za baner video

 

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA JAVNA CESTA I NERAZVRSTANA CESTA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem
na kojem je izvedena javna i nerazvrstana cesta da u k.o. Adžamovci na k.č. br. 825/2 i
825/12, k.o. Bačin Dol na k.č. br. 1644/6, k.o. Drežnik na k.č.br. 75/7, 82/1, 82/2, 106/1,
106/2, 819, 1007, 1193, 1194, 1195/1, 1196, 1212, 1216, 1222, 1226, 1231, 1232, 1233, 1235,
Općina Rešetari započinje sa postupkom evidentiranja javnih i nerzvrstanih cesta.
Radovi započinju 22. kolovoza 2022. godine i od toga datuma Općina Rešetari započinje
sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog
inženjera Ane Gavran mag. ing. geod. et geoinf. GEO1229 iz tvrtke MIG d.o.o. Slavonski
Brod, Trg pobjede 12/1.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti
uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja dana 23. kolovoza 2022. godine od 09 do 10 sati
u zgradi Općine Rešetari, Vladnimira Nazora 30, Rešetari.

Općina Rešetari
Rešetari, Vladnimira Nazora 30

Klasa: 340-02/22-01/01
Ur. Broj: 2478-18-02/01-22-1
Rešetari, 18. kolovoza 2022. g.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...