za baner video

 

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, otvorile su prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za izvođenje radova, temeljem Zakona o javnoj nabavi, za Rekonstrukciju državne ceste oznake DC 51 na dionici Rešetari- Baćin dol, u dužini 5,5 km, savjetovanje završava 9.2.2023. godine.

Ukupna vrijednost radova 6.338.800,00 EURA, bez PDV-a. ( 47.759.688,60 kn)

Po završetku savjetovanju ako gospodarski subjekti ne budu imali značajne primjedbe na nacrt Pripremljene javne nabave i tehničke dokumentacije, odmah će se raspisati Javni poziv za provođenje Javne nabave za izvođenje radova.

Nakon više godišnje težnje da se na spoju državne ceste DC 51 I ŽC 4158 u naselju i Općini Rešetari radi sigurnosti i bolje prometne povezanosti općine i županije izgradi kružni tok umjesto sadašnjeg semafora, kao i sanira dio državne ceste koja propada. Nakon projektiranja i ishođenje dozvola više od pet godina, došlo se do završne faze, pripreme javnog natječaja, a potom i samih radova, koje očekujemo ako ne bude većih problema do kraja mjeseca svibnja 2023. godine. Veliko hvala Hrvatskim cestama na pomoći i suradnji i direktoru Josipu Škoriću- naglasio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

 

 

 

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Pregledna situacija D51

Cjelokupna dokumentacija - DC 51

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na podnošenje prijava prema ovom Javnom pozivu za ostvarivanje prava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari (dalje: Javni poziv) za rješavanje stambenog pitanja isključivo u 2023. godini.

Pravo na ostvarivanje prava iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari (u daljnjem tekstu: Program) mogu ostvariti obitelji, samci ili jednoroditeljska obitelj, koji u trenutku podnošenja nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno ima kuću koje su u takvom stanju uporabljivosti da ne postoje higijenski ili tehnički uvjeti za život, koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje/ dogradnje/rekonstrukcije ili adaptacije kuće zbog potreba vlastitog stanovanja (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Prava iz Programa odobravaju se samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju/rekonstrukciju/adaptaciju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik nekretnine.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

 

- JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2023. GODINU

- NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj pa tako i u našoj Općini je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakva ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošene tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.  

Općina Rešetari na prijedlog načelnika Općine Rešetari Zlatka Age donijela je u prosincu 2022. godine, na sjednici Općinskog vijeća Program energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Rešetari. Cilj  Programa je povećanje energetske učinkovitosti postojeći kuća, smanjenje potrošnje i emisije CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života na području Općine Rešetari.

Istovremeno planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažmana lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Sve aktivnosti koje sadrži ovaj program u skladu je sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti ( NN127/14, 116/18, 25/20) .

Bez obzira na Javni poziv Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i moguće prijave na njihov poziv, građani će se moći javiti istovremeno na Javni poziv Općine Rešetari, te ostvariti za opravdane troškove provedbu projekta energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Rešetari do 1.327,23 eura (10.000,00 kn). Energetska obnova obuhvati će više mjera:

  • toplinska izolacija vanjske ovojnice (fasade, ravni krov, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, kosi krov i pod)
  • zamjena vanjske stolarije
  • sunčani toplinski sustavi
  • kotlovi na sječku/pelete
  • dizalice topline
  • fotonaponski sustavi

Detaljni tehnički uvjeti propisani su usvajanjem Programa kao i detaljan sadržaj dokumentacije koja će biti potreba za prijavu, zato molimo sve vlasnike koji žele provesti planirane zahvate na svojim kućama da se na vrijeme pripreme na skori Javni poziv.

Znatna sredstva potrebne za održavanje i obnovu obiteljske kuće i stoga vjerujem da je svaka pomoć u tom smislu dobro došla. Općina Rešetari, nastaviti će s ovim programom, kojeg provodi od 2020. godine, sukladno proračunskim mogućnostima, te se nadam da će zainteresiranost naših mještana biti sve veća. Budući da pratimo smjernice EU I Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nadamo se da će i oni povećati alokaciju za ovaj Program te da će zainteresiranost javnosti biti sve veća, a uz energetsku učinkovitost da će naša naselja biti ljepša sa novim fasadama što nam je i jedan od ciljeva – naglasio je načelnik Zlatko Aga.

 

Program povećanja energetske učinkovitosti kuća

 

Za čak 30 žena s područja općine Rešetari srijeda, 1. veljače 2023. godine, prvi je radni dan kao gerontodomaćica u sklopu projekta Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III. U sklopu projekta žene će obilaziti 230 korisnika u vremenskom periodu od 6 mjeseci.

Toga dana žene su se uputile na teren, u sela i zaseoke širom našega kraja, te počele pružati pomoć i voditi brigu o najugroženijoj populaciji – starim, bolesnim i nemoćnim osobama te samačkim i staračkim kućanstvima, kakvih je na našem području velik broj.

Time ujedno počinje operativna provedba EU projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ za koji je Općina Rešetari, preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava iz EU socijalnog fonda, povukla ukupno 196.854,47 EUR (1.483.200,00 kuna) bespovratne potpore.

Zapošljavanje razmjerno velikog broja žena u ovome, izrazito socijalnom usmjerenom programu, od višestrukog je značenja, kako za žene (riječ je o ženama starijim od 50 godina, dugotrajno nezaposlenim, uvrštenim u kategoriju teško zapošljivih) koje će time ponovno biti vraćene na tržište rada, tako i za brojne korisnike, kojima će svakodnevna pomoć olakšati život.

Općina Rešetari potpisala je sa tvrtkom Zeleni Ecoplan j.d.o.o. iz Zagreba, izradu Studije za inicijalnu procjenu geotermalnog potencijal na području Općine Rešetari. Uz studiju izraditi će se i prateća dokumentacija za istraživanje geotermalnog prostora Općine, kojom bi se osigurala daljnja istraživanja i u konačnici dozvole za prikupljanje energije iz podzemlja.

Cilj projekta je podići razinu iskoristivosti geotermalnog potencijala Općine Rešetari kako bi se pokrenula gospodarska djelatnost te podigla razina kvalitete života na ovome području kroz: turizam, poljoprivredu, zdravstvo, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost te ostale pravne djelatnosti. Potencijal eksplantacije je puno veći od onoga što smo do sada znali, posebno u svrhu korištenja geotermalnih voda sa dubine od 1000 metara u proizvodnji električne energije sa visokim kapacitetima i do 80 MW  snage pare i vruće vode od 10 MW snage uz korištenje drugih obnovljivih izvora energije, naglasio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Rok za izradu Strategije je 60 dana od potpisa Ugovora.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...