Predstavnici Općine Rešetari u posjeti Općini Marina

naslovnaKUD Drežnik i predsjednica Općinskog vijeća Općine Rešetari Milka Perković, prošli vikend su bili gosti Općini Marina kod Trogira i njihovoj KUU Andrija Matijaš-Pauk gdje su se predstavili pjesmama i plesovima Slavonije na folklornoj večeri povodom zatvaranja Marinske ljetne sezone.

U sklopu posjeta upriličen je i sastanak u prostoru njihove općine sa načelnikom gosp. Antom Mamut, zamjenicom načelnika gosp. Katarinom Kazoti-Jerković i predsjednikom Općinskog vijeća gosp. Davorom Radić. Razmijenjena su iskustva i prigodni pokloni te dogovorena daljnja suradnja između dviju općina.

jpgFOTO GALERIJA

 

Obavijest o proglašenju elementarne nepogode izazvane SUŠOM

susaresObavještavamo Vas da je za područje općine Rešetari proglašena elementarna nepogoda izazvana sušom u razdoblju od 01.06.2017. do 31.08.2017. godine.
Upis štete vršit će se od 04.09. do 12.09.2017. godine .

Detalje o prijavi nastale štete pogledajte na niže navedenim linkovima.

- ODLUKA O PROGLAŠENJU elementarne nepogode izazvane – SUŠOM

- OBAVIJEST

- OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE EN-P

Križ Svetog Martina u Drežniku ide na sanaciju

image-0-02-04-6e0c59efa57361df4fba7c4d10c3bdc02bc7b422afbc3e42fbd4a66d9deef328-VNa području općine Rešetari nekoliko je značajnih kulturnih dobara koja spadaju u zaštićeno kulturno-povijesnu baštinu ovog kraja. Jedno od najvažnijih nepokretnih kulturnih dobara je križ Sv. Martina na križanju cesta iznad Drežnika, koji se spominje u vizitacijama knjige „Povijest Cernika i Cernička samostanska kronika" koju je napisao pater Julije Jančula 1980. godine.

U cilju očuvanja križa Sv. Martina, Općinski načelnik je donio odluku o uređenju križa i samog prostora oko istoga, kako bi se sačuvao od propadanja jer je isti sagrađen točno prije 100 godina, na kojem je upisano „POSTAVLJEN RATNE GODINE 1917." tj. za vrijeme I. svjetskog rata.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2018. godinu

bpzUpravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavska županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2018. godinu, na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine" 47/90., 27/93. i 38/09.)

Pozivaju se sve udruge i ustanove općine Rešetari koji su zainteresirani da se jave po objavljenom pozivu i da kandidiraju svoje projekte i programe za financiranje u 2018. godini, sukladno izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije.

Prijavitelju mogu prijaviti najviše tri (3) programa.

Rok za dostavu prijedloga programa je 1. listopad 2017. godine.

- Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- OBRAZAC ZA PRIJAVU

Roditelji školaraca mogu do 15. rujna predati zahtjev za pomoć u nabavci školskih udžbenika Općini Rešetari

opcina-udzbeniciOpćina Rešetari priprema financirati nabavu novih školskih udžbenika za škole općine Rešetari od iduće školske godine, kada bi trebao započeti novi programski koncept udžbenika od 4 godine koje provodi resorno ministarstvo, uz nove nastavne programe kurikularne reforme uz prilagođene udžbenike za novo programsko razdoblje.

Svjesni skupoće kako udžbenika tako i ostale opreme za školovanje djece, koji znatno opterećuju obiteljski budžet roditelja za svakodnevni život, općina iznalazi mogućnost pomoći roditeljima u školovanju djece.

Općinska uprava ovim putem moli sve roditelje/skrbnike djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Rešetari kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kn po članu obitelji uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu i/ili redovno visoko obrazovanje.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji ostvaruju pravo zajamčene minimalne naknade mjesno nadležnog Centra za socijalnu skrb.

 

Visina sredstava novčane pomoći za sufinanciranja po učeniku su:
- za učenike od 1 – 4 razreda ................ 300,00 kn
- za učenike od 5 – 8 razreda ............... 500,00 kn
-za učenike srednje škole ................... 700,00 kn

Zahtjev za nabavku udžbenika , koji je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Rešetari i na službenim web stranicama Općine obavezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a) Preslika osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b) Presliku rodnih listova
c) Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2016. godini (za oba roditelja i radno sposobnih članova kućanstva)
d) Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba
e) Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrdu o plaći u zadnja tri mjeseca
f) Ostala primanja u kućanstvu (mirovina, roditeljska naknada itd.)-Potvrde
g) Presliku računa podnositelja zahtjeva (IBAN)
h) Preslika rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (za one koji ostvaruju pravo)
i) Preslika računa za kupljene udžbenike
j) Za učenike samohranih roditelja/skrbnika potvrda o statusu samohranog roditelja( preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, rješenja da je jedan od roditelja lišen roditeljske skrbi, potpuno lišen poslovne sposobnosti ili drugu odgovarajuću ispravu
Osobe koje primaju pomoć u nabavci udžbenika po drugoj osnovi, neće ostvariti pravo za navedenu pomoć općine.
Zahtjeve za nabavku i pomoć udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 15. rujna 2017. godine.


Zahtjev za sufinanciranje nabavke udžbenika - ovdje
Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja općine Rešetari u školskoj godini 2017/2018 - ovdje

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...