resetarimore04big

Poštovani roditelji!

U ponedjeljak, 1. srpnja 2019. polazak autobusa na ljetovanje u ljetni kamp „Bale" je u 6:00 sati ispred zgrade vrtića u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari.

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn.

Prema tome, svi dobavljači koji javnim naručiteljima isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 01. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune u skladu s EU normom.

REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko posavska županija
Općina Rešetari
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-03/19-01/3
URBROJ: 2178/22-19-1
Rešetari, 26. 6. 2019.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11) načelnik Općine Rešetari raspisuje
O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari na

1. Radno mjesto – komunalni djelatnik
– 1 izvršitelja/ce na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) s mogućnošću produženja.
2. Opći uvjeti za prijam: hrvatsko državljanstvo, punoljetnost i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...