za baner video

 

U općinskoj vijećnici Općine Rešetari u Rešetarima danas su potpisani ugovori o radu s 30 žena koje će kao gerontodomaćice raditi na projektu „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ u sklopu programa „Zaželi – programa zapošljavanja žena – faza III“. koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Potpisivanju ugovora bili su nazočni načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga, predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Monika Starčević i voditeljica projekta Marina Romić.

Radni odnos temeljem ugovora sklopljen je na 6 mjeseci tijekom kojih će žene skrbiti o 180 korisnika s područja Općine Rešetari. Svaka će na brigu dobiti 6 korisnika, a obveze podrazumijevaju pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala, …), pružanju psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, kao i obavljanje drugih poslova vezanih uz skrb o starijima, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju.

Za sve to će biti plaćene sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini takve plaće za tekuću godinu, a ostvariti će pravo i na ostala nematerijalna prava poput putnih troškova, regresa i uskrsnice.

Ženama je na novom/starom radnom mjestu ispred poslodavca sreću poželio načelnik Zlatko Aga, poručivši im da nastave gdje su stale par mjeseci po završetku druge faze. „Nakon kraće stanke u  odnosu na prošli puta, evo nas opet zajedno. Pozdravljam kako stare zaposlenice tako i nove, kojih je 4 te vam svima želim dobrodošlicu. Pomoć koju ćete pružati svojim korisnicima nije samo posao, već plemeniti poziv. Najava je da bi idući program pomoći u kući išao na tri godine, što je nama izuzetno važno. Bitno je da ne bude prekida, jer se prekidaju kontakti s korisnicima koji su u tim trenucima stvarno očajni, jer su se taman naviknuli na vas, vaše posjete i pomoć koju im pružate. Danas je stoga izuzetan dan. Sretan sam da na taj način pridonosimo i našoj lokalnoj zajednici, jer ipak 30 žena danas ulazi u novu godinu sa zaposlenjem. Radite onako kako samo žene znaju i sve će biti u redu.“ – rekao je načelnik Zlatko Aga i podsjetio da u kontaktu s korisnicima ne zanemare zdravstveni faktor i da svakako koriste epidemiološke preporuke, uzimajući u obzir da su krajnji korisnici većinom pripadnici rizičnih skupina.

Predsjednica općinskog vijeća Milka Perković, također je pozdravila sve prisutne i kazala kako je za sve starije i nemoćne osobe ovo izuzetno važan dan budući da im je ovakva pomoć prijeko potrebna. To je velika stvar za naše korisnike koji kroz ovaj program ostaju u svome domu.

Korisnik projekta vrijednog 196.854,47 EUR (1.483.200,00 kuna) je Općina Rešetari koja u treću fazu provedbe programa ulazi s istim partnerima, Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Monika Starčević pozdravile je sve prisutne i istaknula kako joj je posebno zadovoljstvo što će žene kroz koji dan započeti s radom i pomoći starijim i nemoćnim koji s nestrpljenjem očekuju njihov dolazak.

„Naziv projekta je „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“. U odnosu na praktični dio druge faze projekta, razdoblje trajanja smanjeno je s 12 na 6 mjeseci. Također, smanjen je broj zaposlenih žena s 35 na 30 kao i broj krajnjih korisnika kojih je sada 180.“ – kazala je voditeljica projekta Marina Romić te zaposlenicama poručila da svoj posao obavljaju uspješno, s puno elana, profesionalnosti, ljubavi i empatije.

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: od 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 ) , Odluke o uvjetu, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Sl. glasnik 9/2016) načelnik Općine Rešetari  Zlatko Aga poziva vlasnike čestica koji katastarski graniče sa kčbr. 827, k.o. Adžamovci (put- javno dobro) na iskoličenje trase puta i uređenje međa sa susjednim parcelama, u utorak 24. siječnja 2023. godine s početkom u 9,00 sati ,od ruba ulice Kralja Tomislava u Adžamovcima.

Općina Rešetari  planira kao investitor urediti postojeći put u novu cestu te je dužna prije početka građenja ishoditi projekat, te priložiti da je u katastru formirana građevinska čestica na kojoj bi se izvodili radovi.

Uvidom je ustanovljeno da je nekolicina susjeda uz put ušla u tuđe vlasništvo (u postojeći put)  te je dužna osloboditi vlasniku puta uzurpirano vlasništvo za daljnje radove i aktivnosti.

