POZIV NA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA

zakonoudrugamaSredinom prošle 2014. godine donesen je novi Zakon o udrugama (NN br. 74/14.) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine, kada se je prestao primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Predmet novog Zakona nije osnivanje trgovačkih društava ako udruge ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti. Ova pitanja bi se trebala urediti drugim zakonom čije se donošenje očekuje.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, a kako su najavljene Skupštine udruga s područja Općine Rešetari, postojeće udruge trebaju uskladiti statute do 30. rujna 2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji tj. u ispostavi Nova gradiška.

U suprotnom udruzi prijeti likvidacija.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA ZAPOČELA S RADOM U REŠETARIMA

HPA logo 4 3Nakon otkazivanja suradnje grada Nova Gradiška i Hrvatske poljoprivredne agencije ista je započela s radom u općini Rešetari. Za naglasit je da je to prvi put u povijesti od postojanja općine Rešetari da je jedna državna institucija započela rad u prostoru JLS-e općine Rešetari. Uvelike se nadamo da će rad Agencije pomoći u razvoju poljoprivrede cijelog područja općine Rešetari teko i cijelog novogradiškog kraja.

Hrvatska poljoprivredna agencija radi svaki dan u Slavonskom Brodu od 7.30 - 15.00, te je moguće kontaktirati na tel. 035/415-516 i 035/415-518. Ured u Rešetarima za početak radit će uredovnim danom tj. petkom od 7.30 - 15.00, a sve informacije mogu se dobiti na tel. 035/330-143; 035/330-145 ili fax. 035/330-144.

Voditelj službe je gospodin Ivan Solić dipl. ing., a kontrolni asistent za područje Ureda u Rešetarima je Zlatko Kausal.

Pozivamo sve građane šireg novogradiškog kraja da mogu koristiti usluge Agencije za poljoprivredu , temještane i OPG-e općine Rešetari na daljnju suradnju, a u interesu razvoja poljoprivrede i gospodarstva.

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima

stipendijeOpćina Rešetari raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima, akademske godine 2014/2015.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja predavanja,a koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta na području općine Rešetari
- da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog stručnog ili sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
- da nisu stariji od 22 godine života, za studente prve godine studija,
- da se prijavljuju po osnovi:

Saniranje štete od poplave

20150116 104450Ovih dana na području Općine rešetari odvijaju se radovi na uklanjanju štete nastale od poplava tijekom 2014. godine. Na vodotoku Rešetarica čiste se nanosi šljunka i taloga na branama i samom vodotoku.

Radovi su započeli na brani Hrvojević i odvijaju se cijelom dužinom. Nakon čišćenja taloga, provodit će se nasipanje pojasa i uređenje pokosa vodotoka gdje je došlo do odrona zemlje.

Radove izvodi Vodoprivreda d.o.o.

Nanosi blata i zemlje na cestama po završetku radova biti će uklonjeni. Molimo mještane na razumijevanje do okončanja radova.

POZIV - EDUKACIJA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

pesticidi prskanje stroj-485x273JAVNI POZIV - EDUKACIJA ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Dugo najavljivana edukacija korisnika svih sredstava za zaštitu bilja konačno kreće u realizaciju.

Osposobljavanje je temeljeno na odredbama Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, a prenesene u Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12).

Spomenuti Pravilnik propisuje obvezu edukacije za sve korisnike najkasnije do 26. studenog 2016. godine. Značajno se kasni s početkom edukacije s obzirom da se radi o velikom broju obveznika po statistici (preko 100 000 osoba). Izvjesno je i moguće prekoračenje potpisanih rokova što Republiku Hrvatsku izlaže plaćanju mogućih penala.

Osobe koje nakon spomenutog roka neće posjedovati iskaznicu o završenoj edukaciji neće moći kupiti potrebna sredstva za zaštitu bilja, (osim amaterskih).

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...