za baner video

 

Građani se pripremaju za novu sezonu grijanja, te sve veći broj nabavlja kupovinom drva (višemetrice) za ogrijev preko Hrvatskih šuma, ista ogrijevna drva uz popratnicu dovoze do svojih kuća za koju izdaje nadležna šumarija uz propisnu obilježbu na presijeku trupca. Rok vožnje popratnice je 24 sata od vremena izdavanja iz šume do lokacije istovara.

Svjesni da mještani nemaju velika dvorišta, Općina Rešetari temeljem Odluke o komunalnom redu, upozorava građane da moraju drva ukloniti sa javnih površina u roku od 8 dana od istovara, te bi predhodno trebali zatražiti suglasnost komunalnog redara za istovar na javnoj površini.

Stoga se pozivaju svi koji imaju drva na javnoj površini, da ista u roku srežu i uklone, te javnu površinu privedu urednom stanju.

Načenik Općine Rešetari obišao je lokalitet arheološkog nalazišta Lipanovac – Pustošine (Grgurevo) u Drežniku gdje je Hrvatski restauratorski zavod završio sa ovom fazom arheološkog istraživanja. Stručno izvješće o provedenim istraživanjima će biti izrađeno u roku 3 mjeseca od završetka arheološkog istraživanja.

„Riječ je o arheološkom nalazištu koje ima veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma Brodsko – posavske županije i Općine Rešetari“ -  istaknuo je Općinski načelnik.

Jučer, 27.4.2023. godine radna skupina Općine Rešetari na čelu s načelnikom Zlatkom Aga posjetila je Opštinu Irig u Srbiji, autonomna pokrajina Vojvodina. Zajedno sa projektnim timom iz Srbije na čelu s voditeljicom odjela za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvoj i lokalnu poreznu upravu Gordanom Džigurski, predstavnici Općine Rešetari započeli su razgovore i pripremu zajedničkog projekta u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije ima za cilj jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

Prihvatljiva tematska područja u okviru Programa jesu: društvena, kulturna, gospodarska, javna te zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije. Zajedničkim dogovorom odlučilo se za ulaganje u javna tematska područja.

Dogovorenim zajedničkim projektom će se pridonijeti osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala, potaći aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji te doprinijeti stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podići kvalitetu života i integracija cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

„Veselim se budućoj zajedničkoj suradnji. Ovo će biti temelj za buduću zajedničke projekte koji se planiraju u okviru  Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Srbija koji će biti u financijskom smislu dosta značajniji“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Radna skupina Općine Rešetari na čelu s načelnikom Zlatkom Aga održala je sastanak s predstavnicima Općine Usora iz Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojski kanton s kojima su započeli razgovore i pripremu zajedničkog projekta u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ima za cilj jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti

Prihvatljiva tematska područja u okviru Programa jesu: društvena, kulturna, gospodarska, javna te zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije. Zajedničkim dogovorom odlučilo se za ulaganje u društvena tematska područja.

Dogovorenim zajedničkim projektom će se pridonijeti osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala, potaći aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te doprinijeti stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podići kvalitetu života i integracija cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

„Veselim se budućoj zajedničkoj suradnji. Ovo će biti temelj za buduću zajedničke projekte koji se planiraju u okviru  Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora koji će biti u financijskom smislu dosta značajniji“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

  1. travnja 2023. godine u prostorijama Općine Rešetari je održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Rešetari koju je sazvao načelnik Općine Rešetari.

Na sjednici je iznesen prijedlog Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Rešetari za protupožarnu sezonu 2023. godine, prijedlog Financijskog plana za požarnu sezonu 2023., prijedlog Plana aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2023. godinu, prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Rešetari u 2023. godine.

Načelnik Općine Rešetari dao je prijedlog za održavanje probnih vježbi civilne zaštite za ovu 2023. godinu, a koje bi se trebale održati početkom rujna 2023. godine.

Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Rešetari i načelnik Stožera civilne zaštite Zlatko Aga, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari Monika Starčević,  članovi Stožera te Hrvoje Romić, predstavnik Zavoda za unaprjeđenje sigurnosti d.d.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...