za baner video

 

Načelnik Aga odbio prijedlog povećanja cijene za komunalni otpad ''Odlagalištu'' d.o.o.

phpThumb generated thumbnailNačelnik Zlatko Aga odbio je ''Odlagalištu'' d.o.o. dati suglasnost za povećanje cijene javne usluge prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog otpada.

''Odlagalište'' d.o.o. je načelniku podnijelo zahtjev da se uvede nova, veća cijena komunalna usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od 01. kolovoza 2014. godine, ali bez jasnih usklađivanja s novim Zakonskim odredbama, tj. nepoštivajući Odluku predstavničkog tijela JLS-e o načinu pružanja javne usluge kao i obračunu razmjerno količini predanog otpada za obračunsko razdoblje.

Načelnik Općine Rešetari zaključio je da tek nakon što se utvrde kriteriji za izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom, kao i provođenja svih obveza davatelja usluge te usklađivanja obaveza korisnika javne usluge u prijelaznom roku će se stvoriti mogućnosti zaključka o primjeni novih cijena za ekonomski održivo poslovanje kao i sigurno, redovito i kvalitetno pružanje usluge, a sukladno odredbama ZOGO-a.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...