za baner video

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust (Jeruzalem, Izrael) raspisali su natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj.

Učiteljica njemačkoga jezika i povijesti u OŠ Ante Starčevića Dragana Gorički nakon predane dokumentacije i razgovora u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dobila je stipendiju te je od 22. do 29. lipnja 2022. boravila u Izraelu na edukaciji.

Edukacija je održana u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 22. do 29. lipnja 2022. godine. Svaki dan edukacije bio je posvećen određenim temama koje su kroz predavanja i radionice izlagali istaknuti predavači Yad Vashem-a kao i sveučilišta u Tel Avivu. Hrvatske učitelje na njihovu putovanju i edukaciji u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja pratila je gospođa Snježana Šincek, nacionalna UNESCO ASPnet koordinatorica. Yad Vashem, najvažniji izraelski memorijalni centar posvećen žrtvama holokausta i junacima, osnovan je 1953. godine i smješten na Brdu sjećanja u Jeruzalemu. Ujedno je  među najznačajnijim svjetskim centrima, budući da sadrži najveću arhivsku zbirku dokumenata i knjiga o holokaustu. Njegove temeljne zadaće su komemoracija (sjećanje, spomen na žrtve), dokumentacija, istraživanje i edukacija. U izvrsnoj organizaciji domaćina,  tjedan dana je naša učiteljica Dragana pohađala nastavu i razgledavala sadržaje ovog ogromnog kompleksa.

Prvi dan edukacije učitelji su stigli u Izrael u zračnu luku Ben Gurion u Tel Aviv-u. S uzbuđenjem su iščekivali dolazak u Jeruzalem i početak edukacije. Njihov prvi odlazak u Yad Vashem započeo je temama o životu Židova prije holokausta. Prošli su kroz The Valley of the Communities (Dolina zajednica), a upoznali su se sa svojom voditeljicom Leom Micha. Drugi dan polaznici su razgovarali o Ready2Print izložbi koju mogu primijeniti i u svojoj školi i zajednici, a uslijedilo je razgledavanje i obilazak Staroga grada Jeruzalema. Učitelji su nazočili i službi šabata u jednoj od jeruzalemskih sinagoga. Budući da je šabat židovski tjedni blagdan i neradni dan, učitelji su treći dan razgledavali pustinjske krajolike Izraela te posjetili Nacionalni park Masada i Mrtvo more. Četvrti dan tema predavanja bila je Holokaust kao rezultat ljudskih odluka: faze, tekst i kontekst. Petoga dana učitelji su učili kako poučavati temi holokausta svoje učenike te koje pristupe poučavanja najbolje odabrati. Posjetili su i izložbu u Yad Vashemu: „Flashes of Memory“. Šesti dan učitelji su nazočili svečanoj ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Yad Vashem-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Obišli su pod stručnim vodstvom Muzej umjetnosti holokausta te Yad Vashem kampus, a vidjeli su mnogobrojne spomenike na vanjskim prostorima Yad Vashema. Obišli su Dječji memorijalni centar, Dolinu pravednika među nacijama i dr. Učitelji su imali čast upoznati Rinu Quint – osobu koja je preživjela holokaust, što je za njih bilo posebno dirljivo iskustvo. Sedmoga dana učitelji su dobili certifikate za sudjelovanje u ovom iznimno kvalitetnom i opsežnom seminaru. Prepuni dojmova pripremili su se za povratak svojim domovima u Hrvatsku.

Nastava se u Yad Vashemu odvijala u Edukacijskom centru, a sva predavanja su bila na engleskom jeziku. Kroz predavanja i radionice učitelji su pobliže  doznali o zadaćama i djelatnostima Yad Vashema, o  judaizmu kroz stoljeća i u današnje vrijeme, židovskoj kulturi, antisemitizmu i nacističkoj ideologiji, životu židovskih zajednica prije, za vrijeme i poslije holokausta. Bilo je riječi i o glazbi pod nacističkim režimom, likovnim ostvarenjima nastalim u getoima i logorima, mogućnostima korištenja književnog teksta ili povijesnog dokumenta u nastavi o holokaustu. Istraživali su istinitu priču o prvom albanskom Pravedniku među narodima te se susreli s preživjelom sudionicom holokausta. Sva predavanja su bila izuzetno zanimljiva, s mogućnošću postavljanja pitanja i iznošenja osobnog mišljenja. Česte su bile i metodičke pouke predavača sa savjetima kako pristupiti ovim teškim i bolnim temama u radu s učenicima.

