ostavljaju trag u povijesti razvoja općine te čvrsto vjerujem u uspješnost provedbe, svih razvojnih projekata unatoč izazovima koji nas očekuju.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...