naslovnaU okviru planiranih aktivnosti uređenja mjesnog doma u Adžamovcima, zajedno s paralelnim radovima zamjene krovišta, započeli su radovi na uređenju potkrovlja. Izvršila se betonaža 360 m2 ploče u potkrovlju te su postavljeni krovni prozori. Ove se zime planira postavljanje prezida i uređenje krovnih površina s izolacijom kako bi se formirale sobe i prostorije s kupaonama, čija će svrha biti pomoć udrugama prilikom razmjene istih i gostovanju članova prilikom manifestacija i svih drugih društvenih potreba.

Većina aktivnosti uređenja financirat će se iz proračuna Općine Rešetari. Planirano ulaganje u iznosu od 500.000,00 kn dat će novu dimenziju korištenja mjesnog doma.

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN.br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu namještenika – komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari upućuje

POZIV ZA TESTIRANJE
kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari na radno mjesto komunalni djelatnik, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

I. Dana 14. studenog 2019. s početkom u 7,30, sati u zgradi Općine Rešetari , V.Nazora 30, Rešetari, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari, a temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2019.godine, Zavodu za zapošljavanje Nova Gradiška i internetskoj stranici Općine Rešetari.

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidata- testiranje pozivaju se slijedeći kandidati:
1. Branimir Mikolčević, Hr.Branitelja 57, Gunjavci
2. Tomislav Pintarić, V.Nazora 153, Rešetari

nasl-zgrada-opcinePrije tri mjeseca započela je prva faza nadogradnje općinske zgrade Općine Rešetari, koja je završila ovih dana postavljenjem vanjske stolarije na dograđeni dio i završetkom grube mreže odvodnje i vodoopskrbe, strojarskim i elektrotehničkim dijelom.

- Sadašnji uvjeti u kojima su smješteni prostori Općine ne udovoljavaju njenom razvoju ni budućim aktivnostima pa se prišlo nadogradnji. Svaki djelatnik trebao bi raditi u posebnom uredu jer u postojećim prostorijama ureda radi više osoba što otežava kvalitetan rad. Pored toga, u općinskoj zgradi nemamo niti standardiziranu arhivu što zakonske obveze nalažu kao niti sanitarne čvorove. Iako se svi skupa trudimo prilagoditi situaciji s nedostatkom prostora, uvjeren sam da će novi prostori i sadašnji uz rekonstrukciju utjecati na još učinkovitiji rad sviju nas – naglasio je načelnik općine Rešetari Zlatko Aga. Općina Rešetari samostalno financira dogradnju objekta općine te je planom predviđeno useljenje u nove prostorije do mjeseca svibnja 2020. godine.

PRILOG KKP-2Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Rešetari objavljuje

OBAVIJEST

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG ISPRAVKA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari , ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA:945-01/18-01/829, URBROJ:525-07/1797-19-2 od 18. veljače 2019. godine) izložiti će se na javni uvid u razdoblju od 11. studenog 2019. godine do 25. studenog 2019. godine u sjedištu općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35400 Nova Gradiška.
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 11. studenog do 25. studenog 2019. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostoru Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.
Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Rešetari (www.resetari.hr).

rasvjetaIzradom projektne dokumentacije „Energetska obnova i modernizacija sustava javne rasvjete općine Rešetari" te iskazivanjem interesa Općine prema HBOR-u ( Hrvatska banka za obnovu i razvoj koja je nositelj ovog programa) odobreno je Općini traženi iznos iz ESIF izvora u vrijednosti od 2,5 milijuna kuna. „ESIF krediti za javnu rasvjetu" je financijski instrument (dalje: FI) za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje ESIF) odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (dalje: OPKK), Prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifični cilj 4C4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete."

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...