ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA

20141227 144847Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o pojačanom održavanju poljskih putova na traženje većeg broja zainteresiranih građana.

Poljskim putem se smatra svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prolaz poljoprivrednim zemljištem, a kojim se koristi veći broj korisnika.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:

-redovito održavanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera.
-nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom
-čišćenje poljskih putova od korova i sječe pojedinih stabala grmlja ili grana koje sprječavaju korištenje poljskih putova
-čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta
-održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove

Poziv građanima - Prostorni planovi

opcina-katastarska-izmjeraNačelnik Općine Rešetari poziva građane Općine Rešetari na predlaganje inicijativa u svrhu utvrđivanja prijedloga i osnovnosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna i donošenje prostornih planova na području Općine Rešetari.

Člankom 85. st.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) propisano je da je gradonačelnik, odnosno načelnik općine, dužan najmanje jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana,odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Općina Rešetari je oformila Povjerenstvo za prostorno uređenje Općine Rešetari , koje među ostalim zadaćama ima i zadatak preuzeti i razmotriti sve zahtjeve za izradu prostorno-planske dokumentacije Općine, te dati Načelniku ocjenu usklađenosti prijedloga pojedinih projekata s prostorno-planskom politikom utvrđenom prostornim planom kao i potrebama svih mještana Općine Rešetari.

Rok za dostavu prijedloga i potreba za izradu izmjena i dopuna prostornih planova zaprimit će se do 30. Siječnja 2015. Godine u prostorijama Općine Rešetari.

Svi prijedlozi moraju biti usklađeni novim zakonskim rješenjima i obvezama, uvažavajući načine financiranja izrade prostornih planova predviđene Zakonom o prostornom uređenju.

PUKNUĆE CIJEVI U DJEČJEM VRTIĆU

vrticObavještavamo mještane i korisnike dječjeg vrtića u Rešetarima da je zbog puknuća cijevi u objektu vrtića došlo do privremenog dislociranja rada dječjeg vrtića u objekt Općine Rešetari, prostor KUD-a.

Radovi na uklanjanju kvara su u tijeku, kao i isušivanje prostora te sanacije štete u objektu.

Ispričavamo se svim korisnicima Dječjeg vrtića "Čarobni svijet" u Rešetarima te molimo za razumijevanje.

NASTAVAK IZGRADNJE ŠKOLSKO - SPORTSKE DVORENE U ADŽAMOVCIMA

dvorana-adzamovciDanas će u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije biti upriličeno potpisivanje Ugovora o nastavku izgradnje Školsko - sportske dvorane u Adžamovcima pri OŠ "Vladimir Nazor" kojem će nazočiti načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Ukupna vrijednost radova iznosi 8.238.451,21 kuna s PDV-om. Od tog iznosa će 80% financirati MRRFEU kroz program EIB 2 (Europska investicijska banka), a 20% JLP(R)S (Općina Rešetari).

Izvođač radova je tvrtka Watmont iz Vinkovaca, a početak radova se očekuje u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora, ako vremenski uvjeti to budu dozvoljavali. Rok završetka izgradnje je 12 mjeseci od dana početka radova.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...