za baner video

 

6. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcine 2021logoU petak 17. prosinca 2021. godine s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualna pitanja

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Rešetari za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rešetari za 2021. g. sa izmjenom Programa
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

4. Prijedlog Plana proračuna Općine Rešetari za 2022. s projekcijama 2023. i 2024. godina
a) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rešetari za 2022. godinu,
b) Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Rešetari za 2022.godinu,
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari za 2022.godinu,
d) Prijedlog Programa korištenja sredstava javnih potreba u vatrogastvu Općine Rešetari.


e) Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Rešetari za 2022. godinu,
f) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, koncesije i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
g) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Rešetari za 2022.godinu,
h) Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
i) Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Rešetari za 2022. godinu
j) Prijedlog Programa javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi u Općini Rešetari za 2022.
k) Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u sportu Općine Rešetari za 2022. godinu
l) Prijedlog Programa osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja Općine Rešetari za 2022. godinu
m) Prijedlog Programa predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Rešetari za 2022. godinu
n) Prijedlog Programa poticanja razvoja turizma na području Općine Rešetari za 2022. godinu
o) Prijedlog Programa razvoja civilnog društva Općine Rešetari za 2022. godinu
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

5. Prijedlog izmjene Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općini Rešetari
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Rešetari za financiranje političkih stranaka Općine Rešetari za 2022. godinu
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

7. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rešetari u 2021. godini,
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

8. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2022. godinu.
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2022. godinu
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

10. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2020.godinu
-predlagatelj Načelnik Općine Zlatko Aga

11. Prijedlog Odluke o cijeni smještaja djeteta u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima za 2022. godinu
- predlagatelj načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga

12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
-predlagatelj Načelnik Općine Zlatko Aga

13. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari
- predlagatelj Načelnik Općine Zlatko Aga

14. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...