ISPLATA NAKNADA ZA ŠTETET OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

SPM A0149 KopirajOdlukom Vlade RH od 23. prosinca 2014. godine, a koju smo zaprimili 31. prosinca 2014. godine, Općini Rešetari je temeljem prijavljene štete od elementarne nepogode odnosno velikih padalina u mjesecu svibnju dodijeljena pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode u iznosu od 61.701,00 što čini 5% od procijenjene štete.

Obavještavamo sve koji su u Općini Rešetari prijavili štetu na poljoprivrednim usjevima te predali zahtjev za naknadu štete, da će se u periodu od 20. do 23. siječnja vršiti isplata odgovarajućeg dijela naknade na brojeve žiro-račune koji su naznačeni u prijavama.

Kulture na koje se odnosi naknada štete su: kukuruz, krumpir, suncokret, livade, travno-djetelinske smjese, povrće i voće.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015. godini

fzoeuFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je početkom 2015. godine Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015 godini u kojem najavljuje natječaje iz Sektora energetske učinkovitosti i Sektora zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je početkom 2015. godine Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015 godini u kojem najavljuje natječaje iz Sektora energetske učinkovitosti i Sektora zaštite okoliša.

Gore navedeni Godišnji program objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sve dodatne informacije u vezi navedenih natječaja mogu se dobiti na besplatnoj info liniji FZOEU za energetsku učinkovitost 0800 200 170 (radnim danom od 9.00 do 15.00 sati).

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA ZAPOČELA S RADOM U REŠETARIMA

HPA logo 4 3Nakon otkazivanja suradnje grada Nova Gradiška i Hrvatske poljoprivredne agencije ista je započela s radom u općini Rešetari. Za naglasit je da je to prvi put u povijesti od postojanja općine Rešetari da je jedna državna institucija započela rad u prostoru JLS-e općine Rešetari. Uvelike se nadamo da će rad Agencije pomoći u razvoju poljoprivrede cijelog područja općine Rešetari teko i cijelog novogradiškog kraja.

Hrvatska poljoprivredna agencija radi svaki dan u Slavonskom Brodu od 7.30 - 15.00, te je moguće kontaktirati na tel. 035/415-516 i 035/415-518. Ured u Rešetarima za početak radit će uredovnim danom tj. petkom od 7.30 - 15.00, a sve informacije mogu se dobiti na tel. 035/330-143; 035/330-145 ili fax. 035/330-144.

Voditelj službe je gospodin Ivan Solić dipl. ing., a kontrolni asistent za područje Ureda u Rešetarima je Zlatko Kausal.

Pozivamo sve građane šireg novogradiškog kraja da mogu koristiti usluge Agencije za poljoprivredu , temještane i OPG-e općine Rešetari na daljnju suradnju, a u interesu razvoja poljoprivrede i gospodarstva.

POZIV NA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA

zakonoudrugamaSredinom prošle 2014. godine donesen je novi Zakon o udrugama (NN br. 74/14.) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine, kada se je prestao primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Predmet novog Zakona nije osnivanje trgovačkih društava ako udruge ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti. Ova pitanja bi se trebala urediti drugim zakonom čije se donošenje očekuje.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, a kako su najavljene Skupštine udruga s područja Općine Rešetari, postojeće udruge trebaju uskladiti statute do 30. rujna 2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji tj. u ispostavi Nova gradiška.

U suprotnom udruzi prijeti likvidacija.

Saniranje štete od poplave

20150116 104450Ovih dana na području Općine rešetari odvijaju se radovi na uklanjanju štete nastale od poplava tijekom 2014. godine. Na vodotoku Rešetarica čiste se nanosi šljunka i taloga na branama i samom vodotoku.

Radovi su započeli na brani Hrvojević i odvijaju se cijelom dužinom. Nakon čišćenja taloga, provodit će se nasipanje pojasa i uređenje pokosa vodotoka gdje je došlo do odrona zemlje.

Radove izvodi Vodoprivreda d.o.o.

Nanosi blata i zemlje na cestama po završetku radova biti će uklonjeni. Molimo mještane na razumijevanje do okončanja radova.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...