zgrada-opcine-resetariNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15),članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 3/16.)i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rešetari („službeni glasnik Općine Rešetari 4/17) Načelnik Općine Rešetari donosi

ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Javnom natječaju se izlaže uređeni poslovni prostor u vlasništvu Općine Rešetari na slijedećoj lokaciji:

2. Poslovni prostor u Adžamovcima, Sv Valentina bb u Društvenom domu, u zgradi katastarske oznake kč.br. 19/2k u zk.ul. 397 k.o.Adžamovci, namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti , a koji se sastoji od trgovine od 93, m2 od 61 m2 vanjskog skladišta.
Početni iznos mjesečne zakupnine trgovine je 12,00 kn po m2 , a vanjskog skladišnog prostora je 6,00 kn po m2

Navedeni poslovni prostor moguće je razgledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do12,00 sati, po prethodnoj najavi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari.
Poslovni prostori daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

pdfZAKLJUČAK NAČELNIKA


pdfNATJEČAJ

nac-zakl-za-razv-civ-drusRaspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u RH, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u RH koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade. Uz navedeno, raspisan je i natječaj Društveni kapital zajednice za razvoj lokalnih zajednica. Rok za prijavu je 17. rujna.

Više informacija o natječajima pronađite ovdje.

feadOvih dana Općina Rešetari obaviještena je od Crvenog križa Nova Gradiška da uskoro započinje provedba još jednog FEAD programa pod nazivom „Humanitarni paketi za Slavoniju i Pounje" u kojem će se obiteljima u potrebi podijeliti paketi humanitarne pomoći.

Obitelji koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu od Centra za socijalnu skrb već su uvrštene na popise, kao i prošle godine.

Osobe koje ne primaju zajamčenu minimalnu naknadu od Centra za socijalnu skrb, a koje zadovoljavaju navedene FEAD kriterije, molimo da se jave u prostorije Crvenog križa u Novoj Gradiški i podnesu Zahtjev za humanitarnu pomoć sa dokumentacijom kojom to dokazuju.

sprem-fond-resOpćina Rešetari i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovor je sklopljen temeljem prijave Općine Rešetari na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a u sklopu navedenog bit će nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike te kućne kompostere.

Slijedeći korak u realizaciji nabave spremnika je prijava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao jedinog prihvatljivog prijavitelja, na Ograničeni poziv za nabavu spremnika koji će se objaviti u sklopu Operativnog programa Europske unije „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Naime, Fond će izvršiti prijavu u ime svih jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koje su ispunile uvjete Poziva i iskazale interes.

„Problemi vezani uz otpad nisu novi, oni su samo s razvojem velikih naselja i industrijalizacijom postali veći i teže rješivi, pa ovom objavom aktivnosti želimo ukazati na česte upite zadnjih dana pojedinaca što učiniti. Treba imati na umu da svaka promjena polazi od nas samih, odnosno naših obitelji. Bitno je primijeniti dobre načine razvrstavanja otpada, stoga naša nastojanja idu u cilju uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa" naglasilo je Općinski načelnik Zlatko Aga.

ambrozijaJedinstveni upravni odjel Općine Rešetari obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima, površina uz vodotoke i kanale, površina uz javne prometnice i željezničke pruge te ovlaštenike parkova i drugih javnih zelenih površina da su, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije (Narodne novine, br. 72/07), dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja.

Ukoliko se obveznici neće pridržavati Naredbe o uklanjanju korova ambrozije, očekuju ih novčane kazne sukladne kaznenim odredbama.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu te poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i komunalnog redarstva Općine Rešetari.

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...