Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Rešetari, koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće broji 13 članova.
 
Općinsko vijeće čini 13 vijećnika s predsjednikom vijeća, izvršna tijela Općine su Načelnik i zamjenik načelnika, koji zastupaju interese općine.
 

Članovi vijeća:

 
1.
Željko Marinović
Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU
2.
Željko Kolaković
Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU
3.
Milka Perković
Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU
4.
Branko Babić
Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU
5.
Hrvoje Milak
Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU
6.

Željko Domazetović

Koalicija - HSLS, HNS, SDP, HSU

7.

Jurica Atlagović

HDZ

8.

Mladen Milak

HDZ

9.

Hrvoje Moćan

HDZ

10.

Mirela Muić

HDSSB

11.

Ivan Paušić

HDSSB

12.

Ivanka Grgić

HSS

13.

Alojz Madžarević

HSS

 
 
 
 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...