izobrazba pesticidiPOZIV za OPG-ove i građane

PREDMET: ORGANIZACIJA IZOBRAZBE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

Direktiva EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te hrvatskim Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/2014) te Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN br. 115/2018) određeno je da svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovne modele izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe (mnogima na području Općine Rešetari izišao je rok te moraju obnoviti dopunsku izobrazbu – PROVJERITE).

Budući da su obveznici izobrazbe po svim modelima prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/2012) morali završiti osnovni modul izobrazbe u trajanju od minimalno 15 školski sati najkasnije do 26.11.2015. godine, došlo je vrijeme za obnovu i dopunu znanja kroz dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati.

zastita divljaciOpćinski načelnik Zlatko Aga potpisao je Ugovor sa Obrtom za šumarstvo i lovstvo Arvay iz Bjelovara za izradu Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Rešetari za vremensko razdoblje od 01. veljače 2021. godine do 01. veljače 2023. godine, tj. na programsko razdoblje od 10 godina.

Program koji utvrđuje da se divljač na površinama izvan lovišta i na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta zaštićuje i lovi u skladu s programom zaštite divljači.

Obuhvat Programa odnositi će se na područje Općine koje će se definirati Odlukom o proglašenju izvan lovišta na području Općine, koju će donijeti Općinsko vijeće Općine Rešetari.

Program je planski akt kojega donosi pravna ili fizička osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem na kojem se ne ustanovljava lovište, čime nakon usvajanja istog stječe odgovarajuća prava lovoovlaštenika na vremensko razdoblje od 10 godina.

Lov divljači s površina na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta obavlja korisnik te površine ako je registriran za obavljanje lova ili može lov povjeriti registriranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a u skladu sa Zakonom o lovstvu.

zgrada opcine19Općina Rešetari ugovorila je sa Zavodom za prostorno planiranje d.d. Osijek izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Rešetari za razdoblje od 2017. do 2020. godine propisane Zakonom, a pobliži sadržaj Izvješća, obvezni prostorni pokazatelji i način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi Izvješća i drugi zahtjevi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja, propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima što bi trebalo poslužiti za potrebitim novim Izvješćem o stanju u prostoru.

Vremensko razdoblje za koje se izrađuje Izvješće o stanju u prostoru određeno je s ciljem da se njime može obraditi i prikazati što relevantnija analiza, ocjena stanja i trendovi prostornog razvoja, kao podloga za što kvalitetniju pripremu mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja cijele Općine Rešetari.

Zato se pozivaju svi zainteresirani građani ako su uočili nedostatke u prostoru da iste dostave kao podatak za Izvješće u koje se posebno uključuju nadležna državna tijela, tijela jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te svih dostupnih drugih izvora i dokumentacija.

Po izradi Izvješća o stanju u prostoru postupit će se novim strategijama i Planom ukupnog razvoja iza predstojećih lokalnih izbora u svibnju 2021. godine kao i temelj za izradu i izmjenu Prostorno planske dokumentacije u pisanom i grafičkom obliku – naglasio je načelnik Zlatko Aga.

DSC 7833Nakon što je u studenom prošle godine Općina Rešetari završila jedan veliki i značajan projekt – Izgradnja Dječjeg vrtića, jučer 02.02.2021. godine obavljen je tehnički pregled županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, ispostave Nova Gradiška, kao i svih drugih javnopravnih tijela koji su sudjelovali u izgradnji. Za petnaestak dana trebala bi biti dobivena uporabna dozvola, a za trideset dana počinje selidba vrtića u novi prostor.

Investicija je vrijedna 10,5 milijuna kuna, od čega je 7,44 milijuna EU sredstava u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, dok je vlastitih 3 milijuna kuna izdvojila Općina Rešetari iz svog proračuna.

Osim pomoćnih prostora, kako bi zadovoljili pedagoške standarde, izgrađene su prostorije za 3 odgojne skupine sa svim popratnim sadržajima temeljenim na standardima, kao i višenamjenski prostor za različite aktivnosti te prostori za rad odgajatelja i uprave dječjeg vrtića.

U suradnji s ravnateljicom dječjeg vrtića gosp. Jasminkom Kolić Općina je aplicirala još jedan projekt financiran EU sredstvima kroz Socijalni fond, tj. natječaj popodnevnog boravka djece, a tim projektom želimo doprinijeti kvaliteti samog vrtića.

1Početak godine, zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima donosi nove radove na uređenju komunalne i društvene infrastrukture. Tako su započeli radovi na poljskom i protupožarnom putu i uređenje otresnica na izlazu i ulazu puta u „KASNE“ u dužini od 1.300 metara.

Ovaj projekt financira Općina Rešetari, a provesti će se kako bi se olakšao i omogućio pristup brdskom dijelu iznad kuća u Ulici Matije Gupca u Rešetarima te spoj u brdskom dijelu na Frankopansku ulicu u Rešetarima, što će u konačnici biti uređeno oko 2.200 metara poljske ceste, ali iste koja će služiti kao i protupožarni put. Novih 2.200 metara uređenog puta smanjiti će opasnost od nastajanja požara u brdskom dijelu gdje se nalaze voćnjaci i vinogradi, odnosno isti bi trebao olakšati njegovo potencijalno suzbijanje i gašenje.

Projekt izvodi poduzeće Automehanika i građevinarstvo Gudeljević iz Cernika, a njegova ukupna vrijednost iznosi 160.000,00 kn – rekao je načelnik Zlatko Aga te je najavio uređenje još nekoliko poljskih puteva sa svrhom protupožarne zaštite na području Općine Rešetari u 2021. godini.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...