Stožer CZ Općine Rešetari: Slijedi rast temperatura, moguće su poplave! Pravodobno zaštitite imovinu

poplavaStožer civilne zaštite Općine Rešetari obavještava sve građane Općine da vremenske prognoze predviđaju rast temperatura i kišu te posljedično, i otapanje snijega, što će izazvati stvaranje povećanih količina voda u vodotocima te moguće izlijevanje vode iz njezinih tokova.

Poučen dosadašnjim iskustvima, Stožer civilne zaštite savjetuje građanima, posebice onima koji žive na područjima koja su u prethodnim razdobljima bila izloženija poplavljivanju, da pravodobno zaštite svoju imovinu, a naročito kućanske i ostale električne aparate podizanjem ili premještanjem u više dijelove stambenih objekata, s ciljem sprečavanja nastajanja šteta.

Stožer civilne zaštite Općine Rešetari će, prema potrebi organizirati dežurstvo, a pripadnici operativnih snaga Općine Rešetari bit će na raspolaganju svim stanovnicima kojima će pomoć biti potrebna uslijed eventualnih nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Općinska vatrogasna zajednica je izdala zapovijed svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Općine Rešetari prema kojoj su se vatrogasne postrojbe dužne pripremiti i staviti na raspolaganje svu raspoloživu opremu i ljudstvo, a jednako tako će postupati i sve ostale žurne službe.

U slučaju potrebe, javite se na broj hitnih službi: 112 ili 193 ili broj Općine Rešetari 035/367-296.

OTP banka - Natječaj za dodjelu donacija

zelenosvjetlo2017 2200x500 02PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA OTP BANKE DD

Članak 1.

OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833, (dalje u tekstu: OTP banka) u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za..." raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini.

Članak 2. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2018. godini.

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA

HEP - Natječaj za donacije 2018.

natjecaj donacije 2018Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

UNIQA - Natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini

radost zivotaNa natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

Dječji vrtići, osnovne i srednje škole
Neprofitne udruge ili ustanove

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini

ACI regata Cres 2017-770x420ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Djeca i Mladi
Umjetnost i kulturna baština
Zaštita okoliša
Znanost i sport
Humanitarno djelovanje

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...