Učiteljica Dragana Gorički iz Izraela se vratila obogaćena, ali i osnažena za primjenu novih sadržaja i načina rada s učenicima. Ovaj studijski boravak pružio joj je mogućnost da posluša sadržajno raznolika predavanja, sudjeluje u odlično vođenim radionicama, koristi odgovarajuće edukacijske materijale i usavršava svoje kompetencije. U slijedećoj školskoj godini, vezano uz Međunarodni dan djeteta (20. 11.) te potom Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta (27. 1.) učiteljica Dragana održat će nekoliko predavanja i radionice za učenike s temom oduzetog djetinjstva. Studijski boravak u Yad Vashemu ostaje joj nezaboravno i dragocjeno iskustvo kako na osobnom tako i na profesionalnom planu.

https://radiong.hr/os-ante-starcevica-uciteljica-dragana-goricki-u-izraelu-na-edukaciji-o-holokaustu/

Općina Rešetari za nadolazeću nastavnu godinu 2022./2023. ponovno
financijski pomaže svim roditeljima Osnove škole Ante Starčevića u Rešetarima
i Osnovne škole Vladimira Nazora u Adžamovcima kroz nabavku likovnih mapa
za sve učenike od 1. do 8. razreda i kutija za tehničku kulturu za sve učenike od
5. do 8. razreda. Učenici će prvog nastavnog dana nove školske godine preuzeti
likovne mape i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu
Općine Rešetari.

Prema podacima, u Hrvatskoj je u sklopu javne usluge 2021. godine u svim općinama i
gradovima ukupno prikupljeno 1.282.289,29 tona otpada, od čega 992.919,43 tona miješanog
komunalnog otpada sakupljenog u sklopu javne usluge. Nadalje, odvojeno je sakupljeno
230.178,38 tona komunalnog otpada, a putem mobilnih reciklažnih dvorišta 8.527,45 tona
komunalnog otpada, odnosno 49.998,97 tona putem stacionarnih reciklažnih dvorišta.
Lani su odvojeno sakupljene 63.382,14 tona papira, 38.436,74 tona plastike, 12.512,59 tona
stakla, 3.494,74 tona metala, 78.602,85 tona glomaznog otpada, 3.680,87 tona tekstila te
65.220,16 tona biootpada.


Porast stope odvajanja imala je 241 općina, 45 ih je ostalo na istoj razini, a kod ostalih je
smanjenja stopa odvajanja sakupljenog otpada. Četrnaest općina ima stopu odvajanja veću od
50 posto.

Belica sa 80,9 posto, Dekanovec sa 66,9 posto, Domašinec sa 66,2 posto, Strahoninec sa 64,9
posto, Goričan sa 63,4 posto, Podturen sa 62,5 posto i Šenkovec sa 62,1 posto odvojeno
sakupljenog otpada sedam je vodećih općina, redom iz Međimurja, slijedi Martijanec iz
Varaždinske županije sa 61,6 posto, te na kraju opet dvije međimurske općine – Donja
Dubrava i Sveta Marija sa stopom odvajanja od 61,3 posto.Po stanovniku, najbolje stoji
Općina Vir koja je odvojila 813 kg otpada po stanovniku, Baška 451,3 kg, Punat 401,5 kg,
Belica 332 kg, Malinska Dubašnica 326,7 kg, Omišalj 312,3 kg, Tar-Vabriga 289,8 kg,
Funtana 281,4 kg, Dobrinj 277,8 kg i Lopar 274 kg po stanovniku odvojenog sakupljenog
otpada.

Sa 40 postotnih bodova rasta, najveći skok u odvajanju sakupljenog otpada u odnosu na
2020. godinu imala je Općina Pokupsko, u Orebiću je rast bio 28,4 p.b., 25,4 p.b. u
Radoboju, Lupoglavu 22,6 p.b., Mošćeničkoj Dragi 22,1 p.b., Gračišću 21,3 p.b., 19,3 p.b. u
Matuljima, 18,2 u Rešetarima, u Lanišću 17,8 p.b.b i Marčanu 17 postotnih bodova rasta
odvajanja sakupljenog otpada na godišnjoj razini.

Iako smo se obvezali još do 2020. godine imati stopu od 50 posto, isto nije ispunjeno, a u
međuvremenu su granice i pomaknute. Pa sada je plan 55 posto do 2025., 60 posto do 2030.
i 65 posto do 2035. recikliranja, odvajanja i pripreme za ponovnu uporabu ukupne mase
otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora.


