za baner video

 

zelena cistkaU subotu 18. Travnja 2015. godine Općina Rešetari će se pridružiti ovogodišnjoj ekološkoj akciji Zelena čistka – jedan dan za čist okoliš.

U cilju što bolje provedbe načelnik Zlatko Aga, svim je mjesnim odborima poslao dopise sa zamolbom da lociraju onečišćena mjesta na svom području, te dostave podatke o vrsti i količini nelegalno odloženog otpada na njima.

Mjesni odbori koji ističu da na svojim područjima nemaju divljih odlagališta biti će upućeni da se u Zelenu čistku uključe uklanjanje raslinje s javnih zelenih površina ili uređenju domaćinstava i drugih površina svojih sugrađana koji su teško bolesni, stari ili žive u teškim socijalnim prilikama.

Kao što je poznato, Općina Rešetari je u svim dosadašnjim akcijama od prve 2012. godine pa nadalje po masovnom odazivu građana i udruga bila prva u Brodsko-posavskoj županiji po volonterskoj akciji.

I ove će godine vodstvo Općine Rešetari uoči zelene čistke održati koordinacijski sastanak s predstavnicima mjesnih odbora, civilnih udruga i svih drugih prijavljenih za sudjelovanje u akciji, te s njima dogovoriti sve detalje oko početka, sortiranja i odvoza prikupljenog otpada, opskrbe sudionika akcije vrećama i rukavicama, kontaktiranje s komunalnim društvima, prehranu odraslih sudionika i djece, te medijsko praćenje akcije.

eu-projektMinistar poljoprivrede Tihomir Jakovina uputio je poziv gradu Nova Gradiška te općinama Cernik i Rešetari kao i nositelju projekta komunalnoj tvrtki Slavča d.o.o. da dostave projektni prijedlog u sklopu ograničenog Poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.13. u sklopu Operativnog programa „Zaštite okoliša" za razdoblje 2007 – 2013.

Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 06. ožujka 2015. godine.

Sukladno smjernicama o postupanju tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata EU, Ministarstvo poljoprivrede kao predstavničko tijelo razine 1 za operativni program „Zaštite okoliša" za razdoblje 2007 – 2013. Prioriteta OS 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama" pozvalo je da se pripreme i podnesu prijave projektnog prijedloga na ograničenom natječaju u sklopu ukazanog poziva.

eu-projektU Elektroničkom oglasniku javne nabave RH od 09.02.2015. godine pod oznakom 2015/S005-0004904, tvrtka Slavča d.o.o. kao nositelj, objavila je poziv za nadmetanje za nabavu radova Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška".

Procijenjena vrijednost radova iznosi 78.946,119,00 kn.
Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju u najvećem se dijelu odnose za područje općine Rešetari, tj. šest naselja; Bukovica, Drežnik, Gunjavci, Adžamovci, Brđani i Zapolje i završetku Rešetara i to za izvođenje radova sa procjenom vrijednosti u iznosu od 45.250.320,00 kn.

Rok za dostavu ponuda je 30.03.2015. godine do 10,00 sati.

Provedbom javne nabave cilj je što prije ugovoriti izvođača radova kako bi započele aktivnosti izgradnje i realizacije EU projekta aglomeracije Nova Gradiška - Cernik – Rešetari, te u potpunosti završiti vodoopskrbu i vodoodvodnju na spomenutom području.

1423225506hgk vaučer moj eu vaučer projekt euznalica euprojekti eufondvoi ruralni razvoj mjera 04 infopulsHrvatska gospodarska komora izdvaja milijun kuna izravne financijske potpore za izradu prijavnih dokumenata za EU projekte za gospodarstvenike. Jednom od novih usluga HGK "Moj EU projekt vaučer" sufinancira pripremu dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna. Vaučeri su također nova usluga HGK kojoj je cilj da se svim tvrtkama članicama olakša i automatizira pristup dostupnim informacijama o konkretnim poslovnim prilikama na inozemnim tržištima. Oni se isključivo mogu iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ispunjeni prijavni obrazac prijavitelj je dužan ispuniti i nalazi se na stranicama HGK-a.

Prihvatljivi prijavitelji za natječaj su članice HGK, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti propisane pravilnicima o provedbi mjera ruralnog razvoja. Natječaj će trajati do 27. veljače, a prvih 35 prijava koje zadovoljavaju osnvne kriterije, biti će uvrštene na listu prihvatljivih prijavitelja uz još njih sedam, odnosno 20 posto na rezervnu listu. Isplata vaučera biti će u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.

Više o natječaju možete pogledati na linku: http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-medjunarodni/natjecaj-moj-eu-proj...

Izvor: http://www.hgk.hr/djelatnost/gosp_financije/hrvatska-gospodarska-komora-...

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...