U slučaju lošeg vremena (snijeg, kiša ili velike hladnoća)

radovi se odgađaju za prvi ljepši dan.

 

NAČELNIK OPĆINE:

Zlatko Aga

 

Glavni cilj ovog Programa je privući mlade obitelji da ostanu živjeti na ovome prostoru i omogućiti im da lakše dođu do krova nad glavom.

Na području Općine Rešetari, kao i u ostatku države, prisutan je izraziti trend starenja stanovništva i migriranje mladih. Prema posljednjim dostupnim podacima iz popisa stanovništva od 2011. godine pa do 2021. godine situacija je sada još lošija, prosječan stanovnik Općine Rešetari star je 44,5 godina, a broj umrlih već duže vrijeme premašuje broj rođenih.

Kako bi pokušala barem malo u budućnosti ublažiti ovu lošu demografsku sliku Općine Rešetari je krajem prošle godine donijela Program (demografske obnove) mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari. Glavni cilj ovog Programa je privući mlade obitelji do 45 godina i omogućiti im da lakše dođu do krova nad glavom ili da urede svoje domove za bolje življenje.

Ovaj Program planira se provoditi kroz tri mjere:

-  Mjera 1:  Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće

- Mjera 2: Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade prve 3 godine od dana početka korištenja nekretnine

- Mjera 3: Sufinanciranje rate kredita za vrijeme trajanja subvencija osobama koje svoje stambeno pitanje ili svoje obitelji rješavaju kreditom kod banaka – trajanje subvencije 3 godine, te dodatno 1 godinu za maloljetno dijete te 2 godine za svako novorođeno dijete u vremenu subvencije. (MAX iznos kredita koji se subvencionira je 70.000,00 EUR na rok otplate minimalno 10 godina.)

Ideju ovog programa predložio je načelnik općine Rešetari, na koji vijećnici nisu imali prigovora te je takav usvojen i pravovaljan. - Uskoro se očekuje raspisivanje Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja na ovu skupoću cijene materijala te kako će teći provedba i koliko će vremena proći do trenutka zainteresiranosti mladih obitelji, to ćemo tek vidjeti- naglasio je načelnik općine Rešetari Zlatko Aga.

Ono što je posebno važno je da će se korištenje mjera iz ovog programa moći ostvarivati kumulativno, a time će se korisnicima omogućiti da ostvare subvencije iz sve tri mjere. Općina će u dogledno vrijeme na svojim internetskim stranicama objaviti natječaj i pozvati građane i mlade obitelji da se prijave na Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja te da se pripreme za korištenje ovog Programa.

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za području općine Rešetari

Stari Zapoljski kolodvor i stajalište uz prugu Zagreb-Vinkovci odlazi u povijest. Osim što je estetski narušavao izgled sela Zapolje, zgrada nekadašnjeg željezničkog kolodvora predstavljala je veliku opasnost za prolaznike, a pogotovo za one koji su nekontrolirano ulazili u stari derutni objekt koji je služio za putnike i korisnike željezničkog prijevoza dugi niz godina. Kako se putnički prijevoz željeznica mijenjao, tako je objekt ostao prazan i pod ničijom kontrolom koji su godinama vandali uništavali do neprepoznatljivosti, te je postala uteg vremena jer se više desetljeća ne koristi. Kako je dugi niz godina Općina Rešetari tražila od HŽ infrastrukture da isti ili uredi ili ukloni, došlo je do završetka ukazanog problema, te se započelo sa uklanjanjem objekta prošlog kolodvora u Zapolju.

HŽ infrastruktura je ugovorila radove uklanjanja  objekta te uređenja prostora uz željezničko stajalište u Zapolju ( južna strana) sa građevinskom tvrtkom KONTO-URS d.o.o. Samobor, a rok rušenja predviđen je 30 dana.

Uklanjanjem objekta Općina Rešetari se zahvaljuje HŽ infrastrukturi na provođenju svih radova, a uvjerljivo da će zadovoljni biti i svi mještani te vozači i putnici koji prelaze prugu zbog bolje preglednosti i lakšeg prometovanja tom dionicom županijske ceste koja presijeca željezničku prugu.

Obavještavamo sve neprofitne organizacije i udruge koje su tijekom 2022. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Općina Rešetari temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Po potpisu i ovjeren obrazac dostavlja se na adresu Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari najkasnije do 01. ožujka 2023. godine.

Obrazac PROR_POT

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...