„Ono što nam je u sljedećem razdoblju u fokusu, uz sanaciju odlagališta, su postrojenja za
recikliranje otpada. Tu su i kompostane, pa anaerobna postrojenja, s time da su tu uglavnom
privatne tvrtke zainteresirane, dok su općine i gradovi uglavnom za kompostane, tu su i
postrojenja za sortiranje otpada, za što su također zainteresirani općine i gradovi, i bilo bi
najbolje da je povezano više njih, onda su tu i postrojenja za obradu građevinskog i
glomaznog otpada, gdje je već iskazana inicijativa i privatnog sektora koji opet tu ima svoj
interes, ali i nekih lokalnih samouprava. Moramo smanjiti miješani komunalni otpad,
gospodarenje otpadom je danas kružno gospodarstvo, otpad više nije izdvojen kao otpad, već
sastavni dio kružnog gospodarstva, iz onog što je bilo otpad treba izvući što više sirovina koje

ćemo ponovno vratiti u proizvodni proces, a ono što stvarno ne možemo nikako iskoristiti
mora biti obrađeno na adekvatan način“ – poručila je načelnica Sektora za održivo
gospodarenje otpadom u Ministarstvu gospodarstva Sanja Radović.
„Još jednom smo dokazali da smo jedna od najuspješnijih Općina na području naše županije ,
imamo impresivne rezultate i nastaviti ćemo u tom toku“ poručio je načelnik općine Zlatko
Aga.

Utihnućem školskih zvona prestale su zajedničke dječje aktivnosti. Da ljeto ne bi bilo "prazno" za djecu s područja naše općine pobrinuli su se u Zapolju.

U organizaciji Župe mučeništva sv. Ivana Krstitelja od 09. do 12. srpnja, održava se oratorij za djecu predškolske i osnovno školske dobi. Oratorij predvode salezijanci iz Zagreba. Na oratoriju sudjeluje sedamdesetak djece s područja zapoljske i okolnih župa Novogradiškog dekanata. Za dobru organizaciju pobrinuli su se mladi iz župe Zapolje u svojstvu animatora i logističke potpore cijelog događaja. Svoju svesrdnu pomoć također su dali roditelji djece svakodnevno pripravljajući zajednički doručak i večeru.

Oratorij je metoda rada koju su su u katoličkoj Crkvi započeli sv. Filip Neri i sv. Franjo Saleški, sv. Ivan don Bosco te je do danas prerastao u skup dobro promišljenih edukativnih, pedagoških, odgojnih i molitvenih metoda. Radom i boravkom u oratoriju djecu i mlade se kroz igru uči vjernosti Crkvi, domovini, zajedništvu i molitvenom životu.

Druženje započinje jutarnjom sv. Misom te slijedi edukativni dio do doručka. Nakon doručka u 10 sati je zabavni dio. Pauza je od 12 do 17 sati. U ovom drugom dijelu djeca kroz igru i ples na stoje za život prihvatiti ono što su do podne naučili. Zajednička večera je u 18 sati. Program završava molitvom krunice u 20 i 30 sati.

Mi smo oni koji mijenjaju svijet i na to treba biti ponosan. Posao učitelja ponekad iscrpljuje, ali i puno toga donosi i zbog toga je biti učitelj najbolji posao na svijetu, riječi su koje često čujemo od prosvjetnih djelatnika koji sa srcem rade svoj posao. Jedna od takvih je i učiteljica Koraljka Šimić iz Osnovne škole „Vladimir Nazor” u Adžamovcima.

Nepresušna energija i elan s kojima već 26 godina podučava djecu u ovoj školi i danas zrači, a razgovarali smo s njom nedavno jer nas je htjela upoznati s radom njene učenice Eve Mirčić, djevojčice koja slika nestvarno lijepo. Bila je to prilika upoznati Evu, ali i progovoriti s učiteljicom Koraljkom o njenom radu:

– Ja sam sretna što radim posao učiteljice, profesija je to koja ispunjava i oplemenjuje čovjeka i nikada nisam požalila što sam odlučila krenuti ovim putem. Volim kad dođem nasmijana i raspoložena u školu. Trudim se svaki dan dolaziti takva, naravno, svi mi imamo neke svoje osobne probleme i brige, ali se trudim to ostaviti po strani i dolaziti u školu vedra i nasmijana. Djeca to cijene i vole i ljubavlju vraćaju. Iza mene je nekoliko generacija učenika, svi su oni sada svoji ljudi, neki od njih čak i rade sa mnom. Sretna sam kada mi se jave, to je veliki ponos; nedavno mi je jedna majka poslala sliku maturanta i rekla, evo to je onaj dječak kojega ste odgajali. To je prekrasno.

