Župa Zapolje odnedavno ima novog župnika

novi zupnik zapoljeRazrješenja dosadašnjih župnika i imenovanje novih nije mimoišlo ni župu Zapolje koja odnedavno pripada Požeškoj biskupiji. Dosadašnji upravitelj župe pater Josip Šoštarić Dekretom Provincijalnog ministra fra Milana Krište je razriješen, a Dekretom biskupa Antuna Škvorčevića imenovan je na dužnosti župnika na njegovo mjesto vlč. Mladen Štivin, rodom iz mjesta Davor. Pater Josip Šoštarić nije se dugo zadržao kao župnik župe u Zapolju, samo godinu dana, ali je ostavio duboki trag.

Za naglasiti je da je župom Zapolje da sada upravljala redovnička Hrvatska franjevačka Provincija Sv. Ćiril i Metod, a odnedavno župu je preuzela Provincija Požeške biskupije, tj. dijecezanski svećenici kojima pripada i vlč. Mladen Štivin. Takva odluka je donesena na 41. provincijskom kapitulu održanom 2020. godine u Rovinju, odlukom o predaji nekih župa franjevačkih provincija dijecezanskim svećenicima što je na 8 sjednici Definitorija Hrvatske franjevačke provincije Sv.Ćirila i Metoda 21. i 22. lipnja 2021.godine u Samoboru potvrđeno jer se smatralo da se pastoralne potrebe franjevačkih kuća i samostana žurno predaju novom redu svećenika sa razlogom nedostatka franjevaca u službi.

Dolaskom u župu vlč. Mladen Štivin posjetio je ovih dana općinu Rešetari kako bi uspostavio dobru suradnju ne samo sa župljanima, već i sa općinom u kojoj župa stoluje.


Načelnik Zlatko Aga zahvalio se novom župniku te obećao suradnju sa željom i ciljem da se svi župljani animiraju i da se aktivnije uključe u rad i život crkve sa ciljem i naglaskom posebnim na mladima. Zacrtani su daljnji ciljevi u pomoći i suradnji.

 

novi zupnik zapolje2

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...