za baner video

 

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga danas je u prisustvu državnog tajnika
Tomislava Družek potpisao Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog
zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.
Projekt „Izgradnja sportskog malonogometnog igrališta u Gunjavcima“ apliciran je na
Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih
građevina u 2022. godini koji je objavilo Ministarstvo turizma i sporta.
Procijenjena vrijednost projekta je 562.062,50 kn, a udio sufinanciranja
Ministarstva turizma i sporta je 294.970,40 kn, dok će se preostali dio
sufinancirati iz proračuna Općine Rešetari.
„Dobivenim sredstvima izgraditi će se i opremiti malonogometno igralište u
Gunjavcima. Dostupnost sportske infrastrukture djeci, rekreativcima i profesionalnim
sportašima jedan je od naših najvažnijih strateških ciljeva. Ovim projektom potičemo
građane na bavljenje sportom te pozitivno utječemo na loše pokazatelje bavljenja
tjelesnom aktivnošću opće populacije“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko
Aga.

Obavještavamo sve ljubitelje folklora da će se, u organizaciji KUD-a „Drežnik“, dana
20. kolovoza 2022. godine održati 20. Drežnički susreti pod nazivom Kolo na
Medanu.
Kulturno – umjetnički program započeti će u 18:30 sati gdje će nastupiti 7 kulturno
umjetničkih društava i domaćini, a nakon toga će uslijediti večera i druženje svih
sudionika uz grupu „Ličke drvosječe“

Dana 27.7.2022. godine svjedočili smo puštanju u probni rad UPOV aglomeracije Nova Gradiška,
projekt koji provodi Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o. u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne
infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020, gdje su Općina Rešetari, uz Grad Nova Gradiška i Općinu
Cernik partner na projektu.
Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta. Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki
standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj
vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a.
„Mi danas obilježavamo početak pokusnog rada. Na uređaj su puštene otpadne vode. Dakle, došli
smo do točke kada možemo reći da smo ovaj projekt završili. Cijeli ovaj projekt je počeo još 2010
godine. Dakle, od 2010. do danas se mi borimo da dođemo do ovoga, do ove točke na kojoj se
nalazimo danas. Znači, Projekt aglomeracije Nova Gradiška koji je vrijedan 143 milijuna kuna, gdje je
udio Europske Unije na nivou 70%, Republike Hrvatske 26% i lokalne uprave sa samo 4% je projekt
koji je od iznimne važnosti za Novu Gradišku i ovu sredinu. Ovime se rješavaju mnogi dugogodišnji
problemi.“ – rekao je direktor Vodovoda Zapadne Slavonije Davor Rukavina.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom
području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima. UPOV je
projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i
masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati
pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima
i direktivama.
„Ponosni smo što su Hrvatske vode partner u ovome projektu koji je projekt za primjer. Ovo je jedan
projekt među 60 projekata koji završavaju koncem slijedeće godine. Među tih 60 projekata i 25
milijardi kuna je 5 milijardi kuna PDV-a i 14 milijardi bespovratnih sredstava Europske Unije. S jedne
strane govorimo da je ovaj projekt među njih 60 među privilegiranim. Ali zašto? Zato što je netko
ozbiljno pristupio od početka ovome poslu i doveo ga uspješno do kraja.“- rekao je Davor Vukmirić,
zamjenik Generalnog direktora Hrvatskih voda.
Izgradnja UPOV-a je započela u travnju 2021. godine i od iznimne je važnosti za Grad Novu Gradišku i
općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih
voda.

Utvrđuje se i donosi konačna lista djece upisane u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima za pedagošku godinu 2022./2023. temeljem ostvarenog broja bodova djeteta:

KONAČNO Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima- ped.god. 2022.-2023.

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16 i 4/17), Odluke o visini početne cijene zemljišta na području Općine Rešetari, Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 4/22), Odluke o izmjeni Odluke o prodaji šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 7/22) i članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 1/18, 1/20 i 1/21) općinski načelnik raspisuje

IZMJENE JAVNOG NATJEČAJA

za prodaju šumskog zemljišta i drvne mase na panju na česticama u vlasništvu Općine Rešetari

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...