Poziv učiteljice nisam slučajno izabrala. Oduvijek sam to htjela. Još kao dijete sam sastavljala dnevnik, poučavala djecu i nisam požalila. Sve ono što ulažeš u svoj rad, na kraju ti se uvijek dobrim vraća.

U životu bude svakakvih trenutaka, svaki puta mislim za generaciju koju odgajam da mi je najbolja. U svoj djeci treba vidjeti nešto dobro, uvijek pohvaliti, a ono što nije dobro, zaboraviti i s osmijehom i pozitivom ići dalje – kaže učiteljica Koraljka Šimić.

Svako je dijete na svoj način posebno

– U svakom učeniku nastojim pronaći nešto dobro, jedna od takvih učenica je i Eva Mirčić. Mislim da svaku priliku ne treba propustiti, svaki od učitelja, posebice mi koji radimo u malim razredima, možemo vidjeti po čemu je neko dijete drukčije i posebno. U razredu imam učenicu koja je fantastična nogometašica i sudjeluje u brojnim natjecanjima, imam učenika koji prekrasno piše, jedna učenica na poseban način odgovara sve ono što pripremi za nastavu. Jedno je matematičar, jedno je odlično u Likovnoj kulturi…

Imamo svoj školski časopis i onda u svakom broju nastojimo takvo dijete istaknuti i prikazati njegov rad. Tako i Eva Mirčić prekrasno slika. Eva je djevojčica koja je malo „isplivala” iz svog razreda upravo zbog svog slikarskog talenta. Uočila sam da Eva ima dok slika, drugačiji način mišljenja, sat vremena Likovne kulture joj je malo i uvijek se u svakom radu daje puno više i nudi nešto novo.

Često se puta zapitamo je li to zaista njeno djelo, jer je njezin potez kistom, držanje pribora sasvim drugačiji i vidi se da je poseban. Svaki njen rad je poseban i nudi nešto novo. Imamo časopis koji izlazi jednom mjesečno i Eva uvijek nastoji popratiti slikom temu časopisa.

Osim što prekrasno slika, Eva ima i fantastičan dar pisanja. Sudjelovala je na Susretima malih pjesnika Slavonije i Baranje i ušla među 40 najboljih – s osmijehom kaže učiteljica Koraljka Šimić.

Eva Mirčić: Prvu sliku naslikala u znak zahvalnosti prijatelju

– Završila sam četvrti razred Osnovne škole „Vladimir Nazor” u Adžamovcima. Živim u Zapolju i jako volim slikati. Škola mi je uvijek na prvom mjestu, a onda slikanje. Slikati sam krenula u trećem razredu kada je moj tata pao s krova i slomio rebro, spasio ga je moj prijatelj i onda sam u znak zahvalnosti odlučila njemu naslikati jednu sliku. Bila je to slika mora i obale. I nakon toga je krenulo, volim slikati plaže i zalazak sunca. Jako volim životinje, pa onda dodam i ponekog konja, psa…

Slikam s akrilnim bojama, a sada ću krenuti i s prelijevanjem boja. Učiteljica Koraljka mi je jako puno pomogla u mom radu, neke ideje „pokupim” s interneta, ali uvijek dodam nešto svoje. Volim i pisati, to je nešto što me veseli i nikada mi nije teško. Sudjelovala sam na nekoliko natječaja i posebno me veseli kada osvojim nagradu ili mi netko kaže da sam nešto dobro napravila. Kakva sam učenica?! Nisam loša. Sada krećem u peti razred, protekle četiri godine bile su mi super, razred mi je bio super, puno smo pričali, veselili se. Velika nam je podrška u svemu bila učiteljica Koraljka, ali tu su i moji roditelji. Jednoga dana kada odrastem želim biti učiteljica, ali će mi slikanje biti hobi – kaže Eva.

https://radiong.hr/uciteljica-koraljka-simic-i-ucenica-eva-mircic-u-svakom-uceniku-treba-pronaci-nesto-pozitivno-i-dobro/

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...