JAVNI POZIV - EDUKACIJA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

pesticidi prskanje stroj-485x273Dugo najavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju.

Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12).

Spomenuti Pravilnik propisuje obvezu edukacije za sve korisnike najkasnije do 26. studenog 2016. godine. Značajno se kasni s početkom edukacije s obzirom da se radi o velikom broju obveznika po statistici (preko 100 000 osoba). Izvjesno je i moguće prekoračenje potpisanih rokova što Republiku Hrvatsku izlaže plaćanju mogućih penala.

Osobe koje nakon spomenutog roka neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupiti potrebna sredstva za zaštitu bilja, (osim amaterskih).

Zagrebinspekt obrazovanje i Zagrebačko učilište kao ovlaštene ustanove od strane Ministarstva poljoprivrede počinju polovicom studenog 2014. godine sa predmetnom edukacijom na cijelom području Republike Hrvatske i to za sve modele, kategorije i potkategorije edukacije za uporabu pesticida.

Kako je Općina Rešetari iskazala kao zainteresirana strana u organizaciji ovog osposobljavanja za građanstvo na svom području, poziva sve zainteresirane mještane Općine Rešetari da se prijave za iskazanu edukaciju koja bi se organizirala ove jeseni i zime na području Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE...

Produženje roka za dostavu prijedloga javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Rešetari

1Temeljem zahtjeva udruga za produženjem roka za dostavu prijedloga po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Rešetari koji je objavljen 13. listopada 2014. godine, s rokom dostave 31. listopada 2014. godine, isti se Odlukom načelnika Općine Rešetari produžava do 10. studenog 2014. godine.

Javni poziv za isticanje kandidature za članove savjeta mladih Općine Rešetari

IMG 8606 KopirajOpćinsko vijeće Općine Rešetari objavilo je Javni poziv za isticanje kandidature za članove savjeta mladih Općine Rešetari. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Rešetari kao savjetodavnog tijela Općine Rešetari koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima sedam članova uključujući predsjednika i zamjenika, bira ih Općinsko vijeće Općine Rešetari na vrijeme od tri godine.

Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća , studentski zborovi, pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 20 mladih.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, s naznakom: ''Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Rešetari.''

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...