dron-resetari-iz-zrakaOvih dana izdana je po građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/19-01/000153, URBROJ: 2178/01-03-02/5-02-0018 od 03.06.2020. godine, Potvrda o pravomoćnosti rješenja građevinske dozvole s upisom u katastar i gruntovnicu za ŽC 4159 (TRIC POLJE) Zapolje-Brđani na području Općine Rešetari, izrađene od strane ovlaštene tvrtke SB CONSULTING j.d.o.o., Slavonski Brod.

Naime, radi se o višegodišnjoj težnji općine Rešetari na inicijativu mještana Brđani da se jedina nerazvrstana cesta u općini asfaltira i uredi kako bi pristup od ŽC 4142 Zapolje bio brži i lakši u naselje Brđani. Postupak je zbog imovinsko-pravnih odnosa trajao jako dugo. Izdanom građevinskom dozvolom za novoformiranu k.č. 855 k.o. Brđani veličine 10039 m2 postupak ishođenja svih dozvola započeo je u svibnju 2018. godine i napokon uspješno završen po pitanju dozvole za gradnju.

Sad predstoji faza pripremanja financijske konstrukcije za izgradnju i uređenje jedine neasfaltirane javne ceste na području Općine Rešetari. Nadamo se da će ista financijska konstrukcija biti realizirana u 2021. godini.

RJEŠENJE

OPĆINA REŠETARI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.resetari.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA REŠETARI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

radne-biljezniceOpćina Rešetari je u 7. mjeseca objavila poziv roditeljima učenika osnovnih škola s područja općine Rešetari da podnesu zahtjev za nadoknadom troškova nabava mapa za likovnu kulturu i radnog materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu.

Financiranje mapa za učenike OŠ Ante Starčevića Rešetari je dogovoreno u suradnji sa školom. Mape za likovnu kulturu i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu je naručila škola, a financirat će ih Općina Rešetari.

Ovim putem pozivamo roditelje učenika Osnovne škole Vladimir Nazor Adžamovci, da podnesu zahtjev za financiranjem, oni koji to još nisu napravili. Roditelji za to trebaju popuniti Obrazac u privitku, koji mogu preuzeti i u Općini Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari ili na web stranici općine Rešetari www.resetari.hr te ih dostaviti zajedno s računom za kupljenu robu i brojem računa na koji će im izvršiti nadoknada troškova. Rok za podnošenje zahtjeva je 19.09.2020. godine.

OBRAZAC ZAHTJEVA

popis-poljoprivredeU ponedjeljak, 14. rujna, na području cijele Hrvatske, pa tako i na području općine Rešetari počinje Popis poljoprivrede 2020. godine.

Na našem području provodit će ga Popisni centar Staro Petrovo Selo koji obuhvaća područje općina Nove Kapele, Starog Petrovog Sela i Rešetara.

U Popisnom centru rade voditelj, jedan član i 3 kontrolora koji obučavaju, kontroliraju i vode popis.

Na navedenom području popis će obavljati stručno osposobljeni popisivači.

Što je Popis poljoprivrede?

Popis poljoprivrede je opsežno statističko istraživanje poljoprivrednih gospodarstava, a u RH se provodi drugi put.

Zašto se provodi?

Svrha Popisa jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini EU i osigurati potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).

Dobiveni podaci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i planiranje okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.

en-ob-ob-kuKao što je i najavio u pripremi Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća, načelnik Zlatko Aga predložio je Općinskom vijeću Općine Rešetari donošenje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća za područje Općine Rešetari.

Riječ je o novom programu, a njegov cilj je omogućiti da Općina građanima sufinancira dio njihovog udjela u energetskoj obnovi obiteljskih kuća.

Prema dovršenom Programu pravo na sufinanciranje prema Javnom pozivu imali bi vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća, koji ulažu sredstava u njenu energetsku obnovu.

Ako prijavitelj na Javni poziv Fonda ostvari državnu potporu, tada bi ostvario od Općine pravo na povrat ili sufinanciranje u visini od 5% vlastitog učešća. Drugim riječima, vlasnik ili suvlasnik od države može ostvariti 60% potpore, a 40% sredstava mora osigurati sam. U tom slučaju bi od Općine dobili još 5% potpore pa bi njegovo konačno vlastito učešće bilo 35%. Pritom se podrazumijeva da prijavitelj Općini mora dostaviti sve dokaze iz kojih je razvidno da su za obnovu dobili državna sredstva i za koje radove, kao i dokaze o specifikaciji izvedenih radova.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...