Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ponovno je otvorilo natječaj, kojim se MSP-ovima pruža potpora za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi, a sve s ciljem osiguranja preduvjeta za povećanje izvoza, poboljšanja kvalitete proizvoda i povjerenja potrošača, uklanjanja zapreka u trgovini omogućavanjem pristupa tržištima te u konačnici osiguranja ukupne konkurentnosti.

Riječ je o natječaju „Certifikacijom proizvoda do tržišta", za kojeg je u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 30.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Na natječaj za mjeru Restrukturiranje mogu se prijaviti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) koji su upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Inovacijski vaučeri za mikro, male i srednje poduzetnike

S ciljem jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, a sve u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na njihovu komercijalizaciju, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta po prvi puta je otvorilo poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Inovacijski vaučeri za MSP-ove".

Radi se o pozivu za kojeg su prihvatljivi prijavitelji pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Njihove aktivnosti, a koje su prvenstveno usmjerene na testiranje, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti te stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa, financirat će se različitim intenzitetima potpore, a ovisno o lokaciji na kojoj su prijavitelji registrirani na području jedinice područne (regionalne) samouprave, u skladu s Odlukom o razvrstavanju spomenutih jedinica prema indeksu razvijenosti.

Poziv: Povećanje energ. učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu i trgovini

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv čija je svrha poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ministarstvo branitelja – sufinanciranje pripremnih tečajeva

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2018./2019. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2018./2019. mogu se javiti:

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...