za baner video

 

JAVNA NABAVA

               

eojn

 

jednostavna nabava

 

pdf JEDNOSTAVNA NABAVA - PRAVILNIK

 

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi

 

pdfObavijest o nepostojanju sukoba interesa u javnoj nabavi

 

 

2023. GODINA

 

pdf Plan nabave 2023.

 

2022. GODINA

pdf XIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf XII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

pdf IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

 

pdf III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

 

 pdf II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

 

pdf I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

 

pdf Plan javne nabave za 2022.

 

 

2021. GODINA

 

sličica za pdf XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

sličica za pdf X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

sličica za pdfIX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

sličica za pdfVIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

sličica za pdfVII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

 sličica za pdfVI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

 sličica za pdfV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

 

 IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinusličica za pdf

 

pdf III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

pdf II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

pdf I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

pdf Plan javne nabave za 2021.

 

                

                

                 2020. GODINA 

                pdf 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

                pdf Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

                pdf Plan javne nabave za 2020.

 

                 2019. GODINA 

                pdf Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

                pdf Plan javne nabave za 2019.

                ex Registar ugovora javne nabave 2019.

 

                 2018. GODINA 

                pdf Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

                pdf Plan javne nabave za 2018.

                ex Registar ugovora javne nabave 2018.

 

 

                 2017. GODINA 

 

                pdf Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

                pdf Plan javne nabave za 2017.

                pdfRegistar ugovora jednostavne nabave

 

 

                 2016. GODINA


                
pdf Plan javne nabave za 2016.


                

                 2015. GODINA

 

                  pdf II. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015.

                  pdf I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015.

                  pdf  Evidencija bagatelne nabave u 2015.

                  pdf Plan javne nabave za 2015.                                               
  
                 

 

                  2014. GODINA

 pdfI. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2014.  
 
pdfPlan javne nabave za 2014.
 
 
 
2013. GODINA
 
 
 pdfPlan javne nabave za 2013.
 
 
 
2012. GODINA
 
 
 pdfPlan javne nabave za 2012.
 
 

 


 

JAVNA NABAVA - SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA REŠETARI

 

1. Radovi na sanaciji zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' u Općini Rešetari - faza 1


2. Stručni nadzor nad sanacijom zatvorenog odlagališta „Rešetari" u Općini Rešetari – faza 1


3. Tehnička pomoć u upravljanju projektom i promidžba u provedbi projekta „Sanacija zatvorenog odlagališta „Rešetari" u Općini Rešetari – faza 1"

 
Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...