4. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada-opcine-resetariU ponedjeljak 18. prosinca 2017. godine s početkom u 16:30 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izvješće i prezentacija o izradi projekata modernizacije javne rasvjete- projektor-analiza potrošnje u sadašnjim uvjetima rada

2. Aktualna pitanja

3. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rešetari - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

4. Izvješće aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari -predlagatelj načelnik Zlatko Aga

5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Hrvatskim šumama po Javnom pozivu Hrvatskih šuma od 23.10.2017. godine - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Rešetari - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

7. Prijedlog Odluke o povećanju vrijednosti boda komunalne naknade. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

 

8. Prijedlog Odluke plana uređenja groblja na području Općine Rešetari za razdoblje 2018-2022. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u Vlasništvu Republike Hrvatske na području Brodsko-posavske županije - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2017.godinu. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za Redovito godišnje financiranje stranaka zastupljenih u općinskom vijeću u 2017.g. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

12. Prijedlog Proračuna općine Rešetari za 2018., s projekcijama 2019. 2020.i Odluke o izvršavanju Proračuna općine za 2018.g. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

13. Prijedlozi programa na području općine Rešetari za 2018.
a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Rešetari za 2018.godinu
b) Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari za 2018.godinu
c) Program korištenja sredstava socijalne skrbi Općine Rešetari u 2018.godini
d) Program poticanja poduzetništva Općine Rešetari za 2018. godinu
e) Program javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari za 2018.godinu
f) Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa ,koncesije i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
g) Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Rešetari za 2018.godinu
h) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
- predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2018.godinu. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

15 . Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje Programa za procjenu i predlaganje Programa javnih potreba u području javnih potreba Općine Rešetari za 2018.g. - predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

16. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...