Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2018. godinu

bpzUpravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavska županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2018. godinu, na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine" 47/90., 27/93. i 38/09.)

Pozivaju se sve udruge i ustanove općine Rešetari koji su zainteresirani da se jave po objavljenom pozivu i da kandidiraju svoje projekte i programe za financiranje u 2018. godini, sukladno izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije.

Prijavitelju mogu prijaviti najviše tri (3) programa.

Rok za dostavu prijedloga programa je 1. listopad 2017. godine.

- Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- OBRAZAC ZA PRIJAVU

Križ Svetog Martina u Drežniku ide na sanaciju

image-0-02-04-6e0c59efa57361df4fba7c4d10c3bdc02bc7b422afbc3e42fbd4a66d9deef328-VNa području općine Rešetari nekoliko je značajnih kulturnih dobara koja spadaju u zaštićeno kulturno-povijesnu baštinu ovog kraja. Jedno od najvažnijih nepokretnih kulturnih dobara je križ Sv. Martina na križanju cesta iznad Drežnika, koji se spominje u vizitacijama knjige „Povijest Cernika i Cernička samostanska kronika" koju je napisao pater Julije Jančula 1980. godine.

U cilju očuvanja križa Sv. Martina, Općinski načelnik je donio odluku o uređenju križa i samog prostora oko istoga, kako bi se sačuvao od propadanja jer je isti sagrađen točno prije 100 godina, na kojem je upisano „POSTAVLJEN RATNE GODINE 1917." tj. za vrijeme I. svjetskog rata.

AKTIVNOSTI UDRUGE UMIROVLJENIKA OPĆINE REŠETARI

Udruga umirovljenika općine Rešetari i u 2017.godini, u kojoj je obilježila dvadeset godina svoga djelovanja, nastavlja sa aktivnostima zacrtanim svojim planom i programom rada, a u skladu sa ciljevima, zakonskim okvirima i vlastitim mogućnostima. Radom se Udruga trudi svojim članovima umirovljeničke dane učiniti što kvalitetnijim i sadržajnijim pa tako barem jedanput mjesečno organizira za njih jednodnevne izlete u neke od naših toplica, druženja u prirodi i susrete sa ostalim umirovljeničkim udrugama iz našega okruženja.

Roditelji školaraca mogu do 15. rujna predati zahtjev za pomoć u nabavci školskih udžbenika Općini Rešetari

opcina-udzbeniciOpćina Rešetari priprema financirati nabavu novih školskih udžbenika za škole općine Rešetari od iduće školske godine, kada bi trebao započeti novi programski koncept udžbenika od 4 godine koje provodi resorno ministarstvo, uz nove nastavne programe kurikularne reforme uz prilagođene udžbenike za novo programsko razdoblje.

Svjesni skupoće kako udžbenika tako i ostale opreme za školovanje djece, koji znatno opterećuju obiteljski budžet roditelja za svakodnevni život, općina iznalazi mogućnost pomoći roditeljima u školovanju djece.

Općinska uprava ovim putem moli sve roditelje/skrbnike djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Rešetari kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kn po članu obitelji uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu i/ili redovno visoko obrazovanje.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji ostvaruju pravo zajamčene minimalne naknade mjesno nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 

Visina sredstava novčane pomoći za sufinanciranja po učeniku su:
- za učenike od 1 – 4 razreda ................ 300,00 kn
- za učenike od 5 – 8 razreda ............... 500,00 kn
-za učenike srednje škole ................... 700,00 kn

Zahtjev za nabavku udžbenika , koji je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Rešetari i na službenim web stranicama Općine obavezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a) Preslika osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b) Presliku rodnih listova
c) Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2016. godini (za oba roditelja i radno sposobnih članova kućanstva)
d) Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba
e) Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrdu o plaći u zadnja tri mjeseca
f) Ostala primanja u kućanstvu (mirovina, roditeljska naknada itd.)-Potvrde
g) Presliku računa podnositelja zahtjeva (IBAN)
h) Preslika rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (za one koji ostvaruju pravo)
i) Preslika računa za kupljene udžbenike
j) Za učenike samohranih roditelja/skrbnika potvrda o statusu samohranog roditelja( preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, rješenja da je jedan od roditelja lišen roditeljske skrbi, potpuno lišen poslovne sposobnosti ili drugu odgovarajuću ispravu
Osobe koje primaju pomoć u nabavci udžbenika po drugoj osnovi, neće ostvariti pravo za navedenu pomoć općine.
Zahtjeve za nabavku i pomoć udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 15. rujna 2017. godine.


Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika - ovdje
Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja općine Rešetari u školskoj godini 2017/2018 - ovdje

Poziv poljoprivrednicima za sudjelovanje u projektu kontrole plodnosti tla

inf.radionica-opgOpćina Rešetari potpisala je Sporazum sa Brodsko-posavskom županijom koji je temelj Ugovora o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini, a koji će provesti Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije.

Cijena jedne kontrole plodnosti tla je 390,00 kn s PDV-om.
-Brodsko-posavska županija - 50% ili 195,00 kn po uzorku
-Općina Rešetari - 30% ili 117,00 kn po uzorku
-krajnji korisnik usluge - 20% ili 78,00 kn po uzorku.

Sporazumne strane su utvrdile rok izvršenja obaveza do 31. prosinca 2017. godine.

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike sa područja Općine Rešetari da se prijave u Općini Rešetari u Jedinstvenom upravnom odijelu za sudjelovanje u Projektu „Kontrole plodnosti tla sa područja Brodsko-posavske županije."

Analiza tla uključuje uzimanje uzoraka ne terenu, dostavu u laboratorij, laboratorijska analiza uzoraka, interpretacija rezultata i preporuke za gnojidbu ili poboljšanje stanja tla.

Po korisniku se planira odobriti najviše 3 uzorka.

Prijave potrebno dostaviti najkasnije do 15. rujna 2017. godine, a prijava treba sadržavati:
* ime i prezime korisnika s kontakt podacima
* broj katastarske čestice za uzimanje uzoraka

Prijavnicu je moguće popuniti u Općini Rešetari ili je preuzeti sa slijedećeg linka:
KONTROLA PLODNOSTI TLA- 2017.

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...