za baner video

 

Plan gospodarenja otpadom

 

Izvješće Općine Rešetari o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. G.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...