20190628 090744Direktori Vodovoda zapadne Slavonija d.o.o. Davor Rukavina i Matej Severović posjetili su Općinu Rešetari te su utvrdili stanje izazvano prirodnom nepogodom, kao i štete na infrastrukturi koja je pod upravljanjem Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o..
U obilasku terena, posjetili su i nekoliko domaćinstava koja su poplavljena te obećali nužnu pomoć Općini Rešetari i načelniku Zlatku Agi u sanaciji šteta.
U Općini Rešetari stanje se smiruje od poplave te je potrebno nužno i žurno krenuti u sanacije od posljedica poplava.
Općina Rešetari obratila se generalnom direktoru Hrvatskih voda na žurne aktivnosti na terenu i sanaciji nastalih šteta, a koje su uzrokovane lošim upravljanjem zadnjih godina na vodotocima, naglasio je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn.

Prema tome, svi dobavljači koji javnim naručiteljima isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 01. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune u skladu s EU normom.

resetarimore04big

Poštovani roditelji!

U ponedjeljak, 1. srpnja 2019. polazak autobusa na ljetovanje u ljetni kamp „Bale" je u 6:00 sati ispred zgrade vrtića u Rešetarima, Matije Gupca 29, Rešetari.

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...