Provedeno udruživanje Slavče d.o.o. i RVD-NG d.o.o. u Projekt „Vodovod Zapadna Slavonija „ d.o.o.

1 6U maloj vijećnici grada Nova Gradiška održane su skupštine Slavče d.o.o., Nova Gradiška, Regionalnog vodovoda Davor-Nova Gradiška d.o.o., Davor, kao i skupština novog budućeg javnog distributera vodoopskrbe i odvodnje Novogradiškog kraja, Vodovod Zapadna Slavonija d.o.o. Nova Gradiška s ciljem udruživanja uz realizaciju niza projekata sigurne opskrbe i distribucije vodnih usluga, a slijedom Zakona o vodama te osnivanju aglomeracijskih područja.

Projekt udruženja Slavče i Regionalnog vodovoda Davor se provodi u zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije, te obuhvaća 10 općina (Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Davor, Rešetari, Vrbje, Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška) zajedno sa gradom Nova Gradiška, a njegovom realizacijom 45.000 stanovnika dobilo bi mogućnost priključka na javnu vodoopskrbu s novog pogona pitke vode u Davora kao i lakši pristup prema EU projektima.

Skupštinu su vodili gradonačelnik Vinko Grgić i načelnik Đuro Anđelković uz prisutnost direktora javnih distributera pitke vode i odvodnje, te načelnika općina Cernik, Staro Petrovo Selo i Rešetari.

Uvođenje poreza na nekretnine - OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA obveznicima POREZA NA NEKRETNINE

porez-na-nekretnine-rubrikaTemeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Rešetari, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici:

• da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone),

da se nekretninom smatra:

- stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje (vikendice),
- poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
- garažni prostor,

Potpisani EU ugovori u vrijednosti od 2,3 milijarde kuna među kojima je i 2 faza Aglomeracije Nova Gradiška-Rešetari-Cernik

1 4Projekti sufinancirani sredstvima strukturnih fondova, a koji se provode u 2 faze kroz dva programska razdoblja: prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekti, za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava kao i ugovori o sufinanciranju, a to su Poreč, Osijek, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, RVS Osijek i Vodice, važni su projekti vodno-komunalne infrastrukture kojima će se unaprijediti javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i javni sustav vodoopskrbe na područjima Istarske, Osječko – baranjske, Brodsko – posavske, Vukovarsko – srijemske i Šibensko – kninske županije. Njihova realizacija započela je u okviru prethodnog Operativnog programa „Zaštita okoliša", a nastavlja se financirati kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija".

Realizacijom ovih projekata proširit će se i poboljšati sustav odvodnje i javne vodoopskrbe izgradnjom i rekonstrukcijom cca 383 km kolektora, izgradnjom 33 CS, izgradnjom 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) ukupnih kapaciteta 407.600 ES, a čime će se omogućiti priključenje 45.596 novih stanovnika na sustav javne odvodnje, priključenje i poboljšanje sustava javne vodoopskrbe za 17.879 stanovnika te smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda i očuvanje površinskih i podzemnih voda pročišćavanjem otpadnih voda odgovarajućim uređajima za pročišćavanje za 407.600 ES.

Općina prvi puta napravila registar podataka o nekretninama u vlasništvu općine Rešetari: Do sad procijenjena imovina vrijedna više od 40 milijuna kuna

strategija-imovinaPrvi podaci popisani u katalog i javni registar općinske imovine pokazuju da Općina Rešetari u svom vlasništvu ima nekretnine vrijedne u iznosu od 40 milijuna kuna, pa se stoga na 2. sjednici Općinskog vijeća 10. srpnja 2017. godine , prišlo po prvi puta donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Rešetari za razdoblje 2017-2022 godine, kao i Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine za 2017. godinu tj. donijet je Plan prodaje nekretnina u 2017. godini.

U jedinstveni registar i katalog općinske imovine do sada je uneseno 525 raznih nekretnina, a popisana procijenjena vrijednost općinskih poslovnih, stambenih i društvenih nekretnina, zajedno sa zemljištem u vlasništvu Općine, iznosi 40.578.450,00 kn.

Naime, sredinom prošle godine, načelnik je započeo projekt „ Upravljanje imovinom" u sklopu kojeg se prišlo internoj obradi podataka i rješavanja do sad neriješenih problema utvrđivanja vlasništva svega što općina posjeduje te procjene vrijednosti iste.

Načelnik općine Zlatko Aga naglasio je da će javni registar i katalog nekretnina uvijek biti podložan promjenama, te da će se taj posao stalno morati pratiti i dorađivati kako se budu nekretnine stjecale ili prodavale ili zbog drugih razloga promjena kretanja na tržištu. Postoji još dosta imovine koja nije uvedena u Registar zbog čega će općina tražiti pomoć Ministarstva za upravljanje imovinom RH, institucija Državne geodetske uprave, županije i drugih relevantnih institucija kako bi Registar bio što potpuniji.

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA

aglomeracijaDana 25. srpnja 2017. godine u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, s početkom u 11:30 sati bit će upriličeno svečano potpisivanje ugovora za projekte sufinancirane sredstvima strukturnih fondova, a koji se provode u 2 faze kroz dva programska razdoblja – prva faza u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., a druga faza u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svečanom potpisivanju Ugovora za projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" uz načelnika Općine Rešetari Zlatka Agu ugovor će potpisati i gradonačelnik grada Nova Gradiška Vinko Grgić, načelnik Općine Cernik Vitomir Žakić i Ivan Mikić direktor komunalnog poduzeća Slavča d.o.o.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura) bez PDV-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 70,3 %. U nacionalnoj komponenti financiranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sudjeluju sa po 43,33 % dok jedinice lokalne samouprave na sebe preuzimaju preostalih 13,34 % nacionalnog financiranja, odnosno nešto manje od 4 % ukupnog iznosa projekta.

Projekt obuhvaća aglomeraciju na području Grada Nova Gradiška te Općine Cernik i Općine Rešetari.

Uz doprinos poboljšanju uvjeta života i rada ljudi na cijelom području obuhvata projekta, projekt će omogućiti pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima.

Na svečanosti će biti upriličeno potpisivanje tri ugovora za projekt:
- 1. dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava –FAZA 1
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – FAZA 2
- Ugovor o sufinanciranju projekta – FAZA 2

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...