za baner video

 

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

                                                 

          REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

           OPĆINA REŠETARI

           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-01/69

URBROJ: 2178-18-03/01-22-1

Rešetari, 26. rujna 2022. godine

ČLANOVIMA VIJEĆA

S V I M A

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

s a z i v a m

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 29. rujna 2022. godine (četvrtak) u 18:00 sati

 

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30.

- usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopuna proračuna Općine Rešetari za 2022. godinu s izmjenama i dopunama Programa
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Rešetari za razdoblje od 1. lipnja 2021. do 1. lipnja 2022. godine
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste- neotuđivo vlasništvo Općine Rešetari, k.o. Drežnik,, k.o. Adžamovci i k.o. Baćin Dol
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Rešetari i Općine Marina (Splitsko-dalmatinska županija)
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o.
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Razno
 1. Prezentacija tvrtke Neoen Renewables Croatia d.o.o.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...