skola-resetariOpćina Rešetari će pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece osnovnih i srednjih škola sa područja općine Rešetari za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. iz sredstava Proračuna Općine Rešetari.

Pravo na pomoć imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece osnovne i srednje škole koji imaju prebivalište na području općine Rešetari kojima su mjesečni prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kuna po članu obitelji uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom.

pdfOPŠIRNIJE / ODLUKA

pdfJAVNI POZIV RODITELJIMA

pdfZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

zgrada-opcine1Sukladno člancima 19., 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), te Javnom natječaju objavljenog dana 24.07.2018. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Rešetari www.resetari.hr .
Povjerenstvo za provedbu postupka:

P O Z I V A na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sljedeći kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca s mogućnošću produženja i kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca s mogućnošću produženja i rasporeda na radno mjesto komunalni djelatnik u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE / POZIV

zgrada-opcine-resetariNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15),članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 3/16.)i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rešetari („službeni glasnik Općine Rešetari 4/17) Načelnik Općine Rešetari donosi

ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Javnom natječaju se izlaže uređeni poslovni prostor u vlasništvu Općine Rešetari na slijedećoj lokaciji:

2. Poslovni prostor u Adžamovcima, Sv Valentina bb u Društvenom domu, u zgradi katastarske oznake kč.br. 19/2k u zk.ul. 397 k.o.Adžamovci, namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti , a koji se sastoji od trgovine od 93, m2 od 61 m2 vanjskog skladišta.
Početni iznos mjesečne zakupnine trgovine je 12,00 kn po m2 , a vanjskog skladišnog prostora je 6,00 kn po m2

Navedeni poslovni prostor moguće je razgledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do12,00 sati, po prethodnoj najavi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari.
Poslovni prostori daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

pdfZAKLJUČAK NAČELNIKA


pdfNATJEČAJ

vinlozVlasnici/posjednici/korisnici poljoprivrednog zemljišta (oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci, močvare) obavezni su svoje poljoprivredne parcele obrađivati prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), te provoditi propisane agrotehničke mjere.

Ako se na poljoprivrednom zemljištu ne uzgaja nikakva poljoprivredna kultura, vlasnici/posjednici/korisnici zemljišta u obavezi su poljoprivredne parcele redovito čistiti i uređivati.

nac-zakl-za-razv-civ-drusRaspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u RH, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u RH koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade. Uz navedeno, raspisan je i natječaj Društveni kapital zajednice za razvoj lokalnih zajednica. Rok za prijavu je 17. rujna.

Više informacija o natječajima pronađite ovdje.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...