IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA RAZVOJA SUTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2019.GODINU

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2019.godinu

NACRT - PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2019. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2019. godinu

-------------------------------

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021 GODINU

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Prijedlog Proračuna Općine Rešetari za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

------------------------------

- IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU - U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

- IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

- SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI 

 

- JAVNA RASPRAVA O PROJEKTU RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA (BRZOG INTERNETA)

- PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI

- JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE REŠETARI


- FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI

____________________________________________________________________________________________________

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Rešetari provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Rešetari dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Rešetari.

Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Dubravka Blažević

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari

Tel.: 035/ 367 296

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opći propisi:

•Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

•Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09),

•Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010).

 

 

 

 

 

 

 

kruz-tokNačelnik općine Rešetari Zlatko Aga obišao je gradilište na izgradnji južne obilaznice Rešetari – Nova Gradiška i prvog kružnog toka u Rešetarima gdje se, usprkos nepopravljivim vremenskim prilikama, radovi privode kraju, kao i pripremi za puštanje u promet cijelog cestovnog pravca poduzetničke zone Rešetari – Nova Gradiška.

Prvim kružnim tokom na području Općine Rešetari osim estetike razmišljalo se i o funkcionalnosti, kao i u rješenju drugih infrastrukturnih objekata.

U idućih 60 dana očekuju se i dozvole za tehničku uporabu kao i za početak prometovanja.

Buducnost-logoU subotu 14. ožujka 2015. godine u 19.00 sati u prostorijama kluba održat će se redovna godišnja skupština nogometnog kluba „Budućnosti" iz Rešetara.

Na dnevnom redu skupštine naći će se Izvješće o proteklom razdoblju rada kluba, Financijsko izvješće i plan rada, te na kraju točka razno.

natj-mladih-tehnicOsnovna škola Ante Starčevića Rešetari, već tradicionalno je domaćin Županijskog natjecanja mladih tehničara BPŽ. Ove godine na natjecanju će sudjelovati 113 učenika iz 27 osnovnih škola. Učenici će se natjecati u 12 kategorija, a pobjednici će predstavljati našu županiju na 57. državnom natjecanju mladih tehničara i 3. smotri mladih poduzetnika.

cid 25B2E072-D436-4258-AF43-DBCE6FA4B091Direktori komunalnih poduzeća Nove Gradiške i Vodica predali su danas generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću i pomoćniku ministra poljoprivrede Draženu Kurečiću aplikacijske pakete za projekte razvoja vodnokomunalne infrastrukture i gospodarenja otpadnim vodama na širem području tih gradova. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi više od 258 mil kn ili oko 23,8 mil eura. Na svečanosti je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da Republika Hrvatska spremno povlači dodijeljena EU sredstva, potvrdu čega upravo imamo u ovim prijavljenim projektima.

Uz razvojnu komponentu te komponentu zaštite okoliša, oba projekta usmjerena su i na usklađivanje s hrvatskim propisima i propisima EU, posebice s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, čiji će zahtjevi po dovršetku projekta biti ispunjeni u cijelosti. Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura), od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 67,12 % posto.

Projekt obuhvaća mrežu sustava javne odvodnje na dijelu aglomeracije koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari. Aplikacijske pakete Hrvatskim vodama predali su predstavnici komunalnog poduzeća Slavča d.o.o. Aktivnostima na ovom projektu koji bi trebao biti dovršen 2017. osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 92 %. Što se tiče vodoopskrbe, planira se produžetak magistralnog cjevovoda u duljini od 3,8 km te izgradnja nove vodospreme od 3.000 m3, čime će se uspostaviti sigurno rješenje opskrbe pitkom vodom na ovom